Vallø og omegn Historielag

Medlemsmøte 18. april 2024 i Vallø og omegn Historielag

Medlemsmøtet ble som vanlig avholdt i i Vallø Båtforenings lokaler. «Gutta-på-tur» (Jan Petter Bergan, Ole Sverre Lund og Petter Berg) var invitert for å fortelle om «Nærmiljøets kvaliteter».

Interessen for dagens foredragsholdere og deres budskap var tydeligvis stor hos medlemmene. Hele 56 hadde møtt fram.

Etter noen tekniske problemer kunne gutta (alle iført Tønsbergluer) starte sin presentasjon. Jan Petter Bergan innledet med å fortelle at de i løpet av fire år har gjennomført 34 turer. Formålet har hele tiden vært å vise fram hvilke turmuligheter som finnes i vårt nærområde, og med naturopplevelser og fysisk trening som tilleggsgevinster.  Det hele begynte da de tre ble pensjonister. Ole Sverre Lund hadde ideen til opplegget, Petter Berg skriver, tar bilder og formidler guttas budskap. Jan Petter Bergan finner nye turer. På sine turer møter de mange mennesker som de snakker med. På denne måten får de ofte ny kunnskap om stedet de befinner seg på, og noen ganger blir de invitert på både kaffe og lunsj. Da de startet opp, og flere ganger senere, har de fått fin omtale i Tønsbergs Blad.

Vi fikk se mange flotte bilder fra turene som trolig motiverte mange av de frammøtte til å planlegge neste tur i nærområdet. Mange har nok ikke besøkt «den italienske porten» eller «Merkedamselvens bro».

Jan Petter avsluttet med å påpeke at det slett ikke er nødvendig å kjøre langt for å gå tur. Mulighetene ligger rett utenfor trappa vår.

Leder av historielaget Ragnar Henriksen takket for et interessant og underholdende foredrag og overrakte en liten gave til de tre «gutta-på-tur».

Som vanlig var det enkel bevertning og loddsalg. Ragnar Henriksen orienterte om den planlagte dugnaden på Batteriodden tirsdag 7. mai med værforbehold. Frammøte ved museet kl. 10.00. Han håpet at flere hadde anledning til å delta. Ta med river/raker.

Mange ønsker å sette seg ned når de besøker Batteriodden. Det har blitt laget provisoriske krakker med stein fra ringmuren og treverk fra kanonlavettene. Historielaget vil derfor prøve å få tak i et par krakker som kan plasseres innenfor ringmuren. Tønsberg kommune kan ikke bidra siden grunnen fortsatt eies av Esso.

Årets sommertur går med Tele-tur til Gamlebyen i Fredrikstad via Sandefjord/Strømstad fredag 14. juni. Turen koster kr. 1550 pr. stk. Det er påmeldt 34, men det er plass til flere. Siste frist for bindende påmelding er torsdag 25. april.

Som opplyst tidligere vil historielagets 30-års jubileum bli markert på medlemsmøtet 17. oktober.

Neste medlemsmøte holdes torsdag 23. mai 2024.

Ragnar takket medlemmene for fremmøte og velvillig kjøp av lodd. Han ønsket alle vel hjem.

Referent: K.N.

Årsmøte / medlemsmøte torsdag 14. mars 2024 i Vallø & omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. I tillegg til styret hadde 31 medlemmer møtt fram. Historielagets leder Ragnar Henriksen ønsket alle frammøtte hjertelig velkommen.

Årsmøtet ble innledet med godkjenning av innkalling og dagsorden. Ragnar Henriksen ble valgt som møteleder. Bjørg Bergh og Gunnar Andersen ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen. Ragnar Henriksen leste styrets årsmelding for 2023. Årsmeldingen ble godkjent.

Revidert årsregnskap for 2023 ble gjennomgått av kasserer Cathrine Hallberg. Revisjonsberetningen ble lest opp av revisor Ragnhild Røed. Det var ingen bemerkninger til regnskapet. Regnskapet ble godkjent. Budsjett for 2024 ble gjennomgått av Cathrine Hallberg. Budsjettet ble godkjent.

Årsmøtet besluttet å øke medlemskontingenten med kr. 50 fra 2025.Det var ikke innkommet andre saker til behandling.

Styrets leder, nestleder og varamedlemmer var på valg. Alle hadde sagt ja til gjenvalg. Det sittende styret ble gjenvalgt: Ragnar Henriksen (leder), Kai Norman Hansen (nestleder), Cathrine Hallberg (kasserer), Knut Nordskog (sekretær), Bjørn Dahl (styremedlem), Anne Aulie (varamedlem), Chirsti Jørgensen (varamedlem) og Marius Sveinung (varamedlem).

Etter årsmøtet fortalte Ragnar og Cathrine om historielagets facebookgruppe som ble opprettet 12. februar. Gruppen har allerede over 300 medlemmer. Her kan alle som er interessert i historie i vårt nærområde  bidra med bilder og historier. Det er bare å gå inn på siden og be om medlemskap. Det er også mulig å melde seg inn som medlem i historielaget på denne siden. Cathrine viste bilder av forsiden og noen av medlemmenes bidrag på siden.

Ragnar minnet om at vi også i år vil ha dugnad på Batteriodden i slutten av april eller begynnelsen av mai. En del av medlemmene har allerede meldt seg interessert i å delta. Det ble sendt rundt liste dersom flere skulle være interessert i å delta.

Det er planer om en sommertur med buss til Gamlebyen i  Fredrikstad. Turen går via Sandefjord med Color Line til Strømstad. Det vil bli servert lunsj om bord. I Gamlebyen blir det guidet tur og middag på Majorens kro og stue. Turen er planlagt i første halvdel av juni. Prisen er kr. 1.320 pr. person med 30 deltakere.

Ragnar minnet om historielagets 30 års jubileum som vil bli markert på medlemsmøtet 17. oktober. Anne og Bjørn er utpekt som ansvarlige for arrangementet, men trenger hjelp. De som er interessert i å bidra kan melde seg til Knut.

Som vanlig var det enkel bevertning og utlodning av en rekke fine gevinster – bl.a. fruktkurv gitt av Meny, Olsrød.

Til slutt takket Ragnar for bidraget fra medlemmene i forbindelse med lotteriet og ønsket alle vel hjem.

Referent: KN                                                                                                                                                                                                                                                        

Vallø og omegn Historielag

Medlemsmøte 15. februar 2024 i Vallø og omegn Historielag

Februarmøtet i Vallø og omegn Historielag ble avholdt i Vallø Båtforenings lokaler. Marit Slyngstad fra Vestfoldarkivet var invitert til å fortelle om deres virksomhet.

Leder av historielaget Ragnar Henriksen ønsket alle velkommen. Til tross for holkeføre og kuldegrader hadde 37 trofaste medlemmer kommet seg fram til møtelokalet.

Marit Slyngstad er arkivar og teamansvarlig ved Vestfoldarkivet som holder til i moderne lokaler på Pindsle i Sandefjord. Fylkesarkivet ble opprettet i 1997 og ble slått sammen med museene i 2009. Fram til 2012 hadde man lokaler i Tønsberg.

Vestfoldarkivet arbeider med å bevare og tilgjengeliggjøre arkiver i Vestfold. Vestfoldarkivet har en stor samling privatarkiver, samt arkiver etter tidligere Vestfold fylkeskommune. De samler inn, ordner, tilgjengeliggjør, saksbehandler, veileder og formidler arkiv. En av Vestfoldarkivets oppgaver er å sørge for planmessig innsamling av arkiv, basert på deres egen bevaringsplan. Dette innebærer både aktiv kontakt med bedrifter og organisasjoner på bevaringsplanen, samt mottak av arkiver fra organisasjoner og privatpersoner som ønsker å avlevere. De samarbeider tett med Vestfold fylkeskommune for å avlevere de fylkeskommunale arkivene.

Arkivet disponerer 10 000 hyllemeter, hvorav 7127 meter er fylt opp. Materialet er lagret på papir, bilder, film, disketter, minnepenner m.m. Samlingen omfatter også musikkopptak og arkiver fra frivillige foreninger, velforeninger, losjer, fagforeninger, politiske partier og til og med en del dagbøker.

Vestfoldarkivet har en lesesal hvor du kan se på arkivmateriale, få veiledning, søke i databaser og kataloger, bruke arkivets boksamling og bestille kopier av arkivmateriale. Lesesalen er åpen på onsdager kl. 09-15. I tillegg er den åpen til kl. 19.30 fire onsdager i halvåret.

Marit Slyngstad avsluttet med å gjennomgå en del virksomheter som har holdt til i Søndre Slagen hvor arkivene er tatt hånd om av Vestfoldarkivet.

Ragnar takket Marit Slyngstad for et interessant foredrag og overrakte blomster.

Etter foredraget kunne Ragnar opplyse at historielagets Facebook side nå er oppe og går. Her kan medlemmene legge inn historier og gamle bilder fra vårt nærområde. Han ga deretter ordet til Marius Sveinung, som sammen med Inger Bjar-Kessler er administrator for siden. Marius orienterte om Facebook gruppen som er opprettet. Her kan alle med interesse eller kjennskap til Søndre Slagen (Vallø, Tolvsrød, Jarlsø, Ringshaug og omegn) i gamledager legge ut bilder og historier

Private bilder publiseres etter den rettmessige eiers tillatelse.

På denne siden er det stort sett private bilder som publiseres, men om vi finner bilde andre steder er det viktig at vi tar hensyn til de lover og regler som gjelder. Henvisning til kilder osv. Utover disse bestemmelsene er det opp til medlemmene selv hva de ønsker å legge ut av bilder. I løpet av et døgn har gruppen fått over 150 medlemmer. Flere har også meldt seg inn i historielaget.

Historielaget er 30 år i år. Ragnar opplyste at dette vil bli feiret på et utvidet medlemsmøte 17. oktober. Anne Aulie og Bjørn Dahl er ledere av festkomiteen. Medlemmer som ønsker å bidra kan ta kontakt med en av disse.

Fredag 1. mars kl. 10.00 er det vårrengjøring på museet. Styret vil sette pris på om noen av medlemmene kan delta.

Årsmøtet vil bli holdt torsdag 14. mars kl. 18.30. På medlemsmøtet 18. april kommer Jan Petter Bergan for å fortelle om turer i Søndre Slagen og på møtet 23. mai vil Stein Unneberg fortelle om industri og bosetting på Jarlsø i gamle dager.

Historielaget trenger flere medlemmer. Ragnar ba de fremmøtte om å promotere historielaget for venner og bekjente.

Som vanlig var det enkel bevertning og loddsalg med fine gevinster. Hovedgevinsten var en stor fruktkurv gitt av Rema 1000 på Olsrød.

Neste medlemsmøte (årsmøtet) holdes torsdag 14. mars 2024.

Ragnar takket medlemmene for fremmøte og velvillig kjøp av lodd. Han ønsket alle vel hjem og minnet om bruk av refleks i disse mørke tider.

K.N.

Medlemsmøte 18. januar 2024 i Vallø og omegn Historielag

Vallø og omegn historielag avholdt sitt første møte i det nye året i Båtforeningens lokaler. Skjærgårdskvinnenes sang og teatergruppe sammen med Losguttane var invitert til å fortelle om livet på Østre Bolæren. Været hadde nok gjort at mange medlemmer kviet seg ut i kulde og snø, men et 30-talls medlemmer trosset været.

Lederen av historielaget Ragnar Henriksen åpnet møtet og ønsket velkommen. Skjærgårdkvinnenes leder Unni Ranheim innledet om beboerne på Østre Bolæren og viste bilder fra øya. Innimellom ble det sang og spill som historielagets medlemmer satte stor pris på.

Ranheim kunne fortelle at restaureringen av hus og annet startet i 2009 etter at forsvaret hadde flyttet ut i 2004. Hun viste bilder av de mange gravhaugene fra bronsealderen på øya og gamle kart over Bolærene. I 1274 innførte kong Lagabøter regler for losvesenet som hadde betydning for losfamiliene der. På Østre Bolæren finnes en 450 år gammel kompassrose hugget inn i berget.

Videre fortalte Ranheim historiene om losfamiliene, at kvinnene måtte ro og de fikk mange barn. Men jordmor fantes ikke der ut. Likevel ville de ikke ha noen heller så den ansatte jordmoren på Nøtterø gikk til sak. Hun var ansatt av greven på Jarlsberg som bygde feriehus på Østre Bolæren hvor barn fra Oslo kom om sommeren på ferie. Agatha Backer Grøndals foreldre leide hus som siden er revet. Losfamiliene levde foruten av å lose båter inn fjorden av å fiske, sanke dun og egg.

Ranheim nevnte også litt om da tyskerne kom til Bolærene, om dødsleiren ved Kongshavnsund. Nå er det blitt museum med muligheter til overnatting og kafe fra påske til St. Hans. Det er ellers åpent i august og september. Teatergruppen avsluttet med sang fra en av gruppens forestillinger – karusellen.

Deretter var det kaffe og wienerbrød og lotteri. Årsmøtet er 14 mars og det legges opp til en tur på sommeren.

Referent Kai Norman Hansen

Medlemsmøte 16. november 2023 i Vallø og omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Ragnar Henriksen ønsket velkommen. Til tross for kaldt vær og sur vind hadde 45 medlemmer funnet veien til kveldens møte.

Foredragsholdere denne gangen var Bjørn Bergersen, Geir Bø og Kai Norman Hansen. De var invitert for å fortelle om Flints historie og Flints virksomhet i dag.

Kai innledet med å vise en del gamle bilder som finnes på museet. Bildene viste aktuelle steder og personer som deltok aktivt i Flints tidlige år. Flere av de fremmøtte kjente igjen personer på bildene av turngruppa, håndballaget og fotballaget. Noen av bildene var fra den gamle fotballbanen «Bingen», hvor det i dag er bygget boliger.

Bjørn tok for seg Flints historie opp gjennom årene fra å være en guttegjeng på stranda til dagens millionbedrift. Klubben ble stiftet i 1917 av noen unge menn som alle bodde på Vallø. Første formann var Bjarne Nilsen. De første årene dreide det seg i hovedsak om fotball på løkka. Rundt 1920 ble fotballbanen «Bingen» bygget på dugnad på et område nord for Vallø eid av Esso. Det ble da større aktivitet i laget, og flere idrettsgrener kom til. I 1936 ble det besluttet å slå sammen Idrettslaget Flint Vallø med Husvik Idrettsforening og Sportsklubben Ringshaug. Laget fikk navnet Flint Slagen. I 1952 kjøpte man tomten hvor dagens anlegg ligger. Anleggsperioden varte fra 1952 til 1964, og 22. august 1965 var det offisiell åpning av det nye anlegget. Klubbhuset fra 1964 brant ned i 2012. Med hjelp av hovedsponsor Esso ble et nytt og moderne klubbhus bygget. I senere år er hele anlegget modernisert og utvidet med bl.a. kunstgressbane, sandvolleybaneanlegg, servicebygg med kiosk m.m. Siden 2006 er det investert nær 100 millioner kroner i anlegget.

Geir, som er styreleder i Flint Fotball, orienterte om dagens drift. Flint er blant de 10 største fotballklubbene i landet. Klubben har 1275 medlemmer og 1000 aktive utøvere. Både herre- og damelaget spiller i 3. divisjon. Flint AIL er først og fremst en breddeklubb som ikke sikter mot toppdivisjonene. Klubben har gode rammer og tilbud for alle aldersgrupper. Det nedlegges en betydelig dugnadsinnsats i klubben, og det er bare noen få ansatte. Klubben er avhengig av lokale sponsorer og statlig tilskudd. Klubben har i dag 70 sponsorer.

Ragnar takket foredragsholderne for en interessant og underholdende gjennomgang av Flints historie.

Etter foredraget fikk Kjell Vik ordet for å fortelle om årets utgave av «BERGET». Kjell er medlem av redaksjonen. Dette er utgave nr. 10 av «Berget».

Som vanlig har boka en rekke interessante og morsomme kapitler om bl.a. sport, bygninger, innvandring, og en frisør i Tønsberg. Boka egner seg svært godt til julepresang. Boka er tilgjengelig i bokhandel, men Kjell hadde også med en del bøker for salg på møtet.

Ragnar orienterte om at julemiddagen 7. desember var avlyst på grunn av at svært få hadde meldt seg på. Historielaget vil se på om man skal velge et alternativt opplegg neste år.

Ragnar minnet også om at historielaget gjerne vil låne gamle bilder fra Tolvsrødområdet og fra Bogen, Husvik, Ringshaug og Vallø til bruk i et par prosjekter historielaget arbeider med nå.

Neste års medlemsmøter annonseres på historielagets hjemmeside (www.vallohistorie.no). Vi vil prøve å få til en sangkveld og en historisk vandring i nærområdet.

Som vanlig var det enkel bevertning og loddsalg med fine gevinster. Hovedgevinsten var en stor fruktkurv gitt av Meny, Tolvsrød.

Neste medlemsmøte holdes torsdag 18. januar 2024.

Ragnar takket medlemmene for fremmøte og velvillig kjøp av lodd. Han ønsket alle vel hjem og minnet om bruk av refleks i disse mørke tider.

K.N.

Medlemsmøte 19. oktober 2023 i Vallø og omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Ragnar Henriksen ønsket de 40 fremmøtte hjertelig velkommen.

Dagens foredragsholder var Unni Ranheim fra foreningen Skjærgårdskvinnene. Hun var invitert for å holde foredraget «Fra gravrøyser til vaffelhjerter».

Skjærgårdskvinnene er en frivillig organisasjon som har som formål å formidle kystkulturhistorie med særlig fokus på kvinner og barns liv og virke i skjærgården.

