Årsmelding 2023

Tall i ( ) er for 2022

Foreningen

Vallø & omegn Historielag ble stiftet 8. nov. 1994. Formålet var og er å forske i, ivareta og formidle stedets (Søndre Slagens) historie. Historielaget har derfor opprettet eget museum på Vallø. I forbindelse med historielagets 10 års jubileum ble det utgitt en jubileumsbok. Dessuten er det gjennom årene utgitt 12 historiehefter basert på rikholdig kildematerie, forfatternes egne erfaringer og et fyldig bildemateriale. Historielaget har egen hjemmeside – vallohistorie.no – med oversikt over den historiske utvikling samt nyhetsstoff. I 2023 er det arbeidet med et nytt historisk hefte om stedsnavnet Tolvsrød. Heftet vil bli utgitt i samarbeid med Folksom i løpet av 2024. Det er også laget en ny utstilling i museet om ysterivirksomheten på Vallø.

All medlemsinnsats er frivillig. Vår virksomhet påvirker ikke miljøet. Pr. 31.12.2023 hadde historielaget 212 medlemmer.

Styresammensetning

Leder: Ragnar Henriksen – Nestleder: Kai Norman Hansen

Kasserer: Cathrine Hallberg – Sekretær: Knut Nordskog

Styremedlem: Bjørn Dahl

Varamedlemmer.: Anne Aulie, Chirsti Jørgensen, Marius Sveinung

Revisor: Ragnhild Røed

Virksomhet

Det er i 2023 avholdt åtte styremøter og åtte medlemsmøter inkl. årsmøte. Museet har vært åpent 37 søndager, og historielaget har hatt dugnader på museet og på Batteriodden. I 2023 har historielaget søkt og blitt tilkjent økonomisk aktivitetsstøtte til museet og Batteriodden fra Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn og fra Finn Wilhelmsens stiftelse.

Museet

I løpet av 2023 har det vært 615 (548) registrerte besøkende på søndager. Dessuten har skoleklasser og andre grupper fått omvisning og sett film på museet, 104 (104) stykker til sammen. Det er også holdt flere foredrag og filmfremvisninger for grupper og foreninger andre steder. I løpet av året er det solgt 3 (5) filmer, 9 (9) bøker og 31 (18) hefter.

Batteriodden, Hovedgårdparken

Batteriodden og Hovedgårdparken eies av Esso, kanonene er utlånt av Marinemuseet til Tønsberg kommune. Historielaget ivaretar den daglige drift og guiding. Historielaget har i 2023 hatt en stor dugnad på Batteriodden. Arbeidet besto vesentlig i opprydding, grasklipping, fjerning av slåperis og ikke minst reparasjon av ringmuren som jevnlig utsettes for hærverk. Dessuten har enkeltpersoner ved flere anledninger utført vedlikehold på Batteriodden.

Medlemsmøter

Det har vært avholdt åtte medlemsmøter i 2023 inkl. årsmøte. Antall fremmøtte har variert fra 40 – 55.

Foredragsholdere som har besøkt oss:

19. januar        Kristian André Gallis             «Vulkanutbruddet på Island 2022»

16. februar      Tore Gjelsås                            «Floraen på Vallø før og etter renoveringen 2015 – 2019»

16. mars          Kai Norman Hansen               «Da den industrielle revolusjon kom til Vallø»

20. april           Erik Evensen                          «Hvalfangst på Island og tilknytningen til Husvik og Tønsberg»

25. mai            Harald Hovland

                        og Ivar Kolsum                      «Museet på Bolærne og Bolærne fort»

14. september Tom Ludwigsen                 «Tønsberg på kryss og tvers + litt av hvert»

19. oktober     Unni Ranheim                     Skjærgårdskvinnene               «Fra gravrøyser til vaffelhjerter»

16. november  Bjørn Bergersen, Geir Bø

                        og Kai Norman Hansen        «Flints historie og Flints virksomhet i dag»

Hva i 2024

Det er i år 30 år siden historielaget ble stiftet 8. november 1994. Jubileet vil bli markert med et arrangement i løpet av sommerhalvåret. Årsmøtet vil bli avholdt torsdag 14. mars kl. 18.30. Vårens øvrige medlemsmøter vil bli holdt torsdag 18. april og torsdag 23. mai. Møtene vil bli varslet med SMS til medlemmene. Museet åpner søndag 3. mars og vil holde åpent hver søndag mellom kl. 12.00 og 15.00.

