Historielagets logoFørste jobb for det nyetablerte styret i 1994 med Sverre E. Mortensen som formann var å få ordnet allerede innsamlet materiale. Året etter, 1995, tok de initiativet til og arrangerte sammen med kirke og myndigheter en verdig markering av 50 år siden Vallø ble bombet. Tilstede var blant mange Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndal, Fylkesmann Mona Røkke og biskop Sigurd F. Oseberg. 

Tidlig kom ideen om å bygge et eget museum og helt fram i til 2004 ble det jobbet iherdig med tegninger til en 300 m2 museumsbygning beregnet til kr.1,8 mill., anskaffelse av tomt, økonomisk bistand og å opprette stiftelsen Vallø & omegn Kulturhus. I den forbindelse mottok de kr. 200 000,- fra Esso Norge ved raffineriets 40-årsjubileum. Dessverre så strandet det hele på begrenset tilgang av penger. Etter hvert fikk de igangsatt medlemsmøter med plass til både foredrag, hygge og utflukter

Da Sverre E. Mortensen gikk av som styreformann var det Reidar Christoffersen som overtok roret.
Det nye styrets jobb ble nå å finne et sted å være, og de slo til på et tilbud fra Vallø bedehus om å få etablere et museum i husets sokkeletasje. Iherdig dugnadsinnsats bidro til at de hadde sitt første museum klart for åpning i 2006. Men mer egnede lokaler var ønskelig og i 2008 fikk de leie lokaler i bygget til Rosch Car Service (tidligere Vallø mek. Verksted) hvor de fremdeles er.
Samtidig startet de en omfattende publikasjonsvirksomhet ved trykking av 10-års jubileumsbok og hefter som tar for seg forskjellige temaer innen områdets lokale historie.
Med solid økonomi ble det igjen satset på nok en gang å få til et eget museum i samarbeid med Vallø båtforening, men denne gangen strandet det på liten interesse fra båtforeningen.
Viktig var det også å satse på medlemsmøter med adgang for alle, med kjente foredragsholdere og satsing på informasjonsopplegg for skoler, samt omvisning for alle både i nærområdet og på batteriodden. Et annet innslag er en informasjonsportal ved inngangen til Hovedgården og en ved «Surkabua». Arrangementer i Hovedgård-parken er også et populært innslag. En virkelig storsatsing ble igangsettelsen av en stor modell av Saltverket. Under ledelse av Arne Conradsen har dette etter hvert utviklet seg til en flott animasjonsfilm som regnes ferdig høsten 2014.

Etter Reidar Christoffersens avgang som formann i 2012 var det Ragnar Henriksens tur til å ivareta styrevervet
Arbeidet har fram til nå vesentlig bestått i å sikre driften med museumsbesøk, omvisninger i området for skoler og publikum, avholde månedlige medlemsmøter og ikke minst at vi også i fremtiden (fram til 2016) har lokaler å være i. Interessen for et sted å være i etter 2016 er nå rettet mot de store utbygnings-planer for tapetfabrikk-området i første omgang og deretter for hva som vil skje med raffineriområdet.


Fra museet: Bombingen av Vallø, bilder og gjenstander