Unni innledet foredraget med å fortelle om gravrøysene på Bolærne, som er fra bronsealderen, eller kanskje fra jernalderen. Gravrøysene er de eldste kulturminnene vi har i disse områdene. På Vestre og Mellom Bolæren finnes flere gravrøyser. Den største finnes på Vestre Bolæren. Det skal også ha vært gravrøyser på Østre Bolæren, men disse er ødelagt av den militære byggeaktiviteten.

Det er registrert bosetting på Bolærne fra 1500-tallet. Gravrøysene kan tyde på at det har bodd folk her enda tidligere. Det var loser og fiskere som bosatte seg på øyene. Det var et hardt liv for familiene som bodde her. Jorda var skrind og avlingene små. Ektefelle fant man på øya hvor man bodde, eller på en av naboøyene. Og mange barn ble det. Unni fortalte levende om livet til flere av familiene og deres mange skjebner. Øyfolket utførte også dramatiske redningsdåder i forbindelse med forlis i fjorden.

Forsvaret overtok øyene i 1916. Under 2. verdenskrig overtok okkupasjonsmakten øyene. Etter krigen var Forsvaret på Bolærne til 2004. Da ble øyene solgt til Smiths venner (BCC). Etter mange protester ble øyene kjøpt av Vestfold fylkeskommune og Nøtterøy kommune. I dag eies Bolærne av Færder kommune.

Skjærgårdskvinnene har restaurert det gamle loshuset fra 1840 på Østre Bolæren, slik at møbler og interiør er mest mulig identisk med tiden da huset ble bygget. Huset var i dårlig forfatning, men etter at Skjærgårdskvinnene tok tak er det blitt en perle. Foreningen drifter bygningen som kulturhus og kafe med kjempegode vafler som spesialitet. De har også fått bygget en baksteovn, og de arrangerer kurs i brødbaking. Fra slutten av juni til første uke i august leies loshuset ut til familier som ønsker å feriere en uke ute i skjærgården. Skjærgårdskvinnene har også en sang- og teatergruppe som gjerne påtar seg underholdningsoppdrag. Unni avsluttet sitt foredrag med å invitere Vallø og omegn Historielag til et samarbeide på områder som gagner begge organisasjonene. Historielaget stilte seg positivt til dette og vil komme tilbake til saken.

Unni ble takket for et interessant foredrag med stor applaus.

Deretter orienterte Ragnar om historielagets julemiddag 7. desember på Redningen. Prisen i år er kr. 550 for liten juletallerken, dessert og kaffe. Drikke til maten kommer i tillegg. Lister for påmelding vil bli sendt rundt. Dessuten vil invitasjon bli sendt ut pr. SMS.

Ragnar minnet også om at det er mulig å leie museumslokalene for sluttede selskaper med eller uten filmfremvisning og foredrag. Ta eventuelt kontakt med Ragnar eller en annen i styret.

Styret har diskutert vedlikeholdet av Batteriodden. Det er ingen bistand å få fra kommunen utover vedlikehold av kanonene. Det bør gjennomføres to dugnader i året – en om våren og en på sensommeren. Muligens vil det være mulig å gjenopprette gruppen «Batteriets venner». Liste vil bli sendt rundt hvor interesserte kan notere navn og telefonnummer.

En del medlemmer har glemt å betale kontingenten for 2023. En påminnelse vil bli sendt ut pr. SMS.

Som vanlig var det enkel bevertning og loddsalg med fine gevinster som – bl.a. blomster, konfekt, kaker, kaffe og en stor fruktkurv gitt av Rema 1000. Spesielt denne gangen var at en av gevinstene var en «Valløkake». Det er en sjokoladekake, hvor ingrediensene symboliserer de forskjellige virksomhetene som har vært på Vallø. Det var stor omsetning av årer. Ragnar takket for et godt bidrag til historielaget.

Neste medlemsmøte holdes torsdag 16. november. Foredraget vil være om Idrettslaget Flints historie og Flint i dag.

Til slutt takket Ragnar for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

KN.

Medlemsmøte 14. september 2023 i Vallø og omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Ragnar Henriksen ønsket de 55 fremmøtte hjertelig velkommen. Han ga deretter ordet til Tom Ludwigsen som var invitert til å snakke om «Tønsberg på kryss og tvers + litt av hvert». Tom Ludwigsen er kjent i Tønsberg på flere måter. Mange kjenner ham, vet hvem han er eller har hørt om ham, og dessuten er han selvstendig frittstående guide i Visit Vestfold. Han vet mer om gater, stier, bygninger og bakgårder i Tønsberg enn de fleste.

Tom innledet sitt foredrag med å fortelle om «litt av hvert». Han var reiseleder for Jarlsberg Reiser, og han har et spesielt forhold til turer med Hurtigruta. Vi fikk se en rekke flotte bilder fra forskjellige destinasjoner.

Deretter viste han oss bilder fra Vallø, slik det var i gamle dager, slik det ser ut etter Essos opprydding og slik enkelte ser for seg fremtidig utbygging. Tom er ikke spesielt glad i «signalbygg» som de som ruver på Jarlsø og Kaldnes.

I sin omtale av Vallø Tapetfabrikk, som avsluttet sin produksjon for mange år siden, kunne Tom vise bilde av den kjente tapeten «Skipperstua». Dette er kopi av en tapet som ble funnet i et skipperhus i Bergen, og den ble en av de mest populære tapetene i Norge. Jan Raaen, tidligere disponent og eier av fabrikken, har nå fått satt tapeten i produksjon igjen hos Cicero Digital og Grafisk AS.

Videre fortalte Tom om DS «Kysten», som ble kjøpt og seilt til Tønsberg som jubileumsskip i forbindelse med byens 1100-årsjubileum i 1971. Etter mange år i trafikk måtte skipet gjennom omfattende reparasjoner for å bli godkjent av skipskontrollen. Båten lå ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter fra 2003 til 2012 hvor rustskader i skroget ble reparert. Innvendig ble båten bygd opp igjen i Tønsberg ved dugnadsarbeid, og 2019 var den igjen i trafikk på fjorden.

Slottsfjellet med tårnet, som er det egentlige signalbygget i byen, eies av Jarlsberg Hovedgård. Vi fikk også se bilder av hovedgården og Gullkrona hvor familien Wedel Jarlsberg har sin egen gravlund.

Tom tok oss deretter med på vandring i Tønsberg – til Nordbyens trange gater og veiter, over Haugar med den flotte Sjømannsskolen (nå museum), forbi det gamle biblioteket og videre til det nye. Etter dette foredraget ble nok mange av de tilstedeværende fristet til å melde seg på en guidet vandring gjennom byen.

Tom fikk stor applaus for sitt svært interessante foredrag, og det vanket også en liten oppmerksomhet fra historielagets leder.

Deretter orienterte Ragnar om at historielaget i er i ferd med å opprette en egen facebook-side. Tanken er å publisere gamle og nye bilder med tekst fra Vallø og omegn. Dersom noen av medlemmene har gamle bilder fra området, vil historielaget gjerne låne og kopiere disse. Medlemmene vil bli orientert når siden er kommet i drift. Marius Sveinung er administrator for siden. Cathrine og Einar Hallberg og Knut Nordskog skal samle og bidra med tekst og bilder. Historielagets medlemmer er selvfølgelig også velkomne til å bidra.

Ragnar har vært i kontakt med Redningen om historielagets julemiddag 7. desember. De kan foreløpig ikke oppgi pris, men vi må regne med at det blir dyrere enn i fjor på grunn av prisstigningen. Det er oppnevnt en festkomite som vil sjekke priser andre steder, og de vil også se om det er mulig å ha arrangementet i klubbhuset til Vallø Båtforening og benytte et cateringselskap.

Ragnar hadde denne uken besøk av et selskap på 17 personer på museet. De ønsket å se filmene om Saltverket og bombingen av Vallø. Gjestene ble servert kaffe og vafler. Arrangementet, som var svært vellykket, innbrakte også sårt tiltrengte midler til historielagets kasse. Dette er en fin måte å bruke museet på.

Det er bare å ta kontakt med Ragnar eller andre i styret dersom noen kunne tenke seg å arrangere noe tilsvarende for venner og bekjente.

Som vanlig var det enkel bevertning og loddsalg med fine gevinster som – bl.a. blomster, konfekt, kaker, kaffe og en stor fruktkurv gitt av Extra, Tolvsrød. Det var stor omsetning av årer. Ragnar takket for et godt bidrag til historielaget.

Neste medlemsmøte holdes torsdag 19. oktober. Museet er åpent hver søndag fra kl.1200 – 1500.

Til slutt takket Ragnar for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

KN.

Medlemsmøte 25. mai 2023 i Vallø og omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Ragnar Henriksen ønsket alle hjertelig velkommen. Til tross for fint vær og god temperatur utendørs hadde 46   fremmøtte valgt å prioritere historielaget denne fine kvelden. Kanskje var det ønsket om å lære mer om Bolærne Fort som trakk så mange til møtet. Harald Hovland fra Tønsberg Forsvarsforening var invitert til å fortelle om «Museet på Bolærne og Bolærne Fort». Med seg hadde han Ivar Kolsum fra Tønsberg Forsvarsforening.

Harald Hovland innledet med å fortelle om museet på Bolærne. Museet holder til i det gamle administrasjonsbygget på øya. Museet er åpent i sommerhalvåret, og det arrangeres guidet tur rundt på øya og i fjellanlegget. Det er lett å komme til øya selv om man ikke har egen båt. Flybåten går fra Husvik til Bolærne i helgene frem til 22. juni og deretter hver dag frem til 25. august. Så går den i helgene frem til 30. september. Rutetidene finnes på hjemmesiden til Flybåten AS og på hjemmesiden til Bolærne Fort.

Hovland overlot deretter ordet til Ivar Kolsum som skulle fortelle om Bolærne Fort. Kolsum er tidligere yrkesmilitær og arbeider som frivillig guide på Bolærne.Han kunne fortelle at det at det finnes bevis for at det var bosetting på øya allerede på 1500-tallet. Det finnes nemlig en kompassrose hugget inn i fjellet på en kolle på Østre Bolæren. Ved å se på misvisningen, som endrer seg over tid, kunne denne tidfestes. Bolærne-øyene hørte tidligere til under Sem kongsgård, og senere grevskapet Jarlsberg, men ble ekspropriert av forsvaret i 1916. Da ble Bolærne Fort bygget på Østre Bolæren for å forsvare marinens hovedstasjon på Karljohansvern i Horten og hovedstaden med konge, regjering og storting. Kolsum viste bilder fra byggingen av fortet samt en rekke bilder fra den tiden fortet var i drift. Under andre verdenskrig ble festningsverkene påbygd og utvidet av okkupasjonsmakten. Mye av arbeidet ble utført av sovjetiske krigsfanger. Etter krigen ble fortet fortløpende modernisert. De nyeste bygningene ble bygd så sent som i 1990. Kolsum fortalte også om «dødsleiren» for russiske krigsfanger på naboøya Mellom Bolæren. Under hele den kalde krigen var det ilandstigningsforbud på Bolærne, men i 2004 ble øyene kjøpt av Nøtterøy kommune og Vestfold fylkeskommune. 1. januar 2016 overtok Nøtterøy kommune hele eierskapet. Nå er Bolærne tilgjengelig for alle, og det tidligere militære området er tilrettelagt for ferie- og fritidsopphold. Kolsum vet å underholde sitt publikum. Med solid kunnskap om historien og en rekke personlige meninger (mest om kvinnfolk) fikk han full oppmerksomhet av de fremmøtte. Han avsluttet med å ønske historielaget velkommen til et besøk på øya. Han lovet en flott omvisning rundt på øya og i fjellanlegget. Siden historielaget ikke er en ungdomsklubb, var han sågar villig til å redusere både lengde og hastighet på omvisningen ute.

Etter solid applaus fra de fremmøtte takket Ragnar Henriksen de to foredragsholderne for et svært interessant og underholdende foredrag.

Deretter orienterte Ragnar om dugnadene på Batteriodden. Deler av festningsmuren er reparert. Feste for vimpel er reparert og ny vimpel er hengt opp. Vimpelen er gitt av en av historielagets medlemmer. Det er raket og ryddet og en del av slåperiset utenfor muren er slått. Det vil bli gjennomført en ny dugnad på sensommeren.

Turen til Oslo 8. juni med Tele-tur har avreise fra Vallø kirke kl. 09.00. Bussen vil eventuelt stoppe for påstigninger langs Valløveien og ved Tønsberg stasjon. Tele-tur har sagt seg villig til å sende faktura til den enkelte deltaker, men ingen har foreløpig mottatt regning. Ragnar vil følge opp.

Etter foredraget var det stor interesse blant medlemmene for en tur til Bolærne. Ragnar vil undersøke aktuelle tidspunkter og sende SMS-melding til medlemmene.

Ragnar hadde fått en forespørsel fra Tønsberg kommune om historielaget hadde noen mening om navnet «Tolvsrød Torg» på Folksoms prosjekt der Tolvsrødsenteret ligger i dag. Et stort flertall av medlemmene syntes navnet var passende.

Til slutt tok Ragnar opp et par spørsmål som historielaget har mottatt om Vallø kirke og en gårdseiendom i nærheten av Tolvsrød. Noen av medlemmene hadde opplysninger som muligens kan bidra til at historielaget kan besvare spørsmålene.

Som vanlig var det enkel bevertning og loddsalg med fine gevinster som – bl.a. blomster, konfekt, kaker, kaffe og stor fruktkurv gitt av Meny, Tolvsrød. Som vanlig var det stor omsetning av årer. Ragnar takket for et godt bidrag til historielaget.

Neste medlemsmøte er 14. september. Museet er åpent hver søndag fra kl. 12.00 til kl. 15.00 unntatt 1. pinsedag.

Til slutt takket Ragnar for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

KN.

Medlemsmøte 20. april 2023 i Vallø og omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Over 40 medlemmer hadde møtt frem for å høre Erik Evensen fortelle om «Hvalfangst på Island og tilknytningen til Tønsberg og Husvik». Historielagets leder Ragnar Henriksen ønsket alle – og spesielt de fremmøtte æresmedlemmene – hjertelig velkommen før han ga ordet til kveldens foredragsholder.

Erik Evensen innledet med å fortelle litt om Husvik Historielag. Historielaget ble opprettet som en gruppe i Husvik og Nes Velforening i 1993. Initiativtakere var foruten han selv Terje Bang og Per Johnsen. Målet var i første omgang å ta vare på gamle bilder ved å samle og digitalisere disse og deretter gjøre dem tilgjengelige. I oktober 1994 arrangerte historielaget den første utstillingen med bilder fra Husvik i perioden 1890-1950 i velets lokaler. I dag drives historielaget av Terje Bang og han selv. Historielaget har ingen fast organisert virksomhet med møter og medlemslister. Alle medlemmer i velforeningen er samtidig medlemmer i Historielaget. Erik er også medlem i Vallø og omegn Historielag.

Den norske hvalfangsten i Sørishavet er godt kjent og dokumentert. Mindre kjent er fangsten som foregikk i nordområdene på Island, Færøyene, Shetland, Hebridene og New Foundland i perioden ca 1880-1920. Erik ble kjent med den islandske historikeren Smári Geirsson da han var i Norge for å skrive om den norske hvalfangsten på Island. Det endte med at Erik og kona Lisbeth ble invitert til Island for å besøke stedene hvor de norske fangststasjonene på Øst-Island i sin tid ble etablert. I denne delen av Island er veinettet begrenset så de tok fly fra Reykjavik til Egilsstadir. Her ble de ønsket velkommen av Smári Geirsson som tilbød dem å bo i hans hjem.

Ledsaget av flotte naturbilder fra området fortalte Erik om en spennende tur i de norske hvalfangernes fotspor i en ganske tøff og vill natur. De besøkte stedet hvor den første norske fangststasjonen ble forsøkt bygget av Svend Foyn. Han ga opp siden man måtte være dansk statsborger for å etablere virksomhet på Island. Via en stråmann fikk Foyn senere anlagt en stasjon på nord-vestsiden av Island.

Første dag gikk turen til Seydisfjordur. De første hvalfangstforsøkene på Island ble drevet av et amerikansk selskap her – uten stor suksess.

Sammen med politi-/oppsynsmann Sigfoss gikk turen videre til Mjóifjordur. Her lå i sin tid en fangststasjon etablert av N. Bugge, Tønsberg. Det var ikke mange spor etter bebyggelsen å finne i dag, men en del gjenstander som kjeler, vinsjer o.l. var fortsatt å se. Derimot var den frodige vegetasjonen og de mange vakre blomstene et flott skue. Mens stasjonen var i drift, ble den besøkt av mange vitenskapsmenn. Reisen fra Norge foregikk oftest med DS Alpha av Tønsberg.

For å komme frem til neste stasjon lengre ut i Mjóifjordur måtte man benytte en kraftig firehjulstrekker. Her var det heller ikke mye å finne av den opprinnelige bebyggelsen – kun noen hustufter. Denne stasjonen ble drevet av Ellefsen fra Stokke. Christophersens Mekaniske Verksted på Husvik leverte i sin tid produksjonsutstyret til denne og flere stasjoner på Island.

Til stedet hvor Brødrene Bulls fangststasjon i Hellisfjördur i sin tid lå, måtte man benytte båt. Her kunne man også se etterlatt produksjonsutstyr. Hvalskjelettet som finnes på Slottsfjellmuseet, er donert av Brødrene Bull.

Den siste stasjonen som ble besøkt tilhørte et islandsk selskap, men ble drevet av nordmenn.

Ragnar Henriksen takket Erik Evensen for et interessant foredrag og overrakte en liten gave fra historielaget. Applausen fra publikum viste at de også satte pris på foredraget.