.

Årsmelding 2022

Tall i ( ) er for 2021

Foreningen

Vallø & omegn Historielag ble stiftet 8. nov. 1994. Formålet var og er å forske i, ivareta og formidle stedets (Søndre Slagens) historie. Historielaget har derfor opprettet eget museum på Vallø. I forbindelse med historielagets 10 års jubileum ble det utgitt en jubileumsbok. Dessuten er det gjennom årene utgitt 12 historiehefter basert på rikholdig kildematerie, forfatterenes egne erfaringer og et fyldig bildemateriale. Historielaget har egen hjemmeside – vallohistorie.no – med oversikt over den historiske utvikling samt nyhetsstoff.

All medlemsinnsats er frivillig. Vår virksomhet påvirker ikke miljøet. Pr. 31.12.2022 hadde historielaget 212 medlemmer.

Styresammensetning

Leder: Ragnar Henriksen – Nestleder: Kai Norman Hansen

Kasserer: Cathrine Hallberg – Sekretær: Knut Nordskog

Styremedlem: Bjørn Dahl

Varamedlemmer.: Anne Aulie, Chirsti Jørgensen, Marius Sveinung

Revisor: Ragnhild Røed

Virksomhet

Det er i 2022 avholdt ni styremøter, åtte medlemsmøter inkl. årsmøte og julemiddag. Museet har vært åpent 35 søndager, og historielaget har hatt en dugnad på Batteriodden. Representanter for historielaget har dessuten deltatt i møter med Tønsberg kommune og andre aktører. I 2022 er historielaget meldt inn i Frivillighetsregisteret og derved fått adgang til å søke strømstøtte og mulighet til å få midler fra Norsk Tipping via Grasrotandelen.

Museet

I løpet av 2022 har det vært 548 (275) registrerte besøkende på søndager. Dessuten har skoleklasser og andre grupper fått omvisning og sett film på museet, 104 stykker til sammen. Det er også holdt flere foredrag andre steder. I løpet av året er det solgt 5 (4) filmer, 9 (4) bøker og 18  (19) hefter.

Batteriodden, Hovedgårdparken

Batteriodden og Hovedgårdparken eies av Esso, kanonene er utlånt av Marinemuseet til Tønsberg kommune. Historielaget ivaretar den daglige drift og guiding. Historielaget har i 2022 hatt en dugnad på Batteriodden. Syv frivillige deltok. Arbeidet besto vesentlig i grasklipping og opprydding. Det har dessverre vært en del hærverk på stedet i det siste. I flg. gamle dokumenter påhviler ansvaret for vedlikehold av anlegget Tønsberg kommune ved bygartneren.  Historielaget har gjentatte ganger tatt dette opp med kommunen for i det minste å få bistand til det tyngste vedlikeholdsarbeidet. Foreløpig har kommunen ikke svart.

Medlemsmøter

Det har vært avholdt åtte medlemsmøter i 2022 inkl. årsmøte og julemiddag. Antall fremmøtte har variert fra 40 – 75.

Foredragsholdere som ha besøkt oss:

17. februar      Kai Norman Hansen, «Tolvsrød – hvor er det?»    

21. april           Trond Barth Andersen, «Carta Marina»

19. mai            Harald Aakvik, «Kjente og kjære slagere»

15. september Thorvald Haraldsen og Corrina Reiss, «Fulehuk fyr»

13. oktober     Tor Gervin, «Jeanna Corneliussen»

17. november  Per Rosenblad Brun, «Om seg selv og Sveits»

8.  desember   Julemøte. Musikk ved Nina Fauske Aas

Hva i 2022

Det er planlagt en vervekampanje utenfor Meny Tolvsrød lørdag 11. mars kl. 1100.- 15.00. Det er også planlagt en dugnad på Batteriodden onsdag 26. april kl. 10.00. Årsmøtet vil bli avholdt torsdag 16. mars kl. 18.30. Vårens øvrige medlemsmøter vil bli holdt torsdag 20. april og torsdag 25. mai. Møtene vil som vanlig bli annonsert i Tønsbergs Blad. Museet åpner søndag 5. mars og vil holde åpent hver søndag mellom kl. 12.00 og 15.00.

