Den innbydende og populære Ringshaugstranda

Mens Nordre Slagen kan vise til en av verdens mest berømte hauger gjennom funnet av Osebergskipet fra år 814 i Oseberghaugen, må Søndre Slagen, nord for Valløveien, nøye seg med et sagn fra år ca. 750 om en haug som aldri ble funnet, men som ga en del av det vakre fjordområdet navnet Ringshaug.
Ettersom virksomhetene på hver sin side av Valløveien – veien som går ut fra Tønsberg og strekker seg østover helt ut til Vallø – er svært forskjelligartet, har vi valgt å fortelle om disse områdene i hver sin undermeny.
Mest kjent i nord for Valløveien er badestrendene Skallevoldstranda og Ringshaugstranda, Ringshaugstranda ble viden kjent for sine tidligere restauranter og badehotell og ikke minst for en praktfull og populær badestrand. Av virksomheter er bare Furustrand Camping tilbake, mens Ringshaugstranda er mer besøkt enn noensinne. Men hvor kommer stednavnet Ringshaug fra? Her er historien:

Kong Ring og prinsesse Alfsol 


Kong Sigurd Ring var på 700-tallet konge over Sverige og Danmark samt overkonge over Norge, som på den tid hadde flere småkonger.
På sine gamle dager kom Kong Ring til Skiringssal i Vestfold og her fikk han se den vakre prinsesse Alfsol, datter av kong Alf, ble forelsket og ville ekte henne. I Skjoldungasagaen heter det videre at: For at hun ikke skulle komme i den gamle kongens vold, ga hennes to brødre henne gift.  De falt så i en påfølgende strid med kong Ring, men også han ble såret. Han la seg ved siden av den døde Alfsol om bord i sitt langskip, tente fyr på skipet og strøk til havs. Her gjennomboret kongen seg med sitt spyd, og han ble aldri mer sett. Men på stranden i Søndre Slagen ble der oppkastet en haug som kaltes Ringshaug. Den er ennå ikke funnet, men som minne om dette har innehaveren av Furustrand Camping laget en haug på stranden like syd for tårnet.
Denne sagaen dramatiserte den danske eventyrforteller Hans Christian Andersen allerede som 16-åring, hans første skuespill. Dette ble oversatt til norsk av Carl Oscar Øhrn i Tønsberg Amatørteater og teateret oppførte skuespillet på Furustrands praktfulle amfiscene sommeren 2010.

Kong Sigurd Rings historie er også beskrevet i P.A. Munch «Det norske folks historie» bind 1. 

Et skipsforlis

Foto ved Odd Jacobsen: Skonnert «Uller» av Tønsberg, 103 brt, ved Jarlsø

 Ishavskuta skonnert “Uller” av Tønsberg ble utrustet for bottlenose-fangst ved Jarlsø utenfor Tønsberg senvinteren 1900. 24. mars 1900 seilte fartøyet ut fra Jarlsø og opp mot fangstfeltene i nord. Blant mannskapet på femten mann hvorav alle, bortsett fra en, var fra Tønsberg-distriktet, var kaptein Jakob Adolf Jakobsen, kapteinens sønn, dekksgutt Jakob Emil Jakobsen, og kapteinens bror, prøveskytter Olav Konrad Jakobsen, alle fra Ringshaug.
Natten mellom 4. og 5. mai kullseilte skuta i stiv kuling utenfor Ålesund. Det kan også være mulig at den gikk på et skjær og forliste i den mørke natten. «Uller» ble funnet drivende med kjølen i været og slept inn til Ålesund. Ombord fant man syv mann som hadde vært på sine lugarer under forliset. De ble begravet i Ålesund i en fellesgrav, og blant dem var Jakob Emil og Olav Konrad Jakobsen. Forliset og ulykken gjorde et sterkt inntrykk i Ålesund og nærmere 3000 mennesker deltok i begravelsen. Kaptein Jakob Adolf Jakobsen og de syv øvrige av besetningen ble aldri funnet. Graven er nå slettet.
Vraket av Uller ble slept inn til Ålesund. Etter hvert ble skuta rigget opp igjen og forsikringsselskapet solgte den til et Ålesund-rederi som ga den navnet “Alpha”. Ti år senere forliste skuta og gikk ned, også denne gang uten overlevende..

