Vallø & omegn Historielag

Vi mottar for tiden flere bidrag på Vipps til vår drift og takker så mye for det.

 Det som er skrevet på våre web-sider om Vallø & omegns historie er bare spredte utdrag av alt som er nedskrevet i vår 10-års jubileumsbok og 12 omfangsrike hefter spekket med bilder, historier og fortellinger om personligheter, folkeliv, virksomheter, byggverk og en krigstid som endte i en stor tragedie. Sem og Slagen bygdebok har også vært til stor nytte.

Bilder uten henvisning er fra eget arkiv.

Vallø & omegn Historielag ble stiftet 8. november 1994 etter at noen hadde kommet sammen og blitt enig om at Valløs historie var av så stor betydning at de ville danne et forum for forsking og informasjonsformidling. Ideen kom opprinnelige fra Ingrid Lunde og Terje Langli som begge hadde sitt daglige virke på Vallø. Av de som var med i det første styret må uten forkleinelse for de andre nevnes formann Sverre E. Mortensen, styremedlem Jan Salvesen og kasserer Gerd Fæste Ellefsen. Gerd ble utnevnt til æresmedlem i 2004, Reidar Christoffersen i 2012, Ragnar Dahl i 2013, Arne Conradsen i 2015, Finn-Aage Christoffersen i 2016, Anne Katrine Olsen i 2017, Finn Hansen i 2018 og Tormod Pettersen i 2019, alle for  fremragende innsats  for historielaget og museet gjennom mange år.

Historielagets formål har helt siden stiftelsen vært å ivareta områdets historie og gi medlemmer og besøkende rike historieopplevelser.

Vallø Saltverk

Vallø Saltverk, (Det kongelige nordiske – senere norske – saltverk) også bare kalt Verket, var en bedrift for utvinning av salt fra sjøen ved delvis avdamping og deretter koking. Det ble etablert av kong Christian VI i 1739 og ble nordens desidert største saltverk. Det var et enormt byggeprosjekt med bl. a to store 610 m lange graderhus, koke- og tørkehus, diverse fabrikkbygninger, hovedgård, bokholdergård, arbeiderbrakker kirke og skole. I 1820 var det på Vallø oppført over 70 bygninger. Saltforvalter Jacob Lerche var den som hadde mest betydning for utviklingen av saltverket. Han ble hedret med både Ridder av Daneborg og Vasaorden.

Vallø

Før saltverket kom var Vallø en karrig halvøy bebygd med en bondegård og noen gamle bygninger 

Under og etter saltverket utviklet Vallø seg til et omfattende industristed med mange forskjellige virksomheter, herunder boligutbygging, kverndrift, brennevinsbrenneri, ostefabrikk, maltgjøreri, bomullsveveri, mekanisk bomullsspinneri, skipsbedding og etter saltverkets opphør; glassverk, dampsag og høvleri, ull- og takpappfabrikk, tapet og sandpapirfabrikk, oljeraffineri, motor-, maskin- og mek. verksted.
Store deler av Vallø ble bombet 25. april 1945. 53 mennesker på Vallø og Bogen omkom. All industri og mange hjem ble lagt i grus.

3 fabrikker fra før bombingen ble bygd opp på nytt. Men med nedgangen i industrivirksomheten i Norge og utstrakte sammenslåinger er både tapetfabrikken, det mekaniske verkstedet og raffineriet nedlagt. Tapetfabrikkens bygninger er imidlertid i dag omgjort til næringspark. Ved siden av dette er det full drift i to småbåthavner hvorav den ene er blant Norges største. Og godt skjult av Hovedgårdpaken ligger i dag Tønsberg Renseanlegg IKS,om ikke bare renser avløpsvann, men samtidig produserer jordforbedringsmasse og gass.

Vallø & omegn

Området innenfor den røde linjen og sjøen sammen med de nære øyer dekker Vallø & omegn Historielags virkeområe. Landområdet sammen med Husø danner Søndre Slagen prestegjeld hvor det er tre kirker – Vallø kirke, Husø kirke og Søndre Slagen kirke.