.

Årsmelding 2021

Tall i ( ) er for 2020

Foreningen

Vallø & omegn Historielag ble stiftet 8. nov. 1994. Formålet var og er å forske i, ivareta og formidle stedets (Søndre Slagens) historie. Historielaget har derfor opprettet eget museum på Vallø og gjennom årene utgitt en 10 års jubileumsbok og 12 historiehefter basert på rikholdig kildemateriale, forfatterenes egne erfaringer og et fyldig bildemateriale. Vi har også egen hjemmeside – vallohistorie.no – med oversikt over den historiske utvikling samt nyhetsstoff.

All medlemsinnsats er frivillig. Vår virksomhet påvirker ikke miljøet. Pr. 31.12.2021 hadde historielaget 185 (188) medlemmer.

Styresammensetning

Leder: Ragnar Henriksen – Nestleder: Kai Norman Hansen – Kasserer: Cathrine Hallberg – Sekretær. Knut Nordskog – Medlem: Bjørn Dahl – Varamedl.: Anne Katrine Olsen, Chirsti Jørgensen, Marius Sveinung.

Revisor: Ragnhild Røed

Virksomhet

På grunn av Covid-19 pandemien som tok oss på sengen ble årsmøtet i 2021 først avholdt i september. Alle betalende medlemmer fikk dog tilsendt årsmelding med regnskap for gjennomgang. Vi rakk å avholde totalt 6 styremøter i løpet av året og 3 medlemsmøter. Julemiddagen og sommerturen måtte dessverre også avlyses.

Museet

Faste søndagsåpninger i museet måtte avlyses, likeså undervisning for barne- og ungdomsskoler. Vi hadde 23 søndager åpent på museet i 2021 og hadde 275 besøkende. Også åpent for mindre private grupper i løpet av høsten, 45 stykker til sammen. Med andre ord: 2021 var ikke noe innbringende år for historielaget dessverre. I løpet av året har vi solgt  4 (6) filmer, 4 (1) bøker og 19 (8) hefter.

Batteriodden, Hovedgårdparken

Både Batteriodden og Hovedgårdparken eies av Esso, kanonene er utlånt av Marinemuseet til Tønsberg kommune. Historielaget ivaretar den daglige drift og guiding. 2 ganger på sommeren ble det utført dugnad på Batteriodden. Arbeidet besto vesentlig i grasklipping og opprydding. Det har vært en god del mennesker på besøk i området og Batteriodden. Noen av disse har Vippset oss til sammen kr 11 224 som takk for at vi holder området ryddig og i orden, herunder også noe guiding på museet og området.

Medlemsmøter

Det har kun vært avholdt 3 medlemsmøter i 2021. Dette pga. Covid-19 pandemien.

Foredragsholdere som ha besøkt oss:

14/10   Tore Simonsen: «Moderne hvalfangst i Sørishavet».

18/11   Bjørn Orerød: «Nortura i dag og dets historie».

Skoleundervisning/Skolesekken

Ingen «Skolesekk-undervisning» i 2021. Kommunen betalte oss allikevel for dette.

Hva i 2022

Vi håper jo at vi kan åpne opp igjen for medlemsmøter og museet vårt i løpet av vår/sommer, men det avhenger jo av pandemien som raser over hele verden. Det ser foreløpig ikke så bra ut. Informasjon vil bli gitt til medlemmene ved varsel på SMS på mobiltelefon. Også i Tønsbergs Blad hvis de kommer helt opp og går igjen med sine minnesider.

Vi begynner, akkurat som dere, å bli lei dette pandemi-styret og håper vi snart kan fortsette som vi pleier. Vi savner dere!

.

Årsmelding 2020

Tall i ( ) er for 2019

Foreningen

Vallø & omegn Historielag ble stiftet 8. nov. 1994. Formålet var og er å forske i, ivareta og formidle stedets (Søndre Slagens) historie. Historielaget har derfor opprettet eget museum på Vallø og gjennom årene utgitt en 10 års jubileumsbok og 12 historiehefter basert på rikholdig kildematerie, forfatterenes egne erfaringer og et fyldig bildemateriale. Vi har også egen hjemmeside – vallohistorie.no – med oversikt over den historiske utvikling samt nyhetsstoff.