Ragnar Henriksen oppfordret deretter frivillige til å delta på dugnaden på Batteriodden onsdag 26. april. Fremmøte ved museet kl. 10.00. Ta med egnet redskap og husk matpakke og drikke. Kommunen har ikke ressurser til å hjelpe oss, og brannvesenet har opplyst at det er ulovlig å brenne avfall som gress og kratt i stranda til tross for beliggenheten – en liten holme med vann på alle kanter. Ragnar minnet samtidig om sommerturen til Oslo torsdag 8. juni med omvisning på Teknisk museum og Nasjonalmuseet samt lunsj og middag. Det har meldt seg 20 deltakere. Siste frist for påmelding er 30. april. Bussen går fra Vallø.

Som vanlig var det enkel bevertning og loddsalg med fine gevinster som – bl.a. blomster, konfekt, kake, bøker, kaffe og stor fruktkurv gitt av Kiwi, Gauterød. Historielagets trofaste medlemmer er ikke vanskelig å be når det gjelder kjøp av lodd. Ragnar takket for et godt bidrag til historielaget.

Neste medlemsmøte er 25. mai. Det blir det siste medlemsmøtet før sommeren, men museet er åpent hver søndag fra kl. 12.00 til kl. 15.00 unntatt 1. pinsedag.

Til slutt takket Ragnar for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Referent: KN

Årsmøte / medlemsmøte torsdag 16. mars 2023 i Vallø & omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Over 50 medlemmer hadde møtt fram. Historielagets leder Ragnar Henriksen ønsket alle frammøtte og spesielt de tilstedeværende æresmedlemmene hjertelig velkommen.

Årsmøtet ble innledet med godkjenning av innkalling og dagsorden. Ragnar Henriksen ble valgt som møteleder. Inger Andersen og Tor Inderaak ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen. Ragnar Henriksen leste styrets årsmelding for 2022. Årsmeldingen ble godkjent.

Revidert årsregnskap for 2022 ble gjennomgått av kasserer Cathrine Hallberg. Revisjonsberetningen ble lest opp av revisor Ragnhild Røed. Det var ingen bemerkninger til regnskapet. Regnskapet ble godkjent. Budsjett for 2023 ble gjennomgått av Ragnar Henriksen. Budsjettet ble godkjent.

Det blir ingen endring av medlemskontingenten. Det var ikke innkommet andre saker til behandling.

Med unntak av nestleder var alle styrets medlemmer på valg. Alle hadde sagt ja til gjenvalg. Det sittende styret ble gjenvalgt: Ragnar Henriksen (leder), Kai Norman Hansen (nestleder), Cathrine Hallberg (kasserer), Knut Nordskog (sekretær), Bjørn Dahl (styremedlem), Anne Aulie (varamedlem), Chirsti Jørgensen (varamedlem) og Marius Sveinung (varamedlem).

Ragnar Henriksen ga deretter ordet til Kai Norman Hansen somt holdt foredrag om «Da den industrielle revolusjonen kom til Vallø». Kai innledet med å nevne de tre viktige revolusjonene i Europa, nemlig den franske, den russiske og den industrielle revolusjonen. Den siste fikk også betydning for industrien på Vallø.

Den industrielle revolusjon er betegnelsen på den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne. Begrepet er særlig brukt om industrialiseringen i England på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet.

I Norge pågikk denne prosessen fra midten av 1800-tallet og fram til første verdenskrig. Endringene medførte at man gikk fra håndverk til fabrikk-produksjon. Tidligere ble produktene tilvirket av personer som arbeidet alene, eller av mindre grupper som f.eks. bondefamilier og håndverksmestere med svenner.

Kai kunne fortelle at utviklingen på Vallø har mange likhetstrekk med utviklingen ellers i Europa. En rekke bedrifter ble etablert på Vallø i denne tiden. De mest kjente er Vallø Saltverk, som ble etablert allerede i 1739 og var en betydelig virksomhet med industriell utvinning av salt fra sjøvann. Vallø Tapetfabrikk ble etablert i 1891 og var i lang tid nærmest enerådende på det nordiske markedet, og i 1899 ble Norges første oljeraffineri satt i drift på Vallø. I tillegg ble det bl.a. etablert ysteri, brenneri, spinneri og veveri, skipsbyggeri, mekanisk verksted og maskin- og motorfabrikk. Dampmaskinen var sentral i industrialiseringen i denne perioden, men ble visstnok ikke benyttet på Vallø.

Et interessert publikum takket Kai med stor applaus.

Etter foredraget ble Gunnar Olav Andersen hedret med æresmedlemskap i Vallø og omegn Historielag. Ragnar overrakte diplom og takket Gunnar for hans mangeårige og utrettelige innsats for historielaget. Gunnars kone, Eva, ble overrakt blomster for å ha støttet sin mann i hans innsats for historielaget og ikke minst for sitt eget bidrag til laget og museet.

En litt overrasket Ragnar ble deretter overrakt blomster av Anne Aulie på vegne av styret og medlemmene som takk for sin samvittighetsfulle ledelse av historielaget og for de alltid interessante og hyggelige medlemsmøtene.

Ragnar orienterte om vervekampanjen 11. mars hos Meny Tolvsrød. Det var mange som viste interesse for historielaget, og det vil bli vurdert å holde flere vervekampanjer i nærområdet. Videre minnet han om dugnaden på Batteriodden 26. april kl.10.00.

Til slutt nevnte han at mangeårig medlem og bidragsyter i historielaget, Fritjof Tange, har gått bort.

Som vanlig var det enkel bevertning og utlodning av en rekke fine gevinster – bl.a. fruktkurv gitt av Rema 1000, Olsrød.

Til slutt takket Ragnar for bidraget fra medlemmene i forbindelse med lotteriet og ønsket alle vel hjem.

Referent: KN                                                                                                                                                                                                                                                        

Medlemsmøte torsdag 16. februar 2023 i Vallø & omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Over 40 medlemmer hadde møtt frem for å høre Tore Gjelsås fortelle om «Floraen på Vallø før og etter renoveringen 2015 – 2019». Historielagets leder Ragnar Henriksen ønsket alle hjertelig velkommen før han ga ordet til kvedens foredragsholder.

Tore Gjelsås har besøkt historielaget tidligere. Han ledet også arrangementet «villblomstenes dag» på Batteriodden 14. juni 2020. Mens raffineriet var i drift og under renoveringen av området var Essos eiendom på Vallø stengt for allmenheten. Men noen visste om et hull i gjerdet. Gjelsås kunne derfor vise oss fantastiske bilder av floraen på Vallø fra tiden før, under og etter renoveringen. Bildene som ble vist var tatt av Einar Hallberg og Gjelsås selv.

Vallø dukket opp av havet en gang etter siste istid. Når dette skjedde og hva slags vegetasjon som etablerte seg først er ikke godt å vite. Det kan ha vært noe furuskog, slik man finner i uberørte områder langs kysten i nærheten.

Rett innenfor den gamle porten til Hovedgården og rundt den gamle karpedammen finner man mange store og flotte trær – Sølvpil, Hagtorn, Ask og Lind. Noen har blåst over ende og det trengs en opprydding i området. Tønsberg kommune har planer om å ruste opp parken. Felles for disse trærne er at de er et flott skue når de blomstrer tidlig på våren.

Før Esso begynte arbeidet med å fjerne syrebekk ble det samlet inn frø fra trær og planter i det aktuelle området. Materialet ble lagret for deretter å bli spredd utover i området etter at renoveringen var fullført. Etter renoveringen ser området ut som en ørken selv om terrenget er tilbakeført slik det var før renoveringen. Det kunne ganske snart konstateres at frøene spiret, og at de mange artene som var å finne på Vallø før renoveringen nå er i ferd med å etablere seg på nytt. Den rødlistede planten Kubjelle fantes flere steder på Vallø før renoveringen, bl.a. i strandkanten sydvest på Vallø. Gjelsås kunne fortelle at det ble gjort spesielle tiltak for å beskytte disse plantene mens arbeidet pågikk. Bl.a. ble forekomsten sydvest på øya gjerdet inn. I ettertid har det vist seg at plantene har greid seg godt. Gjelsås avsluttet foredraget med noen tanker om fremtiden på Vallø. Det blir spennende å se hva Esso og lokale myndigheter blir enige om – og at vi som er glade i Vallø får et ord med i laget.

Et begeistret publikum takket Tore Gjelsås og Einar Hallberg for fantastiske bilder og et svært interessant foredrag.

Etter foredraget oppfordret Ragnar Henriksen frivillige til å delta på dugnaden på Batteriodden 26. april kl. 10.00. Han minnet samtidig om Historielagets stand utenfor Meny Tolvsrød lørdag 11. mars kl. 11.00 -15.00. Etter å ha kartlagt interessen for en sommertur (dagstur) til diverse severdigheter i Oslo vil Ragnar innhente tilbud fra en turoperatør. Ragnar ba også medlemmene om å huske på at historielaget nå er medlem av Grasrotandelen.

Som vanlig var det enkel bevertning og utlodning av en rekke fine gevinster – bl.a. fruktkurv gitt av Extra Tolvsrød og lampe gitt av Clas Ohlsson – samt kaffe, kaker m.m.

Til slutt minnet Ragnar om årsmøtet 16. mars 2023 kl. 18.30 og ønsket alle vel hjem.

Referent: KN                                                                                                                                                                                                                                                        

Medlemsmøte torsdag 19. januar 2023 i Vallø & omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Historielagets leder, Ragnar Henriksen ønsket de 40 fremmøtte velkommen. Invitasjonen til medlemsmøtet var sendt ut på SMS og kunngjort i Tønsbergs Blad.

Ragnar Henriksen ønsket Kristian André Gallis velkommen. Han var invitert for å holde foredrag om vulkanutbruddet på Island i 2022. Gallis er utdannet naturgeograf og arbeider som rådgiver i Vestfold og Telemark fylke. Han begynte foredraget med å gjennomgå det islandske alfabetet og å fortelle litt om islandsk uttale og det islandske språket.

Island er et land og en øy i Nord-Atlanteren som ligger på den midtatlantiske ryggen, like syd for polarsirkelen. Landet har rundt 370 000 innbyggere, og et areal på 103 000 kvadratkilometer. Øyas hovedstad er Reykjavik, som med forsteder og omkringliggende områder på sørvestkysten er hjemsted til to tredjedeler av øyas befolkning. Innlandet består av fjell, vulkaner og lavaørkener, og er stort sett ubebodd. Island er en vulkansk øy med flere aktive vulkaner. Øya ligger i skjæringspunktet mellom de nordamerikanske og eurasiske kontinentalplatene, noe som er lett synlig flere steder når en besøker Island. I tillegg ligger øya over en geologisk heteflekk. Disse forholdene gjør området svært ustabilt med hyppige jordskjelv og vulkanutbrudd. Den geologiske virksomheten gir imidlertid Island mange varme kilder som landet utnytter til oppvarming og kraftproduksjon.

Gallis fortalte om en rekke vulkanutbrudd på Island i nyere tid. Den 3. august   2022 startet et nytt vulkanutbrudd ved Fagradalsfjall ca. 40 kilometer fra Reykjavik. Gallis besøkte selv området og kunne vise en rekke fantastiske bilder av en sprutende vulkan og enorme mengder glødende lava. Til stor applaus ble Gallis takket for et svært interessant foredrag. Til tross for vulkanutbrudd og jordskjelv fikk nok mange av de fremmøtte lyst til å avlegge den vakre øya et besøk.

Etter foredraget minnet Ragnar Henriksen om de planlagte aktivitetene i vår –vervekampanje 11. mars kl. 11 -15 og dugnad på Batteriodden 26. april kl. 10.

Museet åpner igjen søndag 5. mars og vil holde åpent hver søndag kl. 12 – 15.

Som vanlig var det enkel bevertning og utlodning av en rekke fine gevinster som blomster, fruktkurv (gitt av Meny Tolvsrød) og kaker m.m.

Til slutt minnet Ragnar om neste medlemsmøte 16. februar 2023 kl. 18.30 og ønsket alle vel hjem.

Referent: KN.                                                                                                                                                                                                                                                        

Medlemsmøte torsdag 17. november 2022 i Vallø & omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Historielagets leder, Ragnar Henriksen ønsket de 50 fremmøtte velkommen. Invitasjonen til medlemsmøtet var sendt ut på SMS. Dessuten var møtet kunngjort i Tønsbergs Blad og ved plakater hengt opp på sentrale steder i nærområdet.

Ragnar Henriksen ønsket Per Rosenblad Brun velkommen. Han var invitert for å holde foredrag om Sveits. Brun innledet med å fortelle litt om sitt eget forhold til dette landet. Han har arbeidet og bodd i Sveits, hans ektefelle er fra Sveits, han og hans ektefelle har hus i Sveits, og han har sågar sveitsisk pass og statsborgerskap (i tillegg til sitt norske). Han nevnte, som de fleste sikkert har fått med seg, at det i dag har blitt populært for velstående nordmenn å flytte til Sveits. Brun sa han kjente noen av dem uten at han ville si noe mer om det. Imidlertid er det ikke skattefritt å bo i Sveits selv om det nok er noe å spare fremfor å skatte til Norge. Bruns syn var at i Sveits må innbyggerne stå på egne ben mens nordmenn i stor grad står på andres ben. Med det mente han at i Sveits har man ingen offentlig syke- og pensjonsordning slik som i Norge. Den enkelte må selv sørge for nødvendige forsikringer.

Ledsaget av mange flotte bilder fra dette vakre fjellandet fortalte Brun at Sveits er et lite land på kun 41 200 kvadratkilometer med ca. 8,5 millioner innbyggere.

Hovedstaden er Bern med ca. 250. 000 innbyggere. Landet er en forbundsrepublikk bestående av 26 kantoner. Disse har en høy grad av indre selvstyre, og egne grunnlover. På nasjonalt nivå er den lovgivende og bevilgende makt lagt til den folkevalgte forbundsforsamlingen. Regjeringen, som kalles forbundsrådet, velges av en samlet forbundsforsamling. Forbundsrådet har sju medlemmer som styrer hvert sitt ministerium. Forbundsrådet velger to av sine medlemmer – for ett år om gangen – til president og visepresident.

Tysk, fransk, italiensk og retoromansk er de fire offisielle språkene i Sveits. Den sveitsiske befolkningen, bortsett fra de som ikke tilhører noe trossamfunn, fordeler seg ganske jevnt mellom protestanter og katolikker. Man må betale kirkeskatt til det trossamfunnet man tilhører.

Sveits har et fantastisk utbygget jernbanenett og motorveinett. Landet er også kjent for sin sjokolade og meieriprodukter, og Brun omtalte en del av landets nasjonalretter.

Brun er en dreven foredragsholder som vet å engasjere sine tilhørere. Han ble takket for sitt interessante og underholdende foredrag med stor applaus fra en begeistret forsamling.

Ragnar Henriksen ønsket så Per Engeseth fra redaksjonen i «Berget» velkommen. Engeseth hadde med seg siste utgave (2022) av «Berget» som var ferdig trykket i forrige uke. Boken har blitt utgitt hvert år siden 2014. Redaksjonen beskriver «Berget» som en folkets historiebok. Gjennom mange gode fortellinger om ulike tidsperioder har redaksjonen et ønske om å stimulere interessen for vår egen og byens historie.

Årets bok har en rekke interessante artikler om personer, organisasjoner, foreninger, institusjoner og bedrifter i Tønsberg. Nytt av året er at redaksjonen har åpnet for flere innfallsvinkler og sjangere som intervjuer og dialoger samt noe dagsaktuelt stoff.

Det er ingen tvil om at denne boken, i likhet med tidligere utgivelser, er den perfekte julegaven til enhver med et snev av interesse for vår kjære by. Hele redaksjonen og deres bidragsytere fortjener en stor takk for nok en flott bok.

Boken er tilgjengelig hos byens bokhandlere. De fremmøtte fikk anledning til å kjøpe boken etter Engeseths presentasjon.

Etter foredraget og presentasjonen av «Berget» minnet Ragnar Henriksen om julemiddagen 8. desember på Redningen. Siste frist for påmelding er 20. november. Videre opplyste han at museet er åpent kl. 12.00 til 15.00 søndag 20. november og søndag 27. november. Museet vil deretter være stengt til begynnelsen av mars 2023.

Som vanlig var det enkel bevertning og utlodning av en rekke fine gevinster som blomster, fruktkurv (gitt av Extra) og kaker m.m.

Til slutt minnet Ragnar om neste medlemsmøte 19. januar 2023 kl. 18.30 og ønsket alle vel hjem.

Referent: KN.

Notat fra medlemsmøte torsdag 13. oktober 2022 i Vallø & omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Historielagets leder, Ragnar

Henriksen ønsket de 40 fremmøtte velkommen. Invitasjonen til medlemsmøtet var sendt ut på SMS. Dessuten var møtet kunngjort på «Dag til dag-siden» i Tønsbergs Blad og ved plakater hengt opp på sentrale steder i nærområdet.

Ragnar Henriksen ønsket kveldens foredragsholder Tor Gervin velkommen. Tor Gervin er tidligere journalist i Tønsbergs Blad. Han er også medlem i Nøtterøy Historielag, og han har holdt en rekke foredrag bl.a. om Jeanna Corneliusen fra Tønsberg.

Tor Gervin innledet med å fortelle litt om virksomheten i Nøtterøy Historielag. Historielaget holder til i den gamle lensmannsgården Fagertun. Gården ble ervervet av Nøtterøy kommune i 1991. Den ble i 1993 overdratt til Stiftelsen Fagertun, etablert i fellesskap av Nøtterøy kommune og Nøtterøy Historielag. Gården var da i dårlig forfatning. Etter omfattende arbeider og dugnadsinnsats fremstår den i dag som et flott bygdetun.

