For å bli medlem i Vallø & omegn Historielag, møt opp på våre medlemsmøter (Se kalender) eller ta kontakt med Formann  Ragnar Henriksen Tlf. 990 14 817 – rahenr2@online.no