Årsberetning 2014

Styret har i 2014 bestått av:
Leder Ragnar Henriksen, sekretær Tor Meilegård, kasserer Finn Hansen, styremedlemmer Rita Holmøy og Gunnar Olav Andersen.
Varamedlemmer:
Anne Katrine Olsen, Eldar Sveinung og Tor Asgeir Pettersen.
Revisor Aage Jacobsen.

Det er avholdt 9 styremøter og 8 medlemsmøter. Det har også vært avholdt et møte i Saltverkskomiteen sammen med leder i historielaget.
Medlemsmøtene har hatt et snitt på ca. 75 fremmøtte medlemmer.
Foredragsholdere som har besøkt oss:
16. jan. Tormod Pettersen fortalte om “Don Pedro” fra Tønsberg. Så orienterte Arne Conradsen om Saltverkets historie og produksjon og viste deler av 3-D-modellen.
13. febr. Tormod Pettersen: Kåseri om Svend Foyn.
13. mars. Kjell Vik fortalte om og viste bilder fra Tønsberg i gammel og ny tid.
24. april. Tolvsrød Trafikkskole: Trafikkregler, rundkjøringer, syn og generelt om bilkjøring.
22. mai. Arne Conradsen, Tema: Vallø Saltverk 1739 – 1860
11. sept. Museumspedagog Anne Arveschoug fra Slottsfjellmuseet kåserte.
16. okt. Avdelingsleder Kaia Lind fra VESAR orienterte om bedriften.
13. nov. 5 fortellinger fra Tjømeskjærgården v/ Einar Erlingsen.
9. des. Julemiddag på Redningen
Museet: 
I løpet av 2014 har det vært ca. 970 besøkende på søndager.     Ca. 40 elever / lærere fra Husvik skole var på besøk 2.juni.
Andre aktiviteter:
Den 4-dagers sommerturen til Viborg i Danmark med 35 deltakere var meget vellykket. Flere fine utflukter.
Vi har fått vår egen nettside www.vallohistorie.no med Tormod Pettersen som redaktør. Mye fint innhold med mye informasjon.
Jobbing med Saltverkmodellen v/Arne Conradsen er inne i sin absolutt siste fase for overlevering. Meget spennende.
Ragnar og Eldar har jobbet en del med Esso`s planer mot både Esso og Tønsberg kommune for informasjon og mulig påvirkning. Viktig arbeid.
Det har også vært dugnad på Batteriodden.
27. april var det et fellesopplegg i samarbeid med Tunsberg Historielag og oss om en vandring på Hovedgården og besøk i kirken. Ca. 200 hadde møtt fram. Ragnar Henriksen fortalte om Saltverket. Inger Bjar-Kessler fortalte om Jacob Lerche. Eldar Sveinung fortalte om parken på Hovedgården og Ragnar Dahl fortalte om bygningene som har stått på Hovedgården. Arne Frantzen holdt orientering om kirken. Noen besøkte også museet. Meget vellykket arrangement.
Vi har på nytt trykket opp 4 av våre temahefter. Har også trykket opp nye 250 eksemplarer av jubileumsboka.
Vi har dessverre i året som har gått mistet en av våre æresmedlemmer. Vi minnes Ragnar Dahl med respekt.

Årsberetning 2013

Styret har i 2013 bestått av:
Leder Ragnar Henriksen, sekretær Tor Meilegård, kasserer Finn Hansen, styremedlemmer Rita Holmøy og Gunnar Olav Andersen.
Varamedlemmer: Anne Katrine Olsen, Fritjof Tange og Eldar Sveinung.
Revisor Aage Jacobsen.

Det er avholdt 9 styremøter og 8 medlemsmøter og julemøte. Det har også vært ett fellesmøte med styret og saltverkskomiteen, og ett med Elisabeth Sommer, som vi leier museet av. Fornyet kontrakten for museet for nye 3 år fra 1.okt. 13. Medlemsmøtene har hatt ett snitt på ca. 80 medlemmer.
Foredragsholdere som har besøkt oss:
17.jan. Spir Arkitekter: Boliger på gamle tapetfabrikken ?
13.febr. Kriminalsjef K.  Abrahamsen: Kriminalbekjempelse – et felles ansvar.
21.mars. Eldar Sveinung: SURKA. Fra Pæle til perle.
18.april. Per Skarung: Roald Amundsen`s ekspedisjon til Sydpolen.
22.mai. Optiker Egil. B Stensholt: Syn og synsfeil.
12.sept. Tormod Pettersen: Tur til Israel.
24.okt. Arne Frantzen: Vallø Kirke.
14.nov. Frivilligsentralen i Tønsberg: Underholdning og allsang.
12.des. Julemiddag på Redningen.


MUSEET:
Ca. 800 personer har besøkt oss på søndager.
Presterød U.skole har besøkt oss med 65 elever og lærere Det var omvisning i Vallø Kirke og museet. Pga dårlig vær så ble det ikke besøk på Hovedgården og Batteriodden.

Tønsberg kommune 50 personer.

Andre aktiviteter:
Sommertur til Gotland 5 dager med 31 deltagere. 
Dugnad på Hovedgården på forsommeren.
Nye flotte bilder i monteret ved Hovedgårdporten.
Vært i kontakt med Esso om besøk på Hovedgården og Batteriodden, da opprensingen av området ikke kommer 
I gang for til høsten. Ser ut til at det lar seg ordne.


Saltverksmodellen:
Prosjektet er snart avsluttet og klar til overlevering. I mai i år er det 5 år siden vi hadde første møte med arkitekten.

Styret