Jeanna Corneliusen (født Lampe) ble født i 1855 i Tønsberg. Hun vokste opp i enkle kår i Nordbyen 2. Hun var en initiativrik og energisk dame som sto i forgrunnen ved etableringen av Frelsesarmeen i Norge, men hun er nok allikevel ukjent for de fleste. Historien om henne finnes nedskrevet, men bare stykkevis og delt. Gervin snublet over historien om henne i forbindelse med egen slektsforskning, og han skrev senere en sammenhengende historie om henne for Frelsesarmeen.

Jeanna Corneliussen flyttet til Göteborg, der hun i 1875 giftet seg med den svenske sjømannen Olaus Petter Korneliusson. Han var fire år eldre enn henne. To år senere fikk de en sønn og ga ham navnet Olof Martin Johnny. Samme høst flyttet familien til England.

I 1880 ble hun med i Frelsesarmeen. Den tidligere fritenkeren ble nå en kristen og sluttet seg til Frelsesarmeens menighet i Southampton. Hun ble et aktivt medlem som ledet store møter. Etter hvert hadde hun også et ønske om at Frelsesarmeen skulle begynne sitt arbeid i Norge, og da Frelsesarmeens grunnlegger William Booth besøkte Southampton, tok hun dette opp med ham.

Høsten 1887 var hun på besøk i Norge, og holdt møter i Stavanger, Sandnes, Egersund og Haugesund. Tilbake i England skrev hun et brev til generalen og fortalte om møtene hun hadde hatt i Stavanger. Hun ble da invitert til  til hovedkvarteret til en konferanse. Søndag 22. januar 1888 ble så de første «offisielle» møtene i Frelsesarmeen holdt i Norge. I tiden etterpå besøkte

Jeanna Cornelisusen og hennes kolleger i menigheten en rekke norske byer for å etablere lokale avdelinger av Frelsesarmeen. Mange steder var det betydelig motstand mot slik etablering, og det kunne gå hardt for seg på møtene. I et møte i Kristiania Arbeidersamfunn, der det hadde gått skikkelig vilt for seg, hadde hun fått et hardt spark i underlivet av en mann. Skadene som sparket hadde påført henne, kombinert med fortsatt arbeid der hun burde ha tatt det med ro, gjorde at hun resten av livet slet med ettervirkningene av mishandlingen. En kort tid tjenestegjorde hun i København, men våren 1889 trakk hun seg fra offisers-tjenesten. Resten av livet ser hun ut til å ha ført en forholdsvis tilbaketrukket tilværelse. Hun var ikke mer enn 34 år da hun trakk seg tilbake fra offisers-tjenesten.

De som ønsker å vite mer om denne interessante kvinnen anbefales å lese Tor Gervins artikkel om henne i boken «BERGET 2019».

Etter solid applaus fra historielagets medlemmer takket Ragnar Henriksen foredragsholderen for et svært interessant foredrag og overleverte en liten oppmerksomhet.

Ragnar Henriksen minnet om julemiddagen for historielagets medlemmer på Redningen 8. desember kl. 18.00. Prisen blir i år kr. 450 pr. person. Drikkevarer er ikke inkludert i prisen. Dette må kjøpes av den enkelte i baren. Maten betales ved ankomst, og da helst med kontanter. Restauranten vil gjerne vite hvor mange som vil delta så snart som mulig. Liste for bindende påmelding ble sendt rundt. Siste frist for påmelding vil være på neste medlemsmøte 17. november.

Styreleder minnet også om at historielagets hjemmeside www.vallohistorie.no er ajourført og tilgjengelig. Man finner den også ved bare å søke på Vallø & omegn Historielag. Her vil datoene for medlemsmøtene i 2023 bli kunngjort.

Det ble også minnet om at historielaget nå er medlem av frivillighetsregisteret og dermed grasrotandelen i Norsk Tipping. Dvs. at historielaget får opp til 7 % av innsatsen til de som oppgir Vallø og omegn Historielag som grasrotmottaker.

Til slutt minnet styreleder om de nye satsene for medlemskontingenten for 2023 som ble vedtatt på årsmøtet, kr. 250 for enkeltmedlemmer og kr. 500 for familiemedlemsskap.

Tradisjonen tro ble det servert kaffe og kringle. Til utlodning var det en rekke fine gevinster som blomster, fruktkurv gitt av Meny og gaver fra Norli, Øverland interiørtekstiler og Nye Ringshaug frisør på Tolvsrød. Lodd-/åresalget innbrakte kr. 2.975. Leder takket medlemmene for bidraget.

Neste medlemsmøte vil bli holdt torsdag 17. november kl. 18.30.  Museet er åpent hver søndag fra kl. 12.00 til kl. 15.00 frem til søndag 27. november. Åpningstider for 2023 vil bli kunngjort på historielagets hjemmeside.

Til slutt takket styreleder alle for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Referent: KN.

Notat fra medlemsmøte torsdag 15. september 2022 i Vallø & omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Historielagets leder, Ragnar

Henriksen ønsket de 50 fremmøtte velkommen. Invitasjonen til medlemsmøtet var sendt ut på SMS. Dessuten var møtet kunngjort på «Dag til dag-siden» i Tønsbergs Blad og ved plakater hengt opp på sentrale steder i nærområdet.

Ragnar Henriksen ønsket Thorvald Haraldsen og Corinna Reiss fra Fulehuks venner velkommen. De var invitert for å fortelle om fyrets historie. Thorvald Haraldsen er styreleder i Fulehuks venner og Corrina Reiss er styremedlem, vertskapsansvarlig og leder for huskomitéen. Thorvald Haraldsen innledet med å vise bilder fra fyret slik det ser ut i dag. Fyret ligger værhardt til på en liten øy ytterst i Oslofjorden med lille Rauer og Bolærneøyene innenfor. Nord på øya ligger Nordsundet, som til å begynne med var det eneste stedet man kunne komme i land på øya i røft vær. I maksvær er det utrolig vakkert her ute, mens det i storm kan være utfordrende.

Kjøpmann Føyn fra Tønsberg søkte i 1793 om bygging av et fyr på Fulehuk for egen regning. Etter lang saksbehandling og mange forsinkelser ble det i 1820 ved Kongelig resolusjon bestemt å opprette et bemannet fyr på midtre Fulehukskjær. Fyret sto ferdig i 1821og lampen ble tent 1. november dette året. Fyret ble senere ombygd flere ganger. Det ble montert tåkeklokke. Denne ble senere erstattet med en større klokke og deretter av et tåkehorn.  

Adkomsten til fyret var vanskelig. I uvær var det nærmest umulig. I 1850 ble det bygget et båtopptrekk med gangspill på vestsiden av fyret. Senere ble det montert en jernstolpe på hver side av Nordsundet. Mellom stolpene ble det trukket en trosse. Når været gjorde det umulig å legge til på vanlig vis måtte man feste fanglina til trossa for deretter å ta et godt tak med begge hender om trossa, svinge bena om den, og klatre i land. Først rundt 1900 ble det bygget en landingskai med kran på vestsiden av øya.

I perioden 1821 til 1989 var det 21 fyrvoktere på Fulehuk. I 128 år bodde fyrbetjeningen på Fulehuk med sine familier. Hele familien var involvert i arbeidet på fyret. Barna fikk sin skolegang på fyret eller på Bolærne. Etter krigen ble det vedtatt å gjøre om fyrstasjonen til tørnstasjon. Det innebar at familiene måtte bosette seg på land og at fyrbetjeningen bare bodde på fyret mens de hadde vakt. I 1989 ble lyset på Fulehuk slukket for siste gang.

Etter år med forfall ble fyret kjøpt av Nøtterøy kommune i 2005. Nøtterøy kommune hadde tidligere ervervet grunnen fyret står på. Kommunen hadde imidlertid også vedtatt å ikke bruke ytterligere midler på fyret. Thorvald Haraldsen så muligheten for å skape noe nytt på det nedlagte og forfalne fyret. Han var også villig til å bidra med betydelige midler. Sammen med bekjente startet han i 2006 Fulehuks venner. Sammen med Nøtterøy kommune ble Stiftelsen Fulehuk fyr opprettet i april 2006. Det første styremøtet i Fulehuks venner ble holdt på fyret 20. mai 2006, og kort tid etter var dugnadsarbeidet i gang. Allerede i 2007 ble fyrstasjonen gjenåpnet. I årene etterpå har det pågått et kontinuerlig oppussings- og vedlikeholdsarbeid. Det er nedlagt ca. 6000 dugnadstimer i året og til sammen påkostet ca. 7 mill. kroner. Store bidrag er mottatt fra Sparebankstiftelsen i SpareBank 1 og DNB, mens kommunen har etterlevd sitt vedtak om å ikke bruke midler på fyret.

Fyret fremstår i dag som nyoppusset med en rekke fasiliteter. I 2010 ble det bygget ny ilandstigningskai.  I fyrbygningen er det fem soverom med 10 sengeplasser, koselig stue og messe, nytt kjøkken, nytt bad og WC og ikke minst tårnrommet hvor fyrlykta sto i sin tid. Her kan man sitte behagelig og nyte den fantastiske utsikten. I tillegg finnes Naustloftet med langbord til 40 personer og 10 dobbeltkøyer. Det er også en kystledhytte med åtte sengeplasser samt utekjøkken i båthuset. I 2021 ble fyrets 200-årsjubileum feiret, og i den forbindelse ble også boken «Fulehuk – fyret som fikk nytt liv» utgitt.

Driften av fyret ivaretas av Fulehuks venner. I perioden 1. mai til 1. oktober er det vertskap på fyret, som tar imot og bistår gjestene. Vertskapet består av to personer og vakten varer fra søndag til søndag. Det er stor interesse for å besøke og bo på fyret. Det er allerede mottatt mange bookinger i 2023, og et bryllup er booket i 2024.

Foredraget ble avsluttet med salg av ovennevnte bok og en varm anbefaling til Historielaget om å besøke Fulehuk. Ragnar Henriksen takket de to for et interessant foredrag og overleverte en liten oppmerksomhet. Stor applaus fra historielagets medlemmer.

Etter foredraget orienterte Ragnar om at medlemskontingenten vil bli endret neste år. Den vil fortsatt være kr. 250 for enkeltmedlemmer. For familier vil den bli kr. 500.

Ragnar orienterte også om at Historielaget nå er medlem av Grasrotandelen. Han anmodet de fremmøtte om å støtte Historielaget dersom de spiller hos Norsk Tipping. Han hadde selv registrert seg som den første som støtter Vallø og omegn Historielag.

Det ble ingen tur for Historielaget i 2022. Planen om en høsttur ble avlyst i samråd med Aasbø Travel bl.a. på grunn av smittesituasjonen. Ragnar vil ta kontakt med Aasbø Travel for å se på muligheten for en sommertur neste år.

Julemøte for Historielagets medlemmer vil bli holdt tirsdag 8. desember kl18.00 på Redningen. Prisen er foreløpig ukjent, men vil sannsynligvis bli i overkant av kr. 400 eks. drikke. Påmeldingsfrist er 13. oktober.

Tradisjonen tro ble det servert kaffe og kringle. Til utlodning var det en rekke fine gevinster som blomster, fruktkurv og kake m.m. Lodd-/åresalget innbrakte kr. 4.059. Leder takket medlemmene for bidraget.

Til slutt minnet Ragnar om neste medlemsmøte 13. oktober 2022 kl. 18.30 og ønsket alle vel hjem.

Referent: KN.

Notat fra medlemsmøte torsdag 19. mai 2022 i Vallø & omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Historielagets leder, Ragnar

Henriksen ønsket 40 fremmøtte velkommen. Invitasjonen til medlemsmøtet var sendt ut på SMS. Dessuten var møtet kunngjort på «Vi minner om-siden» i Tønsbergs Blad.

Ragnar Henriksen orienterte deretter om dugnaden på Batteriodden. Som det kom frem av artikkelen i Tønsbergs Blad så det ikke pent ut på Batteriodden. Stein fra muren og søppel var slengt utover området, og det var forøvet hærverk på en av kanonene og lemmen over bunkeren. Det gjenstår noe arbeid. Leder tar kontakt med Myhren i Tønsberg kommune om dette.

Leder orienterte om at Historielagets hjemmeside (www.vallohistorie.no) nå var ajourført. Referater og nye oppslag vil bli lagt inn utover sommeren.

Leder spurte medlemmene om det var interesse for at Historielaget lager en åpen facebook-side. Dette kan muligens vekke interesse for Historielaget hos andre enn medlemmene og føre til at laget får noen nye medlemmer. Interessen hos de fremmøtte var ikke overveldende. Saken vil bli behandlet på et senere styremøte.

Spørsmålet om å gjenoppta tradisjonen med sommertur ble tatt opp på et tidligere medlemsmøte, men det var da begrenset med tilgjengelige turer før sommeren. Leder spurte nå om det var interesse for en 4-5-dagerstur til Odense og Ribe etter sommeren. Ti stykker meldte interesse for dette. Det ble også spurt om det var interesse for en dagstur til et sted i Norge uten at det ble gitt noen klar tilbakemelding på dette. Leder tar kontakt med Aasbø Travel for å se hvilke turer som er tilgjengelig.

Leder ønsket deretter Harald Aakvik velkommen. Han var engasjert til å stå for kveldens underholdning med sang og musikk. Aakvik har gjennom mange år arbeidet for Tønsberg frivilligsentral. Han innledet med «Detroit City» og fortsatte med en rekke populære sanger fra kjente artister. Aakviks sang og gitarspill sammen med hyggelig småprat mellom innslagene vakte stor begeistring hos de fremmøtte – noe solid applaus ga tydelig uttrykk for.

I en pause i underholdningen ble det tradisjonen tro servert kaffe og wienerstenger. Deretter var det utlodning av en rekke fine gevinster som blomster, fruktkurv fra Meny, gavekort fra Kiwi, blender og badevekt fra Clas Ohlsson m.m. Loddsalget innbrakte kr. 3.610. Leder takket medlemmene for bidraget.

Etter pausen fortsatte Harald Aakvik å fremføre kjente og kjære melodier fra sitt omfattende repertoar. Han tok for seg bl.a. Kalvik, Elvis og Beatles. Ragnar Henriksen takket Aakvik for flott underholdning. Han fikk med seg et bidrag til Tønsberg frivilligsentral.

Til slutt opplyste Ragnar Henriksen at neste medlemsmøte vil bli holdt torsdag 15. september kl. 18.30. Han ønsket alle en riktig god sommer og vel hjem.

Referent: KN

Notat fra medlemsmøte torsdag 21. april 2022 i Vallø & omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Historielagets leder, Ragnar

Henriksen ønsket de 52 fremmøtte velkommen. Invitasjonen til medlemsmøtet var sendt ut på SMS. Møteinnkallingen i Tønsbergs Blad uteble denne gangen på grunn av at innleveringsfristen var forkortet på grunn av påsken.

 Ragnar Henriksen ønsket deretter kveldens foredragsholder Trond Barth Andersen velkommen. Tema for hans foredrag var «Carta Marina».

Han innledet sitt foredrag med å fortelle om Olaus Magnus (født i oktober 1490 i Skänninge i Östergötland i Sverige, død 1. august 1557 i Roma). Han var en svensk geistlig, etnolog og kartograf, samt erkebiskop i den romersk-katolske kirke. Han var bror til den svenske erkebiskopen Johannes Magnus. Etter reformasjonen flyktet brødrene til Danzig (Gdańsk) og deretter til Venezia. Her begynte han arbeidet med å lage «Carta Marina» som er det første noenlunde pålitelige kartet som er laget over Norden. Olaus hadde reist mye i de nordiske landene og hadde en spesiell interesse for Island og Lappland. Han laget kartet delvis på grunnlag av egne erfaringer fra sine reiser, men også ved hjelp fra informanter i de forskjellige landene, spesielt fra hanseatene som drev utstrakt handel i de nordiske landene.

Barth Andersen fortalte levende om detaljene i kartet. Langs kysten er kartet forbausende korrekt og rikt på detaljer, mens innlandet i mindre grad er beskrevet. Dette har jo sammenheng med at det vesentlige av reiser på den tiden foregikk langs kysten. Kartet er dessuten utstyrt med mange tegninger av fryktinngydende sjøuhyrer både i havet og langs kysten. Dette ses i sammenheng med at hanseatene ikke ønsket konkurranse i sin virksomhet i disse områdene.

Olaus Magnus gav også ut et stort verk om Norden og de nordiske folkene. Verket var på 22 bind og ble utgitt i 1555. De aller fleste kapitlene var rikt illustrert med tresnitt. Verket ble utgitt på latin. Det er i dag tilgjengelig på mange språk, men bare den svenske og latinske utgaven er komplett.

Trond Barth Andersen høstet solid applaus for sitt interessante foredrag og ble takket av Ragnar Henriksen med en liten gave.

Etter foredraget orienterte Ragnar Henriksen om to tilbud han har mottatt fra Aasbø Travel som gjelder sommertur for Historielagets medlemmer. Den ene turen går til Rondane 18. – 21. juni med overnatting på Rondablikk Hotel og flere utflukter i fjellområdet rundt. Den andre turen går til området rundt Mjøsa 19. – 22. juni med overnatting på hotell i Hamar og flere utflukter – bl.a. tur med Skibladner. Svarfristen er kort. Det var ganske liten interesse hos medlemmene, og det var enighet om å innhente nye tilbud etter sommeren.

Ragnar Henriksen orienterte deretter om situasjonen på Batteriodden. Det er gjort noe hærverk og det trengs en opprydding før 17. mai. Det har så langt ikke vært mulig å få noen tilbakemelding fra Tønsberg kommune om de vil foreta seg noe. Det er derfor mulig at det må gjennomføres en dugnad. De som har sagt seg villige til å delta i dugnadsarbeid vil i så fall bli forespurt.