All medlemsinnsats er frivillig. Vår virksomhet påvirker ikke miljøet. Pr. 31.12.2020 hadde historielaget 280 (291) medlemmer.

Styresammensetning

Leder: Ragnar Henriksen – Nestleder: Eldar Sveinung – Kasserer: Finn Hansen – Sekretær: Tormod Pettersen – Medlem: Gunnar Olav Andersen, Kai Norman Hansen – Varamedl.: Anne Katrine Olsen, Bjørn Dahl

Revisor: Aage Jacobsen

Virksomhet

På grunn av Covid-19 pandemien som tok oss på sengen ble det ikke avholdt årsmøte i 2020. Etter samråd med advokat ble det først utsatt og til slutt avlyst. Alle betalende medlemmer fikk dog tilsendt årsmelding med regnskap for gjennomgang. Vi rakk å avholde totalt 6 styremøter i løpet av året og 2 medlemsmøter. Julemiddagen og sommerturen måtte dessverre også avlyses.

Museet

Faste søndagsåpninger i museet måtte avlyses, likeså undervisning for barne- og ungdomsskoler. Vi hadde 20 besøkende på museet i mars og hadde også noe åpent for mindre private grupper i løpet av høsten.. 79 stykker til sammen. Med andre ord: 2020 var ikke noe innbringende år for historielaget dessverre. I løpet av året har vi solgt 6 (3) filmer, 1 (4) bok og 8 (9) hefter.

Batteriodden, Hovedgårdparken

Både Batteriodden og Hovedgårdparken eies av Esso, kanonene er utlånt av Marinemuseet til Tønsberg kommune. Historielaget ivaretar den daglige drift og guiding. Esso åpnet området sitt til påske. Da begynte styret og til sammen 17 frivillige hjelpere en omfattende dugnad på Batteriodden. Arbeidet besto vesentlig i grasklipping, hogst og opprydding. Likeledes ble kanonlavettene malt, 2 akslinger og 4 hjul ble montert på en lavett og kanonløpene satt på plass med hjelp av Tønsberg kommune. Det har etter åpningen vært en mengde mennesker på besøk i området og Batteriodden. Mange av disse Vippset oss til sammen kr 7240 som takk for at vi holder området ryddig og i orden!

Medlemsmøter

Det har vært avholdt 2 medlemsmøter i 2020. Dette pga. Covid-19 pandemien.

Foredragsholdere som ha besøkt oss:

16. jan.            Anne Sjømæling         «Færder nasjonalpark»

13. febr.          Pål Egeland                «Folksom sine planer på Tolvsrød»

Skoleundervisning/Skolesekken

I samarbeid med Tønsberg kommunes Kulturelle Skolesekk skulle vi gjennomført et 2 timers undervisningsopplegg for 552 elever i 9. klasse med tema: «Dagliglivet under krigen og bombingen av Vallø». Dette måtte dessverre avlyses pga. smittefaren. Kommunen betalte oss allikevel for dette.

Hva i 2021

Vi håper jo at vi kan åpne opp igjen for medlemsmøter og museet vårt i løpet av sommeren, men det avhenger jo av pandemien som raser over hele verden. Det ser foreløpig ikke så bra ut. Informasjon om åpning etc. vil bli annonsert i Tønsbergs Blad.

Styret beklager sen utsendelse av årsmelding med regnskap og giro for medlemskontingent.

Årsmelding 2019

Foreningen. ( ) tall for 2018

Vallø & omegn Historielag ble stiftet 8. nov. 1994. Formålet var og er å forske i, ivareta og formidle stedets (Søndre Slagens) historie. Historielaget har derfor opprettet eget museum på Vallø og gjennom årene utgitt en 10 års jubileumsbok, 12 historiehefter og 2 DVD-filmer basert på et rikholdig kildemateriale, forfatternes egne erfaringer og et fyldig bildemateriale. Vi har også en egen hjemmeside – vallohistorie.no ­ med oversikt over den historiske utvikling samt nyhetsstoff. All medlemsinnsats er frivillig. Vår virksomhet påvirker ikke miljøet. Pr. 31.12.2019 hadde historielaget 291 (268) medlemmer.

