Både for de som bodde på Vallø og de som bodde i den nære omegn oppsto det etter 25. april 1945 en ny tidsregning – før og etter bombingen.

«Gata» før bombingen med flotte hus i sveitserstil.
«Gata» i dag. Der sveitserhusene sto på venstre side er det i 2014 bare engrasvoll og en parkeringsplass.

Etter oppryddingen utvidet Esso sitt anleggsområde nordover helt opp til Glassverksgata (opp til kirken). På området fra sjøen i vest og opp til Carl 15 gate (Gata) ble Tapet- og sandpapirfabrikken (Tapeten) og Vallø Mek. Verksted gjenoppbygd. Hele den bombede boligperlen, mange hus i sveitserstil, ble derved ikke bygd opp igjen, men det hele gjort om til industriområde.
Slikmåtte langt de fleste som hadde fått sine hjem knust flytte vekk fra Vallø. Gjenreising av boligene måtte skje på andre områder. Både Tapeten og Esso bidro med tomter og kommunen stilte erstatningstomter i naboområdet. På Krøgerløkka ble det reist to «svenskebrakker» som hver rommet 6 leiligheter. Ny bebyggelse på Vallø måtte komme utenfor den gamle idyllen – lenger mot nordøst på halvøya.
Samfunnet på Vallø ble sterkt redusert. Av Gata og gamle Vallø er i dag lite tilbake.
På begynnelsen av 1960 årene så myndigheten for seg en stor ekspansjon av større industri i Søndre Slagen. Vallø pekte seg ut som et ideeltsted som industriområde og videre boligutbygging ble derfor lagt i bero. Det var også store planer om en større havneutbygging i Surka i Valløbukta. Men med nedgangen i Norges industriutvikling i 1970-årene ble disse planene forlatt og Valløs samlede industrivirksomhet ble også etter hvert nedlagt.
Men i mellomtiden hadde velstanden i distriktet økt og med den antall fritidsbåter, og tiltagende press fra båteierne om egnede havneanlegg medførte at Surka i ca. 1970 ble regulert til brygge- og serviceanlegg for fritidsbåter. Siden ble det bygd bryggeanlegg for fritidsbåter også ved tidligere Tapeten. i 1970-årene ble detdessuten anlagt et interkommunalt renseanlegg på østsiden.
Dessuten, etter at Vallø Mek. Verksted og Tapeten ble nedlagt, ble det lagt til rette for en god del næringsvirksomhet i de gjenværende bygningene.Det ble ogsåanlagt en småbåthavn på næringsparkens område.

Esso-raffineriet er for lengst revet og fjernet og nå blir det ikke aktuelt med noen bygging på Esso-området før i 2020 etter at området er renset for olje, blekejord og syrebekk.

Surka langbrygge i dårlig forfatning ca.1970
Tønsberg kommunes småthavn i Surka åpnet i 1972 drives i 2014 av Vallø båtforening
Tønsberg Renseanlegg IKS. Interkommunalt rensanlegg for Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme,Stokke og Re anlagt på Valløs østside i bynnelsen 1970-årene
Sjøsenteret Vallø AS 2014. Eies av Avantor AS, Oslo og drives av SC Nor AS, Tønsberg