Tradisjonen tro ble det servert kaffe og kringle. Til utlodning var det en rekke fine gevinster som blomster, fruktkurv fra Coop Extra og ikke minst nyttig turutstyr gitt av Handel og Kontor.

Lodd-/åresalget innbrakte kr. 4.477. Leder takket medlemmene for bidraget.

Til slutt minnet Ragnar Henriksen om at siste medlemsmøte før sommeren er torsdag 19. mai og ønsket alle vel hjem.

Referent: KN

Notat fra medlemsmøte torsdag 17. februar 2022 i Vallø & omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Historielagets leder, Ragnar

Henriksen ønsket de 75 fremmøtte velkommen. Invitasjonen til medlemsmøtet var sendt ut på SMS. Dessuten var møtet kunngjort på «Dag til dag-siden» i Tønsbergs Blad og ved plakater hengt opp på sentrale steder i nærområdet.

Innledningsvis nevnte Ragnar Henriksen Anne Katrine Olsens bortgang. Hun var æresmedlem i historielaget. Gjennom et langt medlemskap og som styremedlem har hun i stor grad bidratt til driften av historielaget. Hun vil bli dypt savnet.

Ragnar Henriksen ga deretter ordet til nestleder i historielaget Kai Normann Hansen. Kai innledet sitt foredrag med å stille spørsmålet: Tolvsrød – hvor er det? Han gjorde samtidig oppmerksom på at han gjerne mottok spørsmål og kommentarer fra de fremmøtte etter presentasjonen.

Bakgrunnen for ovennevnte spørsmål er at navnet Tolvsrød i dag benyttes om et stadig større område i Søndre Slagen både i massemedia, av Tønsberg kommune og særlig av eiendomsmeglere.

Det finnes et sted som opprinnelig het Tolvsrød, men det er i Botne. Ifølge Botne bygdebok er dette et gårdsnavn i Botne. Det er imidlertid ikke noe sted i Slagen som fra gammelt av het Tolvsrød. Ifølge bygdeboka for Sem og Slagen finnes det en gård som het Tolsrød og som er opphavet til navnet Tolvsrød.

I forskjellige kart er Tolvsrød plassert på flere steder: Som et større område fra Ringshaug til Bogen, på Fyllpå og mellom Løveid og Lasken. I Norsk stadnamnleksikon er ikke Tolvsrød registrert som et stedsnavn i Søndre Slagen, mens Tolvsrød ifølge Statens kartverk er en bydel i Tønsberg.

På 50-tallet var det ikke så mange veier og langt mindre bebyggelse i Søndre Slagen. Man forholdt seg til stedsnavn som Ringshaug, Gårdbo, Skallevoll, Narverød, Bogen og Husvik. Dette bar også postadressene preg av inntil man fikk postnummer. I dag er det annerledes:

Postnummer 3150 strekker seg fra Karlsvik i nord til Torgersøya i sør og omfatter også Fyllpå. Postnummer 3154 strekker seg fra Ilebrekke i nord til omtrent Bogen i sør og til Sandåsen i vest. Dvs. at Tolvsrød er blitt Søndre Slagen.

Kai avsluttet med å fortelle om Folksoms planlagte utbygging på Fyllpå som nå kalles Tolvsrød Torg. Historielaget synes at de mange som vil flytte inn i her bør få vite litt om historien fra nærområdet, og man vil derfor prøve å lage et hefte om de gamle stedsnavnene.

Foredraget skapte stort engasjement og det kom mange innspill og historier fra de fremmøtte. Disse ble notert.

Etter foredraget orienterte Ragnar om at medlemskontingenten vil bli behandlet på årsmøtet. I dag betaler enslige forholdsvis mer enn par.

Det er behov for flere museumsvakter. Ragnar ba interesserte om å melde seg. Han nevnte samtidig at historielaget gjerne vil ha med flere medlemmer i en dugnadsgjeng til bl.a. vedlikehold av Batteriodden.

Deretter tok Ragnar opp spørsmålet om det var interesse for å gjenoppta tradisjonen med en sommertur. Han foreslo en 4-5-dagers tur i juni til f.eks. Odense og Ribe, eventuelt Roskilde. Det virket som det var interesse for dette.

Det ble servert kaffe og kringle. Til utlodning var det en rekke fine gevinster som blomster, bøker, fruktkurv m.m. Lodd-/åresalget innbrakte kr. 4.672. Leder takket medlemmene for bidraget.

Til slutt minnet Ragnar om årsmøtet 17. mars 2022 kl. 18.30 og ønsket alle vel hjem.

Referent: KN

Notat fra medlemsmøte torsdag 18. november 2021

i Vallø & omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Historielagets leder, Ragnar Henriksen ønsket 38 av historielagets medlemmer velkommen. Invitasjonen til medlemsmøtet var sendt til medlemmene på SMS. Dessuten var møtet kunngjort på «Dag til dag-siden» i Tønsbergs Blad.

Prosjektdirektør Bjørn Orerød fra Nortura Vestfold var invitert for å fortelle om Nortura i dag og litt om bedriftens historie. Orerud har vært ansatt i Nortura fra 1989 og har erfaring fra flere av bedriftens mange avdelinger. Bedriften har i dag en omsetning på 24 milliarder kroner og er eid av 17.300 bønder. Bedriftens målsetting er å oppnå best mulig resultat ved omsetning av eiernes kjøtt- og fjørfeprodukter. Nortura arbeider aktivt for å overholde et strengt lovverk for deres bransje og bedriften leverer verdens tryggeste mat. Nortura er også svært opptatt av dyrevelferd og fører kontroll med leverandører og slakterier. Bedriften følger FNs bærekraftmål og arbeider også aktivt med å redusere sine klimautslipp. Nortura har i hovedsak bare tre kunder, nemlig Rema, Norgesgruppen og Coop.

Norturas historie begynte med etableringen av Hamar slakteri i 1904. I årene etterpå fulgte en rekke etableringer av slakterier, hermetikkfabrikk og eggsentral. Hermetikk, som ga mulighet til langtidslagring av matvarer, ble en stor suksess. Roald Amundsen benyttet seg av dette på noen av sine ekspedisjoner. I et takkebrev til leverandøren gir han uttrykk for sin begeistring for produktet. I 1959 ble Gilde etablert og ved fusjonen med Prior ble Nortura etablert i 2006.

Nortura har som målsetting å kunne betjene bøndene der de er og samtidig være sterkt til stede der kundene finnes. Det foreligger store planer for utvidelse av Norturas anlegg i Vestfold hvor det skal investeres opp mot 1,4 milliarder kroner.

Ragnar takket Bjørn Orerud for et interessant foredrag og overrakte en flaske vin fra historielaget.

Per Engeseth fra redaksjonen i Berget (historisk årbok for Tønsberg) var invitert for å fortelle om årets bok. Boken er en jubileumsutgave i forbindelse med Tønsbergs 1150-årsjubileum. Per Engeseth begynte med å lese Harald Sverdrups prolog til byens 1100-årsjubileum. Prologen er tatt inn som innledning i boken. Etterpå var det anledning til å kjøpe boken.

Det ble servert kaffe og kringle. Til utlodning var det en rekke fine gevinster som blomster, dekorasjoner, fruktkurver, overraskelsespakke og en soda-streamer. Bidragsytere var Meny, Rema, Norli Bokhandel, Clas Ohlsson og medlemmer. Lodd-/åresalget innbrakte kr. 3.330.

Leder takket medlemmene for bidraget. Det var et svært godt resultat i forhold til antall deltakere. Han opplyste at neste medlemsmøte vil bli holdt torsdag 13. januar 2022 og ønsket alle vel hjem.

Referent: KN

Notat fra medlemsmøte torsdag 14. oktober 2021

i Vallø & omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Historielagets leder, Ragnar Henriksen ønsket 54 av historielagets medlemmer velkommen.

Kveldens høydepunkt var Tore Simonsens foredrag «Moderne hvalfangst i Sørishavet». Simonsen reiste ut som 15-åring. Han fortalte livfullt om slitsomme arbeidsdager i et barskt miljø, sannsynligvis langt utenfor dagens lovkrav til arbeidsmiljø og arbeidstid. Men han trivdes godt. Flere av medlemmene hadde selv vært på hvalfangst. De fikk denne kvelden smake på gamle minner, mens vi andre lærte mye vi ikke visste om moderne hvalfangst. Simonsen høstet stor applaus for sitt foredrag.

Innkallingen til kveldens møte var sendt til medlemmene på SMS. De fleste syntes dette var en grei løsning. Ragnar opplyste at de fremtidige møtene også vil bli annonsert i Tønsbergs Blad under rubrikken «Vi minner om». Dette er gratis i motsetning til de annonsene historielaget har rykket inn i avisa tidligere.

Historielaget har mottatt opplysninger om at «Redningen» har mottatt oppsigelse fra huseier i forbindelse med at bygningsmassen skal rives og nye boliger skal bygges. Restauranten har en unik samling av bilder og gjenstander fra hvalfangsttiden. I den forbindelse har det vært diskutert om historielaget bør foreta seg noe slik at samlingen blir bevart. Ragnar kunne imidlertid opplyse at restauranten nå har fått fornyet leiekontrakten for ytterligere fem år.

Som vanlig ble det servert kaffe og kringle. I den forbindelse ble det solgt lodd (årer) og en rekke fine gevinster var skaffet til veie. Loddsalget innbrakte kr. 3.700.

Referent: KN

Medlemsmøtereferat 16. februar 2017

Hospitalet på Presterød

Etter fremmøtet å dømme var dette et emne av stor interesse. Det var derfor en meget fornøyd leder Ragnar Henriksen som ønsket over 90 fremmøtte hjertelig velkommen. Etter et lite hjertesukk om manglende innbetaling av kontingent, men også frieri til utvidet medlemskap, ga han ordet til lege Roar Pedersen, som startet med å unnskylde seg med at han var innflytter til Søndre Slagen. Men bevares, alltid velkomment med ytringer fra noen utenfra om Søndre Slagens historie.
Pedersen nevnte at han ganske tidlig ble oppmerksom på at det på Presterød Gård hadde vært et hospital og hadde gledet seg til å høre mer om dette, men lokal viten om hospitalet viste seg å være svært begrenset. Derved satte han i gang med egne undersøkelser bl. a. ved samtaler med Martin Kirsebom, ved å studere et tobinds verk av Fredrik Beutlich og ved dypdykk i Riksarkivet. Her fant han en pakke med både journaler og dagbøker. 
Historien viste seg å være både omfattende og overraskende. Hvorfor ble det et marinehospital akkurat her og hva foregikk på dette hospitalet?
Pedersen ga oss en rask innføring i Presterød Gårds historie fram til 1798, da Frans Bull, Tønsberg i ung alder kjøpte denne flotte gården med store jordbruksområder, urte- og frukthage, fiskedammer, bygninger i ypperlig stand og med en praktfull 14-roms hovedbygning. Bull utvidet det hele etter hvert med både teglverk og brennevinsbrenneri. 
I forbindelse med Napoleons-krigen og briters og svenskers kapervirksomhet fra 1807 til 1814 vokste behovet for mer hospitalkapasitet, og på forespørsel leide Frans Bull ut hovedbygningen og noen andre bygninger til marienehospital i 1808. Det 14-roms hovedbygget ble innredet til betjening og hele 120 sykesenger. Hospitalet ble bestyrt av sjefskirurg Paul Martin Johansen, og nestkommanderende på Prins Christians Batterie, Vallø ble utnevnt til tilsynsoffiser.
Kirurg? Dette bar bud om at her foregikk det både blodige operasjoner og smertefulle amputasjoner. Men nei. En langt større belastning enn å bli skutt på, var alvorlige sykdommer pga. alt slitet, trange forhold, elendig kosthold og dårlig hygiene ombord. Hospitalets oppgave var derfor stort sett å behandle sykdommer som dysenteri (blodgang), malaria (koldfeber), salmonella/tyfoid (nervefeber) m.m. Behandlingsmuligheter var få, men universalmiddelet mot sykdom den gang var brennevin tilsatt bitterstoff. 
I tiden 1808-14 døde det 57 personer på hospitalet inkl. 17 russiske matroser fra orlogsfartøyet ”Sevolad».
Hospitalvirksomheten ble avsluttet i 1824. Frans Bull splittet deretter gården i flere bruk og solgte seg ut.
En interessant eier av Presterød Gård var kammerherre Morgenstierne som i ca. 1860 hadde på besøk den kjente maleren Peder Balke for å dekorere hovedbygningen, lage malerier og lære opp sine barn i malerkunst.
Birger Martin Kirsebom kjøpte Presterød Gård i 1914. Gården er fremdeles i Kirsebom-familiens eie.
Pedersen avsluttet sitt foredrag med å si at en omfattende og rikt illustrert artikkel om dette emnet vil bli å finne i høstens utgave av «Berget»
Fornøyd leder takket hjertelig for et glimrende og flott illustrert kåseri. Han fortsatte med å opplyse at det pr. nå var påmeldt 36 til årets sommertur og forkynte med stolthet at vi nå hadde mottatt kr. 40 000,- for lydsetting av vår animasjonsfilm om Saltverket. Han kunne også berette at vårt fremviseranlegg i museet vil bli skiftet ut.
Aften ble avsluttet med prat, utlodning wienerbrød og kaffe.

Ref. Tormod Pettersen

Medlemsmøtereferat 19. januar 2017
Arv og arverett
Leder Ragnar Henriksen ønsket de 72 fremmøtte hjertelig velkommen til møtet 19. jan. 2017. Han rettet også en spesiell velkomst til æresmedlemmene Arne Conradsen og Finn Aage Christoffersen og kveldens foredragsholder.
Han ga deretter ordet til advokat Arne Lie som startet sitt foredrag med å si at hans advokatfirma er etablert i Tønsberg med allsidig erfaring innen rettspraksis. En juridisk landhandel, som han kalte det, og satte derved tonen for et engasjert foredrag for en lydhør forsamling
Arv kan ikke oppstå før etter at død har inntruffet. Eventuelt forskudd på arv trekkes fra ved endelig arveoppgjør. Gave kan derimot gis til et av barna uten at det berøres av arveloven. Utgangpunktet er at i levende live kan foreldre skalte og valte med sin formue som de vi vil, i alle fall så lenge de er tilregnelige. Men ved død er arveretten regulert ved arveloven av 1972 for arv og testamentering..
Ettersom samfunnsutvikling og samlivsformer i etterkrigstiden har vært i rivende utvikling, ga Lie oss en liten innføring i arvelovens og barnelovens historie. Før var det greit med far og mor, barn, barnebarn i rett linje osv., livsarvinger, og det var det. Men nå, med skilsmisser og gjengifte med nye barn, samboerskap, sæd- og eggdonasjoner og forhold mellom samme kjønn, er det hele blitt noe mer komplisert. Medmor er bl. a et nytt begrep.
I utgangspunktet bør et arveoppgjør være en grei sak, hvilket det i de fleste tilfeller også er. I noen tilfeller kan det være en fordel med litt advokathjelp til avklaring og råd. Men så er det tilfeller hvor det oppstår arvetvist, og det kan være forferdelige saker.
Mange forhold ble berørt. Noen av dem er notert nedenfor.
Stort sett er det slik at minst 2/3 av det avdøde etterlater seg skal gå til arv med 1/4 til ektefelle og resten likt fordelt på barn eller barnebarn osv. Dersom det ikke er noen arvtager i nedadgående linje går arven opp til foreldre og videre ned til deres andre barn, barnebarn osv. Hvis det ikke finnes arvtagere går arven til staten. 1/3 av avdødes formue kan testamenteres bort. Ved store formuer er det andre regler.
Gjenlevende ektefelle sitter automatisk i uskifte og kan disponere den samlede formue som det passer. Barna kan dog ha en liten påvirkning på disponeringen.
Et testament er enkelt å opprette. Men det finnes noen retningslinjer for at det skal være gyldig. Bl. a skal det underskrives av to personer som ikke er berørt av innholdet. De bør heller ikke være kjent med innholdet, bare bevitne at det er et testament. Dette bør oppbevares sikkert. Et bra sted kan være i Tingretten. Et testament kan når som helst tilbakekalles av testamentutsteder. 
Mange spørsmål fra salen vitnet om stor interesse for emnet, ledig fortalt og greit besvart av Arne Lie.
Leder rettet en hjertelig takk til foredragsholder og overrakte en påskjønnelse for et interessant og nyttig foredrag.
Eldar Sveinung kunne fortelle at bombeeksperter nå har bekreftet at det store bombefragmentet vi har i museet er ekte og at vifte på stang er en tennsats.
Leder la deretter ut reisebeskrivelser og påmeldingskjema for sommerens tur til Sverige. Det blir nå forespurt om pris- og tidsoverslag på saltverk-DVD. Bombefilmen er rettet. Til våren får vi klassevis besøk av nærmere 500 elever og lærere fra 9.-klasser til historieundervisning om bombingen av Vallø og Bogen. Opplegg er under utarbeidelse i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Tønsberg kommune..
Etter kaffe, wienerbrød, utlodding og livlig prat kunne leder fortelle at 20 medlemmer allerede hadde meldt seg på sommerturen, takke for fremmøte og ønske alle en god tur hjem.
Ref. Tormod Pettersen