Styresammensetning: Leder: Ragnar Henriksen, Nestleder: Eldar Sveinung, Kasserer: Finn Hansen, Sekretær: Tormod Pettersen, Medlem: Gunnar Olav Andersen, Varamedl.: Anne Katrine Olsen, Kai Norman Hansen og Bjørn Dahl

Revisor:         Aage Jacobsen

Virksomhet

Det er avholdt 10 styremøter, 9 medlemsmøter inkl. årsmøte samt julemiddag, 1 sommertur, 34 søndagsåpninger i museet samt diverse omvisninger og undervisning for ungdomsskoler. I alt kan vi notere 1488 (1023) fremmøtte i museet.

 Museet

I løpet av 2019 har det vært 563 (541) registrerte besøkende på søndager. Det har vært avholdt 17 (11) omvisninger i museet for 400 registrerte deltagere, holdt 9 (9) foredrag andre steder, gjennomført 20 (19) undervisninger på 2 timer hver for til sammen 525 (482) elever og 28 lærere. Dessuten arrangerte vi et stort anlagt 25-års jubileum for historielaget. I løpet av året har vi solgt 4 (3) bøker, 9 (15) hefter og 3 (90) DVD-er.

Batteriodden, Hovedgårdsparken

Både Batteriodden og Herregårdsparken eies av Esso. Kanonene er utlånt av Marinemuseet til Tønsberg kommune. Historielaget ivaretar den daglige drift og guiding. Pga. saneringsarbeider på raffineriet har området vært avstengt. Det har derfor ikke vært noen omvisning hverken i Hovedgårdsparken eller Batteriodden i år.

Medlemsmøter

Det har vært avholdt 8 medlemsmøter inkl. årsmøte med gjennomsnittlig 75 til stede samt julemiddag. Årets sommertur gikk til Stavanger med 50 deltagere. 43 medlemmer deltok på årets julemiddag med ribbe og underholdning på Redningen. Foredragsholdere som har besøkt oss:

17. jan.            Harald Aakvik: Underholdning og allsang

14. febr.          Roar Remseth: Kuranstalten «Heimdal» – Teigen Gård

  1. mars          Årsmøte. Bombefilmen        

25. april           Kai Norman Hansen: Fortid/fremtid – et skråblikk på historien

23. mai            Torunn Andersen: Om øyfolket     

19. sept.          Per Rosenblad Brun: Om seg selv og Sveits

17. okt.           Svein Disch Mathiesen: Hvorfor Sveitserne kom til Vallø – Tur til Glarus

14. nov.           Kai N. Hansen, Arne J. Nertland, Eldar Sveinung: Reisebrev fra Glarus. Jakten på osten

  5. des.           Julemøte m/trubadur Rolf Dolven

Skoleundervisning/Skolesekken

I samarbeid med Tønsberg kommunes Kulturelle Skolesekk har vi utformet og gjennomførtet 2 timers undervisningsopplegg for 20 niende-klasser med tema: Bombingen av Vallø.

25-års jubileum

11. august arrangerte Historielaget under ledelse av Eldar Sveinung et stort anlagt 25-års jubileum for Historielaget. Her ble både kirken, museet, kirkeparken og gravplassene tatt i bruk. I fullsatt kirke holdt Ragnar Henriksen og Tormod Pettersen historiskebildeforedrag og Inger Bjar-Kessler deklamerte. Per Sandvik og Pål Weidemann sto for de musikalske innslagene. Etter en pause holdt Arne Frantsen bildeforedrag om kirken. På gravplassen hadde Turid Myhre omvisning. I kirkeparken sørget Anne Katrine Olsen for servering, og Finn Hansen solgte bøker og hefter m.m. I museet viste Gunnar Olav Andersen saltverks- og bombefilmen.

Vårens medlemsmøter 2020

19. mars          Årsmøte. Museums- og foreningsnytt

23. april           Vi minnes bombingen av Vallø/Bogen

14. mai            Per Rosenblad Brun: 15 historiske objekter i Tønsberg

Averteres som vanlig i Tønsbergs Blad

ÅRSMELDING FOR 2018

Foreningen. ( ) tall for 2017

Vallø og omegn Historielag ble stiftet 8. nov. 1994. Formålet var og er å forske i, ivareta og formidle stedets (Søndre Slagens) historie. Historielaget har derfor opprettet eget museum på Vallø og gjennom årene utgitt en 10 års jubileumsbok, 12 historiehefter og 2 DVD-filmer basert på et rikholdig kildemateriale, forfatternes egne erfaringer og et fyldig bildemateriale. Vi har også en egen hjemmeside – vallohistorie.no ­ med oversikt over den historiske utvikling samt nyhetsstoff. All medlemsinnsats er frivillig. Pr. 31.12.2018 hadde historielaget 268 (261) medlemmer.

