Kong Harald innvier Surkabua og Petanquebane 14. mai 2001

Spent forventning før kongens ankomst.
Kong Harald mottas av initiativtaker og arrangør Eldar Sveinung (bak nr. 3 fra venstre) og mange glade barn.

I Kongens nyttårstale i 2000 sa han bl.a: «Tidligere ga melkerampen, nærbutikken og basaren anledning til mennesklig kontakt. Vi må finne nye møtesteder i vårt samfunn. Det er møtene mennesker imellom som skaper et godt liv».
I løpet av høsten hadde en samling menn litt opp i alder under ledelse av Eivind Tellefsen restaurert den gamle garasjen med vaktbu i Vallø Båtforening til et møtested for seg selv. Etter at Eldar Sveinung hørte Kongens nyttårstale skrev han brev til slottet og inviterte Kongen til «Surkabua» (Surka er det gamle navnet på bukta der båthavna ligger i dag).Eldar tenkte seg et uformelt besøk, og håpet at Kongen kunne ta seg en tur innom mens han ferierte å landstedet på Mågerø. Men etter samtaler med fylkesmann Mona Røkke ble det klart at besøket skulle være offisiell åpning av «Surka Bu og Bane». (Banen er for kulespillet Petanque)
9. april 2001 kom det svar om at «Kongen vil gjerne være tilstede ved åpningen av «Vallø bu og bane» mandag 14. mai kl 1200″.

Da ble hele organisasjonen for offisielle besøk engasjert med fylkesmann Mona Røkke og ordfører Hans Kristian Hogsnes i spissen. Kongen arriverte Surka med hele sitt følge presis kl 12. Etter spill av Husvik Foreldreorkester og sang av barn fra Husvik skole gikk kongen inn i pratebua hvor noen av karene satt og ventet. Deretter spilte han petanque mot Roar Sørby (som satt i rullestol) og spaserte til fots til båtforeningens klubbhus hvor det ble servert lunsj for til sammen 60 personer inklusive 40 karer fra bua. Etter velkomsttaler ble «Surka-sangen» avsunget av de 40 karene under ledelse av Roald Engdahl på trekkspill.Kongen trivdes så godt under lunsjen at tidsplanen sprakk.

Petanqueduell mellom Roar Sørby (i rullestol) og Kong Harald.
Surkabua interiør. Hver mann sin kopp.