Medlemsmøte 17. nov. 2016

Tønsberg renseanlegg IKS
Leder Ragnar Henriksen ønsket de ca. 70 fremmøtte hjertelig velkommen til møtet 17. nov. 2016. Han rettet også en spesiell velkomst til æresmedlemmene Arne Conradsen, Finn Aage Christoffersen og kveldens foredragsholder.
Han ga deretter ordet til daglig leder Jørgen Fidjeland ved Tønsberg renseanlegg IKS, som gjennom flotte plansjer (Power Point) og engasjert foredrag ga oss et innblikk i den store bedriften som befinner seg i skjul bak en skoglund øst på Vallø.
Det hele startet med at et utvalg i 1971 la frem forslag til utlegging av oppsamlingsledninger i Tønsberg-området og plassering av et renseanlegg på Vallø. Tønsbergfjordens Avløpsutvalg (TAU) ble stiftet i 1973, og i 1980 ble anlegget innviet. I første omgang var det kun basert på fjerning av søppel, men i 1990 ble det utvidet med kjemisk rensing. I 2015, i forbindelse med en stor ombygging for hele 125 millioner kroner, innførte de også biologisk rensing. Den komplette ombyggingen vil bli avsluttet neste år. Da har de også på plass et innebygget anlegg for mottak av septiktankbiler..
For tre år siden skiftet de navn til Tønsberg renseanlegg, og i dag får de inn avfallsvann fra en befolkning på 65 000 mennesker. Like mye mottar de fra industrien, i tillegg også en god del fremmedvann og septik. I løpet av et år behandler de 11 til 14 millioner kubikkmeter avfallsvann. For å spre viten om denne viktige miljøbedriften arrangerer de omvisninger for grupper og har undervisning for skoleungdom. 
Pr. i dag eies renseanlegget av fem kommuner; Nøtterøy, Re, Stokke, Tjøme og Tønsberg. På selve renseanlegget er det bare 11 ansatte, men hele bransjen derimot har mange interessante arbeidsplasser å by på. 
Med et instruktivt diagram viste og fortalte Fidjeland om den omfattende renseprosessen. Første trinn er å fjerne søppel og få dette sendt til søppelfylling, deretter fjernes sand og fett. Fettet går til utvikling av biogass, sand til deponi. Dessverre er der slik at mange bruker toalettet også til å kvitte seg med både søppel og matavfall. Kunstfiberstoff er en plage. 
I de neste tre trinnene gjennomgår avfallsvannet biologisk rensing ved hjelp av bakterier, kjemisk rensing, omrøring, luftbobling m.m og separering. Sluttproduktene blir derved renset vann og slam. Det rensede vannet blir sendt gjennom et ca. 800 m langt rør ut på 32 m dyp hvor det oppløses i sjøvannet. Slammet blir tilsatt kalk og oppvarmet for å fjerne bakterier. Deretter blir det benyttet til gjødsling og jordforbedring på kornåkrer. 
Fremtidige krav vil bety enda mer omfattende rensetiltak og ikke minst nøye oppfølging av lekkasjer i rørsystemene. Fidjeland avsluttet med å si at de er svært opptatt av et godt naboforhold og at de derfor retter stor oppmerksomhet mot minimum støy og lukt.
Fornøyd leder takket for et flott presentert og interessant foredrag. Han hadde selv i mange år bodd på Vallø og sa seg overrasket over hvor lite de hadde vært plaget av sjenerende lukt.
Deretter fikk Trond Barth Andersen anledning til å reklamere for den nye utgaven av «Berget». Den var også sammen med historielagets egen litteratur lagt ut for salg.
Leder minnet deretter om julemøtet, fortalte om utviklingen av Saltverk-DVD-en, styrets besøk hos Nøtterøy historielag og to medlemmers besøk hjemme hos Jan Raaen hvor de ble vist hans store lager av trykksaker, bilder og gjenstander fra tapetfabrikken. Han fortalte også at styret nå vil se på en oppdatering av museet. 
Møtet ble som vanlig avsluttet med wienerbrød, kaffe og hyggelig prat.
Ref. Tormod Pettersen

Medlemmsmøte 23. okt. 2016

Seilas i Europa
Leder Ragnar Henriksen ønsket de ca. 65 fremmøtte hjertelig velkommen til møtet 13. okt. 2016. Han rettet også en spesiell hilsen til æresmedlem Arne Conradsen og kveldens foredragsholder.
Han ga deretter ordet til seilentusiast og tidligere los Jon Brun, som gjennom sitt flotte billedkåseri fortalte om sin fantastiske og spennende seiltur i egen båt langs Europas kyst, inn i Middelhavet og videre opp gjennom Europas vannveier. 
Med kart viste han oss de navigerbare elver og kanaler som er knyttet til hverandre på kryss og tvers opp gjennom hele Europa. Hans reiserute brakte ham til Frankrike, Belgia, Nederland og Tyskland, helt opp til Travemünde. Masten ble fraktet opp med lastebil.
Turen startet fra hjemstedet på Bogen sammen med en venn om bord. Ved Ferder fyr traff de en 48 fots seilbåt, hans egen var 36 fot, og sammen seilte de ned gjennom Lillebelt, Kieler-kanalen og ned til Rotterdam. Herfra dro han alene ned til La Caruna hvor båten fikk overvintre. Neste vår gikk seilasen videre, med en nabo om bord, ned Portugals kyst og gjennom Gibraltarstredet. I havnebyen ut for Malaga ble det mannskapsskifte, og hans kone kom om bord. Hun ble med helt opp til Travemünde, hvorfra seilasen hjem gikk med ham alene ombord. I Middelhavet fortsatte seilasen nordover opp til Avignon med sine katedraler, palasser og fort, videre opp Rhonen, med praktfulle åkerlandskap og blomsterprydete bredder, til Lyon, Frankrikes 3. største by og senter for kultur, vitenskap og forskning – og selvfølgelig mye å se på og utforske. Fint da å ha med sykler om bord. Og nordover gikk ferden gjennom områder med mange vingårder.
Kystseilasen ble basert på sjøkart, tidevannstabeller og værmeldinger. Opp gjennom elver og kanaler ble veivalget basert på elv- og kanalkart, informasjon fra VFN, som har ansvaret for kanaler og sluser, og turistbyråer.
Etter lang tid uten nedbør og med 40 cm lavere vannstand enn normalt var det spesielt viktig å passe på at dybden var tilstrekkelig. Derved havnet de på Rhinen i stedet for i Moseldalen. 
Lengre inn i landet, med stigende terreng, ble det å benytte seg av sluser. Og her var det sluser i alle fasonger, små, store, lave, høye, noen med høye stiger man måtte klatre opp for feste fortøyninger, andre med flytende fortøyningsbøyer, men aller best var den i Elben hvor de ble firt ned hele 37 meter i løpet av et minutt i et stort vannfylt kar. Oppe i 350 moh. gikk ferden faktisk gjennom en 4,8 km lang tunnel. Over tunnelen var det både landsby og kirke.
Området inn i Belgia var preget av vakre omgivelser og praktfulle slott. På Rhinen var det det stor trafikk og utfordringen var de store lektere, som under visse forhold, hadde forkjørsrett. Her gjaldt det da å legge seg i kjølvannet på en lekter med passe fart.
Han avsluttet sitt foredrag med å berømme hvor ordnet all ting var, også forhold til myndigheter. Han var overveldet av all den flotte natur de fikk se og ikke minst de mektige middelalderborger de så i dalførene. Tettsteder og byer bød også på store opplevelser. Turen på vannveiene varte i 7 uker og strakk seg over hele 2000 km. 
Imponert leder takket for et interessant og kjempeflott kåseri. Han fortalte videre at alt nå var ordnet med Redningen, teksting av Saltverks-DVD var i god gjenge med støtte fra både pedagog og filmkyndig. Plan for undervisning av ca. 450 skoleelever er nå på plass. Han etterlyste flere aktive medlemmer. En meldte seg på som lærer. «Berget» vil snart bli utlagt i museet for salg. Han nevnte også at vi har fått henvendelse om spøkelser på Vallø og at monitor om Saltverket nå er på plass i museet.
Møtet ble som vanlig avsluttet med utlodning, kaffe, wienerbrød og hyggelig prat
Ref. Tormod Pettersen

Medlemsmøtereferat 15. sept. 2016

Middelalderkirker og pilgrimer m.m
Leder Ragnar Henriksen ønsket de ca. 80 fremmøtte hjertelig velkommen til møtet 15. sept. 2016. Han rettet også en spesiell hilsen til æresmedlemmene Reidar Christoffersen, Arne Conradsen, Finn-Aage Christoffersen og kveldens foredragsholder.
Han ga deretter ordet til Religionshistoriker og forfatter Eivind Luthen, som startet med å si: «Utrolig hyggelig å få komme» og etter hvert som foredraget skred frem, ble denne gest gjengjeldt til fulle av forsamlingen. Med entusiastens sanne glød brakte han oss inn i sin verden av staselige middelalderkirker og vandrende pilgrimer. Han fortalte videre om planene om å plassere hele syv bronsemodeller av middelalderkirker på Tønsbergitt-sokler rundt omkring på steder i Tønsberg by der kirkene opprinnelig hadde stått. Noen er allerede utformet av Tønsberg-keramikeren Eva Bødtker Næss og satt på plass.
Tønsbergs ikoner i dag er Osebergskipet bygd som fullskala replika og miniatyrskulptur av Olavskirken (Nordens største rundkirke, også kalt Rundkirken) støpt i bronse og plassert på sokkel nær biblioteket. Her må også nevnes Nordens eneste pilegrimstatue, i full størrelse, plassert på veien opp til Slottsfjellet.
Luthen startet med å vise oss et kart formet som et trekløver hvor bladene symboliserte det som var kjent av verden på den tid, Europa, Asia og Afrika med Jerusalem som midtpunkt og Den Hellige Gravs Kirke som det ultimate reisemål.
Dermed kom Luthen inn på alle slektskapsbåndene til Rundkirken. Blant dem var rundkirken over Jesu grav i Jerusalem, katedralen, senere moské, Hagia Maria i Istanbul, superikonet i Piza og rundkirken på Bornholm. Videre fortalte han om merkingen av pilgrimsveien, som går helt fra Santiago de Compostela i Spania, opp gjennom Europa, langs Norges østkyst og helt opp til Trondheim domkirke. Så fortalte han levende og fornøyelig om Olavskirken og Olavsklosteret, Mikaelskirken på Slottsfjellet, Mariakirken på torvet, Lavranskirken ved domkirken, Peterskirken ved Grand Apartment, Sankta Katarinakirken (Klosterkirken til Gråbrødrene) opp for torget og relieffet på politihusets vegg av Kong Sverre som gir nåde m.m. Vanskelig å dokumentere kirkenes historie. Men sjeldne bøker og spennende funn har vært til god nytte.
Og så var turen kommet til hans nye lidenskap, replika av fraktefartøyet Klåstadskipet fra 900-tallet. Var Osebergskipet sin tids praktfartøy, var Klåstadskipet en Volvo truck. Skipet bygges nede på Vikingodden. Sjøsettingen er planlagt våren 2018, og jomfruturen blir ikke noen Nøtterøy rundt, nei. Turen skal faktisk gå rundt hele Europa, dog begrenset til Volga i øst. Men er det virkelig noen som vil være med på noe slikt da? Foreløpig har 750 meldt seg på. Høydepunktet vil selvfølgelig bli innseilingen til Miklagard (Istanbul).
Du verden for noen kunnskaper og for en fortellerglede. Men så var det slutt. Ikke helt, skulle det vise seg.
Leder Henriksen kunne bare takke og bukke og sa seg glad for at vi kunne trekke på en slik ildsjel.
Nå ble oppmerksomheten rettet mot en gjenstand tildekket av et teppe. Stor var jubelen da Luthen avduket (visstnok for fjerde gang) den nye bronsemodellen av Thomaskirken, opprinnelig en liten stavkirke nær Haugar.
Leder tok igjen ordet og fortalte om sommerens aktiviteter i historielaget; dugnader, museumsomvisninger, årets sommertur, neste års sommertur, anskaffelse av saltverk-monitor, oppføring av Vallø Oljeraffineri informasjonsportal, arbeider på Vallø, e-post fra fru Tørfest i Moss, henvendelser om hoppbakken på Råel og nedlagt grav på Vallø kirkegård. Han sa videre at neste møter er 13. okt. og 17. nov. Julemøte avholdes på Redningen 8. des.
Møtet ble som vanlig avsluttet med utlodning, kaffe og wienerbrød.
Ref. Tormod Pettersen

Medlemsmøtereferat 19. mai 2016
Claudia Olsen
Leder Ragnar Henriksen ønsket de 65 frammøtte hjertelig velkommen til møtet 19. mai 2016. Han hadde også en spesiell hilsen til æresmedlemmene Reidar Christoffersen, Arne Conradsen, Finn-Aage Christoffersen og kveldens foredragsholder.
Han ga deretter ordet til Inger Bjar-Kessler som holdt sitt lysbildekåseri om Claudia Olsen. Claudia, hun ble stort sett omtalt ved fornavn, fikk et langt og givende liv. Hun ble født inn i et enkelt, men engasjert arbeiderhjem på Kaldnes i 1896. Faren var sjømann og moren husmor og arbeiderske. Allerede mens hun gikk på folkeskolen tjente Claudia sine første kroner på å ro hjemkomne sel- og hvalfangere fra Tønsberg til Nøtterøy i familiens pram. Mer roing ble det under kongevalget i 1905, da hun måtte hente riksaviser til sin politisk interesserte far. På denne tiden fikk også Claudia interesse for politikk. Hun skulle senere bli en dyktig, avholdt og respektert politiker i Høyres stortingsgruppe, modig nok til å stemme mot sitt eget parti. «Det eneste mannfolket i Høyres stortingsgruppe» 
Etter syv år på folkeskole fikk hun med seg ett år på handelskole og ett på folkehøyskole. Men etter som faren var gått bort i 1910, måtte hun tidlig ut i arbeidslivet for å bidra til familiens økonomi, først som ekspeditrise, senere i diverse kontorposter. I 1927 ble hun ansatt om kassererske i Tønsbergs Blad.
Claudia deltok i sportslige aktiviteter, var glad i friliftliv og sterkt engasjert i foreninger. Hun var opptatt av kvinners ledertrening, aktiv i speiderbevegelsen og mangeårig formann i Tønsberg Menighetsråd.
Sin politiske karriere startet hun i 1928 som høyrerepresentant i Tønsberg bystyre. I 1938 ble hun formann i Tønsberg Høyrekvinner.
Under 2. verdenskrig deltok hun aktivt i motstandsbevegelsen, var sekretær for Nasjonalhjelpen og medlem av komiteen for Svenska Norgeshjelpen i Tønsberg. Hennes popularitet og nærmest legendariske innsats under krigen bidro til at hun i 1945 ble valgt inn på stortinget hvor hun raskt gjorde seg bemerket med både interpellasjoner og forslag. Hennes kjernesaker var å hjelpe vanskeligstilte og motarbeide urettferdighet. Mest kjent ble hun for sin innsats for krigsseilerne og familiene deres bl. a ved å støtte deres sak angående fordelingen av Nortraships hemmelige fond.
Claudia ble aldri gift, men var i all sin tid et kjært familiemedlem ikke minst som tante for sin brors barn og barnebarn.
Inger Bjar-Kessler kunne stolt fortelle at hun, som guide på den gamle kirkegården i Tønsberg, en gang traff to barnebarn av Claudias bror og av dem fikk et godt innblikk også i Claudias privatliv og fikk kopiere av en del private bilder som hun fikk lov til å benytte i sitt kåseri. Claudia Olsen døde i 1980 som landets høyest dekorerte kvinne. 
Leder takket for et spennende og interessant foredrag. Han nevnte deretter at nå var det siste anledning til å melde seg på turen til Danmark og loddet stemningen for en flytur neste år. Han fortsatte med at vi nå skal sette opp en informasjonsportal om Vallø Oljeraffineri, at Esso vil tillate Bydrift å slå gras i Hovedgårdparken, at vi nå er påmeldt Safari-utstillingen 4. og 5. juni, at vi skal ha en befaring på Batteriodden og at vi trenger hjelp fra medlemmene til flere av våre aktiviteter. Møtet ble som vanlig avsluttet med kaffe, kake og utlodning.
Ref. Tormod Pettersen

Medlemsmøtereferat 14. april 2016
Leder Ragnar Henriksen ønsket de rekordmange, hele 95, frammøtte hjertelig velkommen til møtet 14. april 2016. Han hadde også en spesiell hilsen til æresmedlemmene Reidar Christoffersen, Arne Conradsen og Finn-Aage Christoffersen og ga deretter ordet til Gunnar Olav Andersen som fortalte om hvalfangstgründerne Svend Foyn Bruun og Anton Bart von der Lippe og deres hvalkokeri «Pelagos.
De dannet i 1919 rederiet Bruun og von der Lippe der de drev med disponentvirksomhet innen skipsfart og hvalfangst. I 1928 kjøpte de passasjerskipet «Athenic» og fikk dette bygd om til hvalkokeri med bl.a opphalingsslipp, flense- og lemmedekk. Et annet passasjerskip ble ombygget til Fl. k «Antarctic».
Svend Foyn Bruun (1883-1956) ble født på Aker Gård i Stokke. Han sørget for solid utdannelse bl. a fra sjøkrigsskolen, ble senere skipsfører og leder av hvalfangstekspedisjoner inntil han i 1919 startet rederivirksomhet sammen med von der Lippe. Han engasjerte seg også sterkt som høyrepolitiker, var flere år på Stortinget og medlem av Høyres sentralstyre.
Om ungdomstiden til von der Lippe(1886-1961) vet vi mindre om annet enn at familien opprinnelig kom fra Lippe i Tyskland og at han var sønn av en domprost. Som sagt dannet han rederiet Bruun og von der Lippe sammen med Svend Foyn Bruun i 1919. Ved siden av rederivirksomheten var han sterkt engasjert innen Vestfold Rederiforbund og Rederiforbundets hovedstyre.
Etter krigen skilte de lag. Svend Foyn Bruun beholdt «Pelagos» og von der Lippe «Antarctic»
«Pelagos» var som sagt det opprinnelige passasjerskipet «Athenic», bygd i 1901 og disponert av White Star Line – best kjent for passasjerskipet «Titanic»
«Pelagos» var over 30 sesonger i Antarktis. Under annen Verdenskrig ble det kapret av tyskerne og brukt til forsyningsskip for deres ubåter. Etter krigen fortsatte det med hvalfangst fram til 1962, da det ble hugd opp. Flotte paneler fra 1901 ble imidlertid tatt vare på og pryder nå Pelagos-rommet i Tollboden.
Deretter ble det visning av Sjømannsforeningens «Pelagos»-film. Her fikk man oppleve folk og virksomhet om bord i et hvalkokeri gjennom en hel sesong, fra utreise og til hjemkomst. Innlagt er det intervjuer med hvalfangstveteraner som med ramsalte replikker forteller om sine egne opplevelser og den strabasiøse jobben det var å være hvalfanger.
Leder takket en engasjert kåsør for et interessant foredrag fortalt med stor innlevelse.
Han fortsatte med å oppdatere oss om turen til Danmark og anmodet flere om å melde seg på. Deretter fortalte han om det videre arbeid med saltverksanimasjonen, at vi snart er i gang med skolesekkundervisningen for 9.-klassinger , om ny informasjonsportal, nå om Vallø-raffineriet,  om program på neste medlemsmøte og anmodet alle om å ta en titt på hefter og bøker som var lagt ut til salg. Til slutt anmodet han om at flere meldte seg på for å ta vakter på søndagene.
Møtet ble som vanlig avsluttet med kaffe, kaker, hygge og utlodning.
Ref. Tormod Pettersen
Årsmøte/Medlemsmøtereferat 17. mars 2016Kl. 1830 17. mars 2016 ønsket leder Ragnar Henriksen alle fremmøtte, hele 78 medlemmer, hjertelig velkommen til Vallø Båtforenings lokale. En spesiell velkomst rettet han til våre æresmedlemmer Reidar Christoffersen og Arne Conradsen. Henriksen ble deretter valgt til å være årsmøtets leder. Innkallelse, dagsorden og to til å underskrive protokollen ble enstemmig godkjent.
Sekretæren leste opp årsmeldingen for 2015, som vitnet om stor aktivitet og med høydepunkter som 70 års minnemarkering for de omkomne under bombingen 25. april 1945 og mottagelse av Tønsberg kommunes kulturpris 2015 på julemøtet. Kasserer leste opp det reviderte regnskapet for 2015 og leder leste budsjettet for 2016. Etter noen kommentarer ble alt godkjent med applaus.
Kontingenten ble beholdt som før. Det var ikke kommet inn noen ytterligere saker. Valg på nytt styre ga følgende resultat: Leder Ragnar Henriksen (gjenvalg), kasserer Finn Hansen (ikke på valg), sekretær Tormod Pettersen (ikke på valg), medlem Gunnar Olav Andersen (gjenvalg), medlem Tor Asgeir Pettersen (tidl. varamedlem), varamedlem Anne Katrine Olsen (gjenvalg), varamedlem Eldar Sveinung (gjenvalg), varamedlem Kari Andersen (ny).
Avtroppende medlem Rita Holmøy ble behørig takket for betydelig innsats gjennom mange år og overrakt en blomsterbukett. Dermed ble den formelle delen av møtet avsluttet.
Henriksen ga deretter ordet til Finn-Aage Christoffersen som viste bilder og berettet fra sitt historiehefte, hefte nr. 12, «Mitt tapte Vallø». Selv bodde han på Husvik, men med nær familie på Vallø og dermed mange besøk der hadde emnet opptatt ham gjennom mange år, og med sine store kunnskaper, utrolige hukommelse, glimrende fortellerevne og ikke minst flotte bilder fra heftet ga han et levende inntrykk av idyllen som rådet på denne industritunge halvøya med mange familier, vakre hus og velstelte hager frem til at katastrofen rammet både Vallø og Bogen under bombingen 25. april 1945. 53 nordmenn omkom, over 30 boliger ble aldri bygd opp igjen. Finn-Aage var da blitt nesten13 år.
Vallø var okkupert av tyskere i 5 år. Krigstidens gru viste han ved et bilde av det store tyske krigsskipet «Emden» som var på oppdrag i Oslofjorden i sluttfasen av krigen. Men før det viste han bilder fra strandbebyggelse og flotte gatemiljøer helt fra raffineriet og opp til nord for tapetfabrikken og videre over til den staselige Hovedgården. Alt dette, sammen med boliger også på Bogen, ble lagt i grus under den tragiske bombingen. På et kart viste han alle bygninger nord for raffineriet som ble totalødelagt. I sitt hefte har han beskrevet hver bolig, boligstand og skjebnen til de som oppholdt der under bombingen. Utdrag av dette sammen med dramatiske bilder var også tema under hans kåseri som høstet stor applaus. Ønske fra salen om at vi må ha mer fra egnens egen historie vil naturligvis bli etterfulgt.
Leder Henriksen takket for et engasjert og innholdsrikt kåseri om et tema vi alle er opptatt av. 
Deretter overrakte han et diplom som viser at Finn-Aage nå er vårt 5. æresmedlem. Æresmedlemskapet fikk han for sitt arbeid med redigering og tekster til flere historiehefter som opp gjennom årene vederlagsfritt er overlatt til Historielagets disposisjon. Ikke minst ble han berømmet for sine interessante og alltid engasjerte foredrag. Kari Christoffersen ble også takket ved overrekkelse av en blomsterbukett.
Finn-Aage takket varmt for denne påskjønnelse og rettet en takk til alle de som opp gjennom årene har bidratt med kunnskaper, tekster og råd til de fire hefter han har redigert og også vært forfatter til. For hefte nr. 12 nevnte han spesielt Erik Evensen, Arne Conradsen og Ove Halvorsen.
Leder nevnte så at hefte nr. 12 nå er til salgs nede ved styrebordet, museet er stengt i påsken og at han som gjorde innbrudd i museet nå er dømt til både bot og fengsel. Møtet ble avsluttet med at leder ønsket alle en God Påske, med prat, kaffe, wienerbrød og utlodning.
Ref. Tormod Pettersen

Medlemsmøtereferat 11. febr. 2016
Leder Ragnar Henriksen ønsket de 65 frammøtte, kveldens foredragsholder og spesielt æresmedlem Arne Conradsen hjertelig velkommen til møtet 11. februar 2016. Han ga deretter ordet til Tormod Pettersen, som holdt sitt billedkåseri: Hurtigruten – historie og tur. Lofoten og Svalbard.
Turen startet med fly fra Gardermoen til Ålesund. På ettermiddagen ble det god anledning til en vandretur i denne praktfulle Jugend-byen. Som gammel by, full av trebygninger, brant den ned i 1904, og bare få år etter var den praktfulle Jugend-byen på plass. 
Tormod fortalte om Richard With, adm. dir. i Vesterålen Dampskipsselskap A/S, som startet opp hurtigruten i 1893, og viste deretter utviklingen av hurtigrutekonseptet frem til i dag. 
Dagen etter landing i Ålesund startet en opplevelsesrik tur med hurtigruteskipet MS «Kong Harald» opp til Svolvær.  Første del av ferden gikk inn den spektakulære Geirangerfjorden. Med roen om bord, gode måltider og panoramautsikt til vakker kystnatur var dette en minnerik opplevelse. I Trondheim ble det også tid til å besøke Nidarosdomen. I Bodø ble det et besøk i Norsk Luftfartsmuseum.
Overnattinger i Svolvær ga tid til en omfattende rundtur med leiebil rundt omkring på Lofoten med besøk både i Lofotmuseet nær Kabelvåg med gammelt fiskevær, fantastisk akvarium og Galleri Espolin.  Galleri Lofotens Hus i Honningsvåg og ikke minst i Lofotr i Borg med sitt imponerende 84 m. lange vikingbygg bød også på store opplevelser.
Hurtigruteferden videre opp til Tromsø ble en behagelig overraskelse med tur inn i Trollfjorden midt på natten og det om bord i selveste MS «Lofoten» fra 1964. Skipet var restaurert tilbake til slik det var i 1964, med all innredning i skinnende nylakkert treverk. Praktfullt.
Tromsø har mye å by på, gondolbane, kunstgallerier, nordlysobservatorium, opplevelsessenter, veteranbåter, aktiv havn, restauranter av høy klasse og mye mer.
Etter ca. 1,5 times flytur landet flyet i spennende Longyearbyen på Svalbard. Her var det mye å se og oppleve bl. a. en spesiell bebyggelse, vill natur, flotte museer og hundekjøring. Et lite cruisefartøy bragte reisefølget ut til en kalvende isbre og besøk i Barentsburg, en fargeklatt av et lite bysamfunn. Turen hjem gikk med fly direkte til Gardermoen.
Leder Henriksen takket for «turen». Programmet for årets Danmarks-tur var nå på plass og skjema for påmelding ble sendt rundt. Alt arbeid med Saltverksmodellen er nå overlevert og en arbeidsgruppe sammensatt av Gunnar Olav Andersen (leder), Eldar Sveinung, Ragnar Henriksen og Tor Asgeir Pettersen arbeider videre med utforming av presentasjoner, DVD og undervisningsmateriell. Øverst på listen står nå en presentasjon for Fylkesmannen.
Vi vil bli involvert i bispebesøket 22. april. Historiehefte nr. 12 er nå klar for trykking og nok en gang minnet han om hefte, bøker m.m. vi har til salgs på medlemsmøter og i museet.
Møtet ble som vanlig avsluttet med kaffe, kaker og utlodning.
Ref. Tormod Pettersen

Medlemsmøte 14. januar 2014
Leder Ragnar Henriksen ønsket de ca. 65 frammøtte – imponerende i sprengkulden – hjertelig velkommen til Vallø båtforenings lokale 14. jan. 2016, spesielt vårt æresmedlem Reidar Christoffersen og kveldens foredragsholder. 
Leder ga straks ordet til Erik Evensen fra Husvik Historielag og Øyas Venner som kåserte og viste bilder og film fra sin tur med hurtigruteskipet «Fram» til Antarktis i 2013. Hovedhensikten med denne turen var å være til stede ved 100-årsjubileet for kirken i Grytviken, men også å besøke hvalfangststasjoner og kjente øyer. Ca. 200 norske entusiaster deltok, blant dem også prester.
Turen startet med fly fra Gardermoen til Buenos Aires hvor det ble tid til litt sight seeing før de dro ned til byen Ushuaia syd i Argentina. Herfra bragte hurtigruteskipet «Fram» dem ned til Falkland Island og Syd Georgia. På Syd Georgia med sine imponerende bratte og høye fjell, rike fauna og lune vestvendte fjorder besøkte de bl. a hvalfangststasjonene Grytviken og Husvik Harbour. 
Grytviken hvalstasjon ble etablert i 1904 av Compania Argentina la Pesca med don Pedro Christophersen – opprinnelig fra Tønsberg – som president. Han hadde bygd seg stort opp som shippingmann og landeier i Argentina, Byggeleder og bestyrer var C. A. (Carl Anton) Larsen fra Sandefjord. Utstyr og byggematerialer ble sendt ned fra Norge. Alt på Syd Georgia bestyres av briter, mens Øyas Venner ser som sin store oppgave å bidra med penger og materialer til bevaring av bestyrerbolig med museum, kirken med bibliotek og gravsted. 100 års jubileet ble feiret med taler og sang.
Husvik harbour ble etablert av A/S Tønsbergs Hvalfangeri i 1907 med et hvalkokeri og i 1910 med landstasjon. Første bestyrer var Søren Berntsen fra Husvik.
Generelt for hvalstasjonene er at de nå er overlatt til naturlig forfall. Men alt er laserscannet og vil etter hvert bli tilgjengelig på internett o. l. Her vil man vil kunne se alle bygninger og installasjoner ned til den minste detalj. 
Ferden bar videre ned til Deception Island, et kjempe vulkankrater med en trang åpning inn til en stor bukt. I Whalers Bay hadde A/S N. Bugge sin hvalfangststasjon Hektor fra 1912. Her er det fremdeles varme kilder. 
Videre var man innom Elephant Island hvorfra Ernest Shackleton og tre menn gjennom stormfullt hav rodde en åpen livbåt helt opp til Syd Georgia og derved fikk reddet sitt strandede mannskap. Under hele turen i Antarktis så de mange albatrosser og mye hval. Erik avsluttet sitt foredrag med flotte stemningsbilder og ankomst til Ushuaia.
Leder overrakte en erkjentlighet og takket for fint foredrag og mange flotte bilder. Han fortalte videre at Finn-Aage nå har avsluttet sitt arbeid med et nytt historiehefte, at tilbud på tur til Danmark vil bli oversendt innen neste medlemsmøte og viste fram den flotte kulturprisen vi mottok fra Tønsberg kommune på julemøtet – et flott tresnitt av Ragnar Almén med motiv av Torgersøya fyr samt kr 25 000,-. Han sa seg fornøyd med vårt salg av bøker, hefter og DVD-er og kunne nevne at over 1470 personer hadde benyttet seg av våre museumstjenester, derav ca. 370 skoleelever og lærere. Han etterlyste også flere som kan påta seg guideoppdrag.
Møtet ble avsluttet med kaffe, kaker og utlodding.
Ref Tormod Pettersen

Medlemsmøte 12. nov. 2015

Leder Ragnar Henriksen ønsket de over 80 frammøtte i Vallø båtforenings lokale 12. nov. hjertelig velkommen, spesielt våre to æresmedlemmer Reidar Christoffersen og Arne Conradsen og kveldens foredragsholdere Raffinerisjef Tore Revå, Esso, Prosjektleder Jacen Jacobsen, Esso og Anleggsleder Lars S. Skaare, JV Veidec  ANS.
Presentasjonen som nå fulgte var en repetisjon av en redegjørelse de tre avholdt i oktober for naboer på Vallø og andre berørte. Denne redegjørelsen fikk bred omtale i Tønsbergs Blad 10. oktober. 
Tore Revå startet med en kort gjennomgang av Essos raffineridrift på Vallø, som dessverre gjennom mange år hadde medført en betydelig forurensning av grunnen omtrent over hele raffineriområdet og et stort deponi for oljebehandlingsrestene syrebek og blekejord. 
Han sa videre at de i nært samarbeid med Miljødirektoratet siden 2001 og senere med fylkes og kommunale myndigheter hadde utarbeidet en plan for fjerning av forurensninger i et område på hele 260 mål. Denne planen foreligger nå som et pålegg fra direktoratet. 
Kontrakt for saneringsarbeidene er inngått, og våren 2016 starter JV Veidec ANS – et arbeidsfellesskap mellom selskapene Veidekke Entreprenør AS, Norge og Deme Environment Contractors (DEC), Belgia – en av de mer spesielle ryddejobbene i norsk historie.  Forberedende arbeider er allerede igangsatt og anleggsperioden vil vare i ca. 4 år framover.
Jacen Jacobsen utdypet de omfattende forarbeidene til prosjektet, tiltak for å minimalisere ulemper for lokalbefolkningen, tiltak for å ivareta noe av plantelivet, verne og sikkerhetstiltak samt hvordan Esso vil følge opp det hele under anleggsperioden. Han sa videre at saneringsarbeidene vil begrenses til landområdet. Ryddearbeider ute i sjøen ansees som lite sannsynlig, men videre undersøkelser om det er nødvendig med tiltak også her vil fortsette.
Hele anleggsområdet vil bli avstengt, men Batteriodden vil fortsatt være tilgjengelig fra sjøen.
Fortløpende informasjon om fremdrift og arbeidsprogram er å finne på exxonmobil.no og veidec.info.
Lars Skaare gjennomgikk til slutt mer i detalj de forskjellige tiltakene som skal iverksettes og hvilket utstyr de skal benytte. Bemanningen regnet han med ville variere mellom 30 og 40. Han forklarte at oppdraget var meget spesielt med omfattende transporter både til sjøs og til lands og at det derfor hadde vært nødvendig med utenlands ekspertise og samarbeid. En flott plansje som beskriver anleggsarbeidet både med kart og bilder vil bli overrakt museet for fremvisning til interesserte.
Hele presentasjonen var underbygget med instruktive og greie tekster, bilder og kart, og leder Henriksen takket for et informativt og interessant foredrag. Han nevnte videre at han nå så på muligheter for sommertur. Undervisningen for skoleungdom hadde vært vellykket. Henriksen etterlyste adresseforandringer og avsluttet med at museet vil være stengt i desember og fram til mars neste år.
Medlemsmøtet ble avsluttet med kaffe, wienerbrød og utlodning.