Styresammensetning

Leder: Ragnar Henriksen, Kasserer: Finn Hansen, Sekretær: Tormod Pettersen, Medlem: Gunnar Olav Andersen, Tor Asgeir Pettersen og Eldar Sveinung, Varamedl.: Anne Katrine Olsen og Kai Norman Hansen.

Revisor:         Aage Jacobsen

Virksomhet

Det er avholdt 10 styremøter, 9 medlemsmøter inkl. årsmøte og julemiddag, 1 sommertur, 36 søndagsåpninger i museet samt diverse omvisninger, undervisning for barne- og ungdomsskoler. I alt kan vi notere 1023 (1460) fremmøtte hvorav 482 (479) skoleelever og lærere/-voksne.

 Museet

I løpet av 2018 har det vært 541 (885) registrerte besøkende på søndager. Det har vært avholdt 11 (8) omvisninger i museet og holdt 9 (4) foredrag andre steder, gjennomført 19 (17) undervisninger på 2 timer hver for til sammen 482 (479) elever og arrangert 1 vandretur med 13 deltagere. I løpet av året har vi solgt 3 (3) bøker, 15 (61) hefter og 90 (1) DVD-er.

Batteriodden, Hovedgårdsparken

Både Batteriodden og Herregårdsparken eies av Esso. Kanonene er utlånt av Marinemuseet til Tønsberg kommune. Historielaget ivaretar den daglige drift og guiding. Pga.saneringsarbeider på raffineriet har området vært avstengt. Det har derfor ikke vært noen omvisning hverken i Hovedgårdsparken eller Batteriodden i år.

Medlemsmøter

Det har vært avholdt 9 medlemsmøter inkl. årsmøte med gjennomsnittlig 75 til stede og julemiddag. Årets sommertur gikk til Stockholm med 35 deltagere. 37 medlemmer deltok på årets julemiddag med tradisjonell julemat.

Foredragsholdere som har besøkt oss:

18. jan.            Inger Bjar-Kessler: Marie Treschow

15. febr.          Axel Martinsen: Gamle kart

15. mars          Årsmøte. Ragnar Henriksen: Virksomhet og planer        

19. april           Tor Gerwin: Lars Larsens ulykkelige historie.

24. mai            Tormod Pettersen: Tur til Island    

13. sept.          Kai Norman Hansen: Ost fra Jarlsberg og Jarlsbergost

18. okt.           Anne M. Fougner: Esso 125 år i Norge

17. nov.           Per Magne Holmøy: «Fra Nordfjord til Slagen»

Skoleundervisning/Skolesekken

I samarbeid med Tønsberg kommunes Kulturelle Skolesekk har vi utformet og gjennomført et 2 timers undervisningsopplegg for 19 9. klasser med tema: Bombingen av Vallø.

Saltverks-DVD

Stort anlagt presentasjon ble arrangert i Støperiet 6. mars med over 400 til stede. Blant dem var Tønsberg kommunes ordfører og viseordfører og tre familier Tschudi.

Vårens medlemsmøter 2019

14. mars          Årsmøte. Tormod Pettersen: «Husker du» Leif Juster og Rolf Just Nilsen

20. april           Per Rosenblad Brun: 15 historiske objekter I Tønsberg

23. mai            Kai Norman Hansen og Einar Hallberg: Skjevt blikk på historien

Averteres som vanlig i Tønsbergs Blad

Årsmelding 2017

Foreningen. Vallø og omegn Historielag ble stiftet 8. nov. 1994. Formålet var og er å forske i, ivareta og formidle stedets (Søndre Slagens) historie. Historielaget har derfor opprettet eget museum på Vallø og gjennom årene utgitt en 10 års jubileumsbok og 12 historie-hefter basert på et rikholdig kildemateriale, forfatternes egne erfaringer og et fyldig bildemateriale. Det er også opprettet en egen hjemmeside – vallohistorie.no – ­ med oversikt over den historiske utvikling samt nyhetsstoff. All medlemsinnsats er frivillig. Pr. 31.12.2017 hadde laget 261 medlemmer.

