Vallø Maskin og Motorverksted. Legg merke til driften av vertøymaskinene gjennom reimer fra aksler i taket.
Vallø Mek. Verksted med individuell elektisk drift av verktøymaskinene. I forgrunnen sees 3 dampmaskiner.

Vallø Maskin- og Motorverksted


I 1906 ble det startet en maskin- og motorfabrikk med firmanavnet A/S Thor i lokalerkjøpt fra restene avglassverket . I årenes løp ble det bygd flere hundre motorer. Ledelsen besto av Alb. Andersen, Nils Ødegård og verksmester Jacob Smaaland med hovedkontor i Kristiania. Fabrikken var den første i sitt slag i landet og bygde motorer til fiske og lystbåter, etter hvert også til bønder og bedrifter. Senere etablerte de ogå et metallstøperi. Bedriften beskjeftiget ca. 15 mann.
I 1911 ble fabrikken overtatt av verksmester Smaaland og O. S. Haugen. Sistnevnte overtok i 1913, men allerede i 1914 måtte han gi opp og bygningene ble solgt og senere revet.

Vallø Mek. Verksted


Vallø Mek. Verksted ble startet opp av verkseier G. Ottesen med formål å fremstille mindre totakts bensinmotorer til fiskebåter. Motorene fikk navnet Fix og ble en konkurrent til Thor. Bedriften utviklet seg og ble lagt om til å produsere hjelpemaskiner for skipsbyggeriersamt dampmaskiner fra 3 til 60 hk for drift av frysemaskiner og pumper. De lagde også dampmaskiner til meierier. Verkstedet sammen med Ottosens bolig, som lå på samme eiendom, ble totalt ødelagt under bombingen i 1945 og Ottosen og to av hans døtre omkom .
Svein Hegle, som var gift med en datter av Ottesen som overlevde, overtok tomten og krigsskadeerstatningeni 1945. Driften startet opp igjen samme år i en brakke, men i 1950 sto et nytt verksted ferdig bygd og utstyrt.I 1955 kom det også et tilbygg.
Hegle satset på å levere komplette strømaggregater drevet av dampmaskiner opp til 500 HK til skipsindustrien. Bedriften var i sin tid den eneste i Skandinavia som produserte slike dampdrevne aggregater til handelsflåten. Dampmaskinene ble drevet av skipenes dampoverskudd. For å oppnå maksimal effekt utviklet Hegle en vannutskiller som ga tørrest mulig damp og som ble en suksess. Den ble etter hvert etterspurt over hele Europa. Arbeidsstyrken var i 1959 på 6 mann utenom eieren. Hegle drev sitt Verksted med godt resultat frem til 1964. Da nedla han verkstedet og gikk over bl. a til salg av midler til bekjemping av oljesøl.
I lokalene til verkstedet har det i ettertid vært mange forskjellige bedrifter, i de senere år en databedrift og nå i dag et bilverksted. Vallø og omegn Historielag har sitt museum i sidebygningen.

Eierne

G. Ottosen
S. Hegle