Medlemsmøte 15. oktober 2015
Leder Ragnar Henriksen ønsket de ca. 70 frammøtte hjertelig velkommen til medlemsmøte 15. okt. og ga deretter ordet til aftenens foredragsholder Formann i Tønsberg og Omegn Botaniske Selskap Tore Gjelsås.
På Villblomstenes dag, 14. juni, arrangerte det Botaniske Selskap en stor ekskursjon til Batteriodden med mange deltagere og med Tore Gjelsås som kunnskapsrik leder og guide mens tre medlemmer fra Vallø & omegn Historielag holdt orden på rekkene. 
Støttet av flotte bilder, noen også tatt ved et annet besøk, fortalte Tore entusiastisk og levende om Esso-områdets blomsterprakt.
Om restene av Hovedgårdparken kunne han si at den inneholdt mange gamle, interessante og spennende trær. Restene av en karpedam var også av interesse, mens blomsterlivet her ikke var fullt så imponerende. 
Dette fikk imidlertid deltagerne ikke se. Området er som kjent avstengt for publikum pga. store forurensninger i grunnen. Kun en provisorisk vei ut til Batteriodden kan benyttes av publikum og da under eskorte.
Men likevel. Fra veien var det også mye vakkert å se. Det som slår en, er den store artsrikdommen som også kan ses fra veien. Tore tastet fram  bilder av skjønne blomster og blomsterenger og fortalte at han på hele området har registrert hele 100 plantearter og mente samtidig at det er 100 til. Han berettet om strandblomster, bakkeblomster, bergblomster, kurvblomster, kløver og mange flere, alle med kjente, og for noen av oss, ukjente navn. Der var også en blomsterart som grodde i saltvann.
Men her var også svartelistede blomster som bl. a rynkeroser og lupiner. De er vakre, men importerte og til fortrenging av opprinnelige vekster. Han kunne fortelle at i nasjonalparken har rynkeroser blitt en plage og at de nå har satt i gang en aksjon for å få dem vesentlig redusert.
Stor jubel vakte det imidlertid på ekskursjonen da det ble oppdaget at den rødlistede kubjelle var kommet tilbake igjen til Valløs sørkant.
Ute på Batteriodden var det også mange vakre blomster å se og Historielaget spedde på med litt historie om Batteriodden og kanonene der.
Tore avsluttet sitt kåseri med å foreslå noen enkle grep for å bevare noe av artsmangfoldet på Vallø bl. a ved å skave av noe av topplaget, lagre det og legge det tilbake etter at ny, renset masse er lagt ut. Topplaget vil inneholde frø i mengder. Han vil selv se nærmere på dette.
Leder Ragnar Henriksen takket foredragsholderen for et spennende og interessant foredrag. Han sa videre at to representanter fra Esso vil delta på vårt neste medlemsmøte 12. november og redegjøre for det omfattende rensearbeidet på raffineriområdet som vil bli startet neste år og pågå i fire år fremover..
Formannen nevnte videre at undervisningsopplegget for skoleelever var i gang og at de første tilbakemeldinger tydet på at denne type undervisning var både populær og interessant. Han minnet også om julemiddagen 10. des. til kr. 400,- pr. person
Møtet ble som vanlig avsluttet med kaffe, wienerbrød og utlodding.
Ref. Tormod Pettersen 

Medlemsmøtereferat 10. sept. 2015

Leder Ragnar Henriksen ønsket de ca. 70 frammøtte hjertelig velkommen og spesielt våre to æresmedlemmer Reidar Christoffersen og Arne Conradsen og kveldens foredragsholder Trond Barth Andersen til møte .
Han fikk deretter ordet, og startet sin spennende beretning om «Viking»s (en kopi av Gokstadskipet)  vågale ferd over Atlanterhavet og opp til Verdensutstillingen i Chicago i 1893 med tilnavn, «Columbian fair» til ære for 400 år siden Columbus oppdaget Amerika. 
Som kilde til sitt foredrag hadde Trond benyttet boken «Vikingefærden» forfattet av initiativtager og leder av seilasen, kaptein og redaktør m.m Magnus Andersen.  Han ble seilskutekaptein bare 21. gammel. Bilder, kart og tegninger, som Trond krydret sitt foredrag med, var også hentet fra boken bl.a fremragende illustrasjoner utført av to dyktige tegnere han hadde med blant mannskapet.
Det var et ønske fra norskamerikanere om å få demonstrert nordmenns innsats i oppdagelsen av Amerika gjerne med kopi av et vikingskip.  Magnus Andersen fikk dermed idéen til å få laget en kopi av «Gokstadskipet» som villig ble finansiert ved innsamling og bygget på Framnes mek. Værksted etter nøye oppmålinger av orginalen. Med et mannskap på 11, utplukket blant mange som ville være med og med Magnus Andersen som skipper, satte så Viking segl og dro på en bejublet tur langs norskekysten fra Kristiania til Bergen. Derfra la de så ut på sin spektakulære ferd direkte til Boston. Over Atlanterhavet brukte de 28 døgn. Med fokk oppnådde de hele 11 knops fart, men også hovedseglet sto godt i bidevind. Underveis opplevde de bl. a sammenhengende storm i 4 dager. Med sjømannskap av ypperste klasse, fleksibilitet gjennom surrede og ikke naglede bordganger, nedsenkede segl og drivanker red de stormen av og viste fartøyets utrolige sjødyktighet. Underveis ble de møtt av skip, som straks de kom til land sendte rapporter til en forbløffet og begeistret verden som nå fulgte seglferden. 
I Boston og deretter New York ble de møtt de av store jublende menneskemasser. President Cleveland fikk dem til Washington for samtaler i det Hvite Hus. Senere kom han om bord i selve «Viking. Ferden gikk videre til Chicago med tilskuere langs hele ferden, og i Chicago ble de møtt av flere krigsskip, fullsatte passasjerbåter og store skarer av jublende mennesker langs bryggene i hele havnen. «Viking «ble utsillingens store attraksjon og satte nok kopiene av «Santa Maria» og «Pinto» noe i skyggen. Leif Erikssons navn som Amerikas oppdager var på alles lepper og «Viking» hadde vist at en slik ferd var mulig hele 500 år før Columbus oppdaget Amerika..
I mangel av penger måtte Magnus Andersen forlate Viking i Chicago, og i mange år fristet «Viking» en begredelig tilværelse. Men så kom Mariann Dybwad og dannet «Vikings venner» samtidig som en rik amerikaner bidro med 54 000 dollar i forbindelse med donasjoner til 10 av Illinois mest bevaringsverdige historiske minnesmerker. «Viking» står nå på trygg bedding i et flott glasshus. Rekonstruksjon pågår. Det har fått en egen forskningsavdeling, er åpent for publikum en gang i måneden og guidet omvisning gis etter behov. 
Leder Henriksen takket for et flott og levende foredrag. Deretter tok frammøtte sjef for Marinemuseet i Horten ordet og fortalte at de har modell av Gogstadskipet i på Marinemuseet. De har også utgitt egen bok som bl.a omtaler både Gogstadskipet og «Viking». Han også takket Trond Bart Andersen for hans utmerkede foredrag med å gi ham et eksemplar av boken. Han berømmet også det flotte samarbeidet Marinemuseet nå har fått med Historielaget og Tønsberg kommune i arbeidet med å bevare Batteriodden og dens kanoner.
Leder fortsatte så med de mange aktiviteter som har pågått gjennom hele sommeren – åpent museum, mange og store omvisninger  både i Hovedgårdparken, på Batteriodden og i museet og ikke minst omfattende dugnadsarbeid både i Hovedgårdparken og på Batteriodden. Han nevnte også de store gravearbeider som kommer på Vallø, at vi arbeider med et arrangement for skolene og minnet om julemøte 10. des..
Møtet ble avsluttet med kaffe, kaker og utlodning.

Medlemsmøte 21. mai 2015

Leder Ragnar Henriksen ønsket de mange frammøtte, 82 i tallet, og kveldens foredragsholder hjertelig velkommen. Han ga deretter ordet til Per R. Brun, som holdt sitt foredrag: Visjon kultur og idrett i Tønsberg. Jeg vil nok si at foredrag er et beskjedent uttrykk for det «fyrverkeriet» vi nå fikk oppleve. 
Sin yrkesbakgrunn har Brun fra hotellbransjen. Han har hatt lederroller i flere land, og gjennom engasjement i kulturelle og humanitære virksomheter fikk han også et godt innblikk i frivillighetsarbeid. Her hjemme er vi best kjent med hans virke innen politikken, hvor han både var med i Tønsberg bystyre og utvalgsleder i kultur og frivillighet. Han har nå tonet ned politikken, men, som pensjonist, engasjert seg desto mer i byutvikling og kulturhistorie gjennom å jobbe gratis i mange organisasjoner.
Brun hevdet bl.a. at dagens «popcornbygging» må erstattes med kraftsentre og knoppskyting ut fra disse. Sentrum av byen og bebyggelsen rundt Haugar og Slottsfjellet må bevares som de er. Vi må bli mer historiebevisste på våre navnevalg og mer rause med utdeling av priser. Vi har praktfulle offentlig drevne museer, men også mange flotte museer i Tønsberg og på Vallø som er drevet av frivillige og mest basert på sponsormidler.  Et brunt skilt på E-18 som forteller om alle disse attraksjonene er anmodet om, men uten resultat.  Frodeåsen med de mange idrettsanlegg kan bli et stort kraftsentrum. Her kan det også bli kulturhus, og svømmehallen må flyttes til 3.-dammen. Tenk hvilken knoppskyting dette ville medføre. 
Blant sine mange engasjementer nevnte han spesielt Stiftelsen Gamle Tunsberg, hvor han er formann på 3. året. Her har de tatt fatt i det kulturhistoriske for som han sier: «Å bringe historien opp fra asfalten». Dette oppnår de ved å bygge skalamodeller i bronse av byens kjente byggverk og plassere dem der de hører hjemme ute i byen. I fjor kom Mariakirken på plass. I løpet av året kommer Rundkirken. 
Per R. Brun avsluttet sitt foredrag med å lese sitt dikt om en sommerdag på Tønsberg Brygge.
Vår leder takket og nevnte at her var mye å le av og mye å tenke over. Han gjennomgikk deretter besøksprogrammet for resten av mai og juni og nevnte at vi nå også har mottatt boken Krig og fred i Vestfold i 1945 for salg. Han fortsatte med at vi nå har inngått en avtale med Tønsberg kommunes kulturelle skolesekk om skoleundervisning i museet, en prøveordning til høsten, og dersom det går bra, en mer omfattende ordning neste vår. Neste uke skal vi ha dugnad på Batteriodden. Til slutt berømmet han Gunnar Olav Andersen for hans innsats med å skaffe sponsormidler.
Møtet ble som vanlig avsluttet med kaffe, kaker og utlodning .
Ref. TP

Medlemsmøte 16. april 2015

Leder Ragnar Henriksen ønsket hele 85 fremmøtte velkommen til medlemsmøtet 16. april 2015. Han ga deretter ordet til aftenens foredragsholder, mangeårig medlem Arne Conradsen.  Sammen med sin sønn Bjørn ved PC-en holdt Arne et foredrag over emnet «Vallø/Vallø Saltverk 1795/1820».
Saltverksmodellen. Våren 2009 begynte en komite sammensatt av Arne Conradsen, Ove Halvorsen og Tor Meilegård å samle inn nødvendig dokumentasjon for å få laget en slik modell. 
Basert på en detaljert plan av Vallø 1795 og en branntakst fra 1820 utarbeidet deretter arkitekt Bjørn Haugstad i nært samarbeid med Arne en dataanimasjon, på hele 23 min. sammensatt av 50 000 bilder, for framvisning på dette møtet.
Som innledning fortalte Arne oss om Saltverkets spennende historie fra 1739 til 1861. Den interesserte kan finne et sammendrag av denne historien på vår hjemmeside, vallohistorie.no. Mye mer finnes i bok og flere hefter, alt til salgs i museet på Vallø. 
En arbeidsgruppe vil nå basert på animasjonen finne fram til bakgrunn for foredrag og kommersielle tiltak m.m.
Saltverksanimasjonen ble så, som et høydepunkt, vist for en begeistret forsamling. Den høstet mange lovord. Fra luften fikk vi se anlegget i sin helhet, i hestekjerre fikk vi på nært hold se de mange bygninger, parker og bryggeanlegg.
Lederen overtok igjen ordet. Han fortalte om tur til Danmark 16 til 19. juni og delte ut prospekter og påmeldingslister.
Han minnet om gudstjenesten i Vallø kirke med etterfølgende minnemarkering 26. april for omkomne under bombingen av Vallø og Bogen i 1945.
Komiteen ble takket for solid innsats, alt utført gratis. Honorarer til arkitekten har riktignok slunket kassen.  
Arne ble overrakt gaver og utnevnt til æresmedlem, Bjørn fikk påskjønnelse og Arnes kone, Inger Sofie, en stor blomsterbukett for støtte og tålmodighet gjennom hele 6 år.
Møtet ble som vanlig avsluttet med en prat over kaffekoppen, kake og utlodning. 
Ref. TP

Årsmøte 12. mars 2015 

73 medlemmer møtte fram på årsmøtet i Vallø båtforenings lokaler denne kvelden. Leder Ragnar Henriksen ønsket velkommen og ledet møtet. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Leder leste år beretningen, og kasserer Finn Hansen gikk gjennom regnskapet og kommenterte en del av de enkelte postene. Regnskapet ble godkjent. Det var på forhånd revidert og godkjent av vår revisor Aage Jacobsen. Så var det over til valget. Det ble raskt og greit gjennomført av leder: Leder Ragnar Henriksen gjenvalgt, sekretær Tormod Pettersen ny, kasserer Finn Hansen gjenvalgt, styremedlem Rita Holmøy gjenvalgt, Styremedlem Gunnar Olav Andersen ikke på valg, varamedlemmene Eldar Sveinung, Anne Katrine Olsen og Tor Asgeir Pettersen tok gjenvalg. Revisor Aage Jacobsen fortsetter også. Ny valgkomite: Tore Anthonisen, Bjørn Meilegård-Hansen og Ernst Willy  Hertås.                                                                                                                                                                         

Etter avsluttet årsmøte fikk revisor blomst for jobben med revisjonen av regnskapet. Så fikk Tor Meilegård overrakt en stor blomsterbukett for sin innsats i styret i 8 år, de 3 siste som sekretær. 

Så var det Tormod Pettersen som tok en grundig repetisjon om bruken av vår nettavis. Finnes lett på www.vallohistorie.no eller google Vallø og omegn historielag. Han gikk gjennom alle fanene, og fortalte kort om hva som finnes under hver av dem. Her finnes også vyer for fremtidig utbygging på Vallø. Han gikk også kort gjennom hva som finnes av eksterne linker til noen andre nære foreninger og lag. De ligger nederst på fanen AKTUELT. Her er det masse av interesse for noen og enhver. Har du kommentarer, tilføyelser og bidrag til avisa, så gå inn på fanen: OM OSS, klikk og trykk på linken Gjestebok, og skriv og send dette til oss. 

Leder sendte ut liste for oppdatering av adresser, telefonnummer og mailadresser til medlemmene. Så leste han opp vårt brev til kommunen om vårt syn på deres planlagte plassering av bygninger på gamle Esso`s tomt på Vallø. Vi vil også prøve å få et samarbeide med Vallø Vel. 26. april er det 70 år siden Vallø ble bombet av allierte engelske fly, hvor 53 sivile og et ukjent antall tyske soldater og russiske krigsfanger omkom. Dette skal markeres ved gudstjenesten denne søndagen, samt kransenedleggelse ved minnestøtten etter gudstjenesten. Så er det mulighet for besøk på museet for å se video og bilder om materielle skadene etter det fryktelige som skjedde. Sommerturen til Skagen ser ut til å bli avreise tirsdag 16. juni fra Oslo (nattseiling til Fredrikshavn) og 2 overnattinger på Color Skagen Hotel. Retur fredag 19. juni til Larvik. Mer informasjon på neste medlemsmøte 16. april. Kvelden ble avsluttet med hyggelig sosialt samvær, kaffe, kaker og utlodning.

Ref. TM

Medlemsmøte 12. februar 2015
På kveldens medlemsmøte kunne leder Ragnar Henriksen ønske de 70 medlemmene velkommen. Spesielt hyggelig var det at vårt æresmedlem Reidar Christoffersen var til stede. Første del av møtet orienterte redaktøren i vår nettavis Tormod Pettersen om avisen generelt. Han sa at avisa kan åpnes både på www.vallohistorie.no eller google på: vallø og omegn historielag. Han orienterte kort om innholdet i de 7 fanene på forsiden. Her er det mye interessant å finne. Han ønsket også innspill og tilbakemeldinger på innholdet for å få en best mulig avis.
Så orienterte leder Ragnar om at vi trenger flere hjelpere til museet på søndagene. Ta kontakt! I år er det 70 år siden Vallø ble bombet. Det skal markeres i forbindelse med gudstjenesten i Vallø kirke søndag 26. april. Det blir kransenedleggelse på monumentet etter kirkebesøket, og mulighet for å besøke museet for ytterligere informasjon.
Så var det Tormod Pettersen som hadde hovedtema om hans ukelange tur til Bhutan. Landet er et buddhistisk land, og et lite kongedømme i Himalaya. Det er et fjelland. Det grenser til Kina i nord og India i sør. Bhutan er på størrelse med Sveits og har ca. 700.000 innbyggere. Hovedstaden heter Thimphu. Det er 40 – 50 prosent av folket som er analfabeter. Som en kuriositet kan nevnes at Bhutan har verdens strengeste røykelov: Røykeforbud!  Landet er til en viss grad økonomisk og politisk avhengig av India. I 1974 startet turismen. Fortsatt er turismen kontrollert, kun gruppereiser kommer inn i landet. Landets hovednæringer er landbruk (mais og ris), tømmerdrift og eksport av vannkraft og mineraler. Det er også økende turisme. Som turist er det et spennende land å oppleve. Landet har en fantastisk og mangfoldig arkitektur og byggeskikk som Tormod hadde mange flotte bilder av. Flotte utskjæringer og masse fint håndarbeid. I tillegg hadde innbyggerne flotte fargerike drakter/klesplagg. Et fantastisk skue. Han hadde mange fine bilder av klostre og templer som det er mange av i dette landet. Nok et spennende og interessant temareiseforedrag av Tormod Pettersen. 
Sommerturen er foreløpig ikke spikret med tid og sted, men kommer tilbake med saken på vårt årsmøte 12.mars. Leder orienterte også om siste nytt om kommunens arealplan for Vallø. Så var det som vanlig kaffe, kaker og loddsalg. En trivelig kveld.
Ref. T.M.