Styresammensetning. Leder: Ragnar Henriksen – Kasserer: Finn Hansen -Sekretær: Fordelt i styret – Medlem: Gunnar Olav Andersen – Medlem: Tor Asgeir Pettersen – Medlem: Eldar Sveinung – Varamedl.: Anne Katrine Olsen – Varamedl.: Kari Andersen, senere avløst av Kai Norman Hansen pga. sykdom.

Revisor           Aage Jacobsen

Virksomhet. Det er avholdt 10 styremøter, ni medlemsmøter inkl. årsmøte og julemiddag, en sommertur, 38 søndagsåpninger i museet samt åtte omvisninger fra diverse foreninger, undervisning for ungdomsskoler, 9. klasse, om bombingen av Vallø. I alt kan vi notere mer enn 1460 fremmøtte hvorav 479 skoleelever og lærere/voksne. Vår virksomhet påvirker ikke miljøet.

Museet. I løpet av 2017 har det vært 885 registrerte besøkende på søndager. Det har vært avholdt åtte omvisninger og gjennomført 33 undervisningstimer for til sammen 479 elever og lærere. Og 96 stykker fra foreninger og lag. I løpet av året har vi solgt en DVD, tre jubileumsbøker og 61 hefter. For 2018 vil husleien være på kr. 6 834,- pr. måned, dvs. kr 82 020,- pr. år.

Batteriodden, Hovedgårdsparken. Ingen besøk eller dugnader. Stengt pga. opprensking på Esso sitt område.

Medlemsmøter. Har avholdt syv medlemsmøter med i snitt 75 til stede. Årsmøtet 60 stk. og julemiddagen 42 stk. Årets sommertur gikk til Växjö, Kalmar og Öland i Sverige med 38 medlemmer.

Foredragsholdere

19. jan.            Arne Lie: Arv og arverett.

16. febr.          Roar Pedersen: Marinehospitalet på Presterød Gård.

16. mars          Årsmøte, ikke foredrag.

20. april           Per Arne Olsen: Fylkesmannsembetet, fylkes- og kommunesammenslåinger.

11. mai            Tormod Pettersen:     

14. sept.          Stein Rune Klemmetsby: Farmannsbussene.

19. okt.           Kai Norman Hansen: På sporet av vikinger i Frankrike.

16. nov.           Bjørn Abrahamsen: Rundtur i gamle Tønsberg.

Saltverksfilmen. Hadde urfremvisning på julemøtet 7.12.17 og ble meget godt mottatt av medlemmene. Vi vil takke for alle som har støttet dette prosjektet økonomisk, både private, lokale bedrifter, fylket og stiftelser. Vi kan her nevne at i 2017 mottok historielaget hele 225 000,- kroner for ferdigstillelse av filmen om Saltverket.

Årsmelding 2016

() tall for 2015

Foreningen: Vallø og omegn Historielag ble stiftet 8. nov. 1994. Formålet var og er å forske i, ivareta og formidle stedets (Søndre Slagens) historie. Historielaget har derfor opprettet eget museum på Vallø og gjennom årene utgitt en 10 års jubileumsbok og 12 historie-hefter basert på et rikholdig kildemateriale, forfatternes egne erfaringer og et fyldig bildemateriale. I år: Finn-Aage Christoffersen «Mitt tapte Vallø». Vi har også egen hjemmeside –vallohistorie.no- ­ med oversikt over den historiske utvikling samt nyhetsstoff. All medlemsinnsats er frivillig.

Styresammensetning: Leder: Ragnar Henriksen – Kasserer: Finn Hansen – Sekretær: Tormod Pettersen – Medlem: Gunnar Olav Andersen – Medlem: Tor Asgeir Pettersen – Varamedl.: Anne Katrine Olsen – Varamedl.: Eldar Sveinung – Varamedl. Kari Andersen

Revisor:         Aage Jacobsen

Virksomhet: Det er avholdt 10 styremøter, ni medlemsmøter inkl. årsmøte og julemiddag, en sommertur, 36 søndags-åpninger i museet samt diverse omvisninger, undervisning for barne- og ungdomsskoler og en dugnad. I alt kan vi notere 921 (1470) fremmøtte hvorav 201 skoleelever og lærere/voksne. Det er iverksatt arbeid med å få laget en DVD om Vallø Saltverk. Vår virksomhet påvirker ikke miljøet.