Ringshaug Badehotell


I 1929 kjøpte Syver Carlsen Kjempeodden av Fredrik Jacobsen. Kjempeodden er navnet på odden der moloen er i dag, nordøst for Ringshaugstranda. Her bygde han et stort hotell med restaurant og gjesterom i flere anneks. Hotellet brant ned i 1931, men ble bygd opp igjen, nå også med tennisbane og badeanlegg. Om sommeren var det stor aktivitet ved hotellet, med bl. a stadig besøk av kjente artister som Lalla Carlsen og Leif Juster, Book Jensen m.fl.
Hotellet ble i 1937 solgt til Hanna Andresen og videresolgt til Marthe Rangård i 1948. Hun gjennomførte en omfattende modernisering. Danserestauranten fikk et nytt flott utseende. I underetasjen ble det innredet et lokale med bar, kalt Bodegaen. Stedet ble meget populært, og i mange år var Mait Øst en kjent og kjær artist som opptrådte der. Det var streng stil og spiseplikt i danserestauranten og en påpasselig Direktør Knut Rangård sørget for at antrekket var i orden. Men senere ble det oppført et tilbygg med et mer uformelt opplegg, den såkalte Kroa, populært spesielt blant ungdommen. Hotellet fikk etter hvert nye eiere, men brant ned i 1988. Kommunen overtok hele området og opparbeidet det til friområde.

Ringshaug Badehotells hovedbygning og uteservering

Furustrand (Tidl. Furulund)

I 1931 etablerte Edvard Hotvedt en campingleir og restaurant i søndre ende av Ringshaugstranda og kalte anlegget for Furulund. Det var ikke stort å tjene på denne virksomheten, men sammen med andre tiltak var det til å leve av. I 1941 solgte han Furulund til Birger Henriksen som leide det ut til Kristian Skar.
Krigen innebar idrettsboikott og danseforbud, men teater var tillatt. Med solide krefter fra et amatørteater i Tønsberg – enkelte av dem kunne måle seg med både Leif Juster og Arvid Nilsen – fikk Skar i gang populære og godt besøkte revyer på Furulund. Ensemblet briljerte med flotte sketsjer og sanger. Ofte balanserte de på en knivsegg når de harselerende fremstilte Hitler og diverse nazikorifeer. De fleste visste det, men nazistene forsto ikke satiren.
Etter mange års drift solgte Henriksen Furulund. Etter det ble det skiftende eiere inntil Andreas Rommeltvedt kjøpte Furulund og skiftet navn til Furustrand Camping.  Navnskiftet kom fordi Furulund etter hvert hadde pådratt seg et noe frynsete rykte, på folkemunne ble plassen omtalt som Ludrefunn. Som nabo til den praktfulle Ringshaugstranda var dessuten Furustrand et mer dekkende navn.
Og nå kom oppsvinget, ikke minst etter at arkitekt Svein Wollert Nielsen overtok i 1999 etter å ha drevet Furustrand Camping på leiebasis siden 1980. I 1986-87 utvidet han med de 12 første skogshytter. Det kom flere etter hvert. I 2001 anla han en egen 100 meter lang sandstrand, Veneziabukta, og i 2002 petanque-baner.
Og så kom ideen til den helt store utvidelsen. Inspirert av det gamle Tunsberghus på Slottsfjellet ville han bygge 16 rundhytter med borggård og et tre etasjes tårn for museum, 2 leiligheter og med overbygd terrasse på taket. Og etter flere års kamp med byråkratiet kunne han i 2007 innvie et fantastisk anlegg som også inkluderte et teateramfi for 380 tilskuere, en nyvinning for hele Tønsberg-distriktet. Alt tegnet av ham selv, og for andre gang utropte Se og Hørs lesere Furustrand Camping til landets beste campingplass. 

I 2012 oppførte han 8 Hansa sjøboder – Tønsberg var i høymiddelalderen hanseaterby sammen med Bergen og Oslo – og i 2014 ble botilbudet utvidet ytterligere ved innkjøp av nye Willerbyvogner. Mot Ringshaugstranda og mot Oslofjorden anlegges det nå dessuten plass for 14 bobiler.  Imponerende! Hva blir det neste?

Kong Sigurd Rings borg m/tårn og amfi og Hansa sjøboder med «egne» strender.