Museet: I løpet av 2016 har det vært 562 (762) registrerte besøkende på søndager. Det har vært avholdt 9 (13) omvisninger og gjennomført 9 (18) undervisningstimer for til sammen 201 (376) elever og lærere (to undervisningstimer hver). I løpet av året har vi solgt 16 bøker, 100 hefter.

Batteriodden, Hovedgårdsparken: Både Batteriodden og Hovedgårdsparken eies av Esso, kanonene er utlånt av Marinemuseet til Tønsberg kommune. Historielaget ivaretar den daglige drift og guiding. Pga. saneringsarbeider på raffineriet har området vært avstengt. Det har derfor ikke vært noen omvisning hverken i Hovedgårdsparken eller Batteriodden i år. I samarbeid med Skjærgårdstjenesten hadde vi imidlertid en omfattende dugnad på Batteriodden i juni. Arbeidet besto vesentlig i grasklipping, hogst og opprydding.

Medlemsmøter: Det har vært avholdt ni medlemsmøter inkl. årsmøte og jule-middag med gjennomsnittlig 75 til stede. Årets sommertur gikk til Århus med 29 deltagere. 51 medlemmer deltok på årets julemiddag med tradisjonell julemat og eget musikkopplegg. Foredragsholdere som har besøkt oss:

14. jan.            Erik Evensen «Tur med Fram til Antarktis”

11. febr.          Tormod Pettersen «Tur til Lofoten og Svalbard».

17. mars          Årsmøte. Finn Aage Christoffersen «Mitt tapte Vallø»

14. april           Gunnar Olav Andersen «Hvalfangstgründerne Brun og von der Lippe»

19. mai            Inger Bjar -Kessler «Claudia Olsen»

15. sept.          Eivind Luthen «Middelalder og pilgrimmer”

13. okt.           Jon Brun «Seilas i Europa»

17. nov.           Jørgen Fidjeland «Tønsberg Renseanlegg IKS»

Skoleundervisning/Skolesekken: I samarbeid med Tønsberg kommunes Kulturelle Skolesekk har vi utformet og gjennomført et to timers undervisningsopplegg for seks 9. klasser med tema: Dagliglivet under krigen og bombingen av Vallø. I tillegg har vi hatt undervisning for tre 4. klasser.

Årsmelding 2015

Foreningen: Vallø og omegn Historielag ble stiftet 8. nov. 1994. Formålet var og er å forske i, ivareta og formidle stedets (Søndre Slagens) historie. Historielaget har derfor opprettet eget museum på Vallø og gjennom årene utgitt en 10 års jubileumsbok og 11 historiehefter basert på et rikholdig kildemateriale, forfatternes egne erfaringer og et fyldig bildemateriale. Det er opprettet en egen hjemmeside – vallohistorie.no ­– med oversikt over den historiske utvikling samt nyhetsstoff.

Styresammensetning

Leder:             Ragnar Henriksen

Sekretær:        Tormod Pettersen

Kasserer:         Finn Hansen

Medlem:         Rita Holmøy

Medlem:         Gunnar Olav Andersen

Varamedlem:  Anne Katrine Olsen

Varamedlem:  Eldar Sveinung

Varamedlem:  Tor Asgeir Pettersen

Revisor:         Aage Jacobsen

Virksomhet: Det er avholdt 10 styremøter, ni medlemsmøter inkl. årsmøte og julemiddag, en stor minnemarkering, en sommertur, 36 søndagsåpninger i museet samt diverse omvisninger, flere dugnader og undervisning for barne- og ungdomsskoler. I alt kan vi notere mer en 1470 fremmøtte hvorav 370 skoleelever og lærere/voksne. I tillegg var ca. 400 til stede ved minnemarkeringen. For denne innsatsen mottok vi «Tønsberg kommunes kulturpris 2015» av ordfører Petter Berg på årets julemiddag. Vår virksomhet påvirker ikke miljøet.

Museet: I løpet av 2015 har det vært 762 registrerte besøkende på søndager. Det har vært avholdt 13 omvisninger og gjennomført 18 undervisningstimer for til sammen 376 elever og lærere (to undervisningstimer hver). I løpet av året har vi solgt syv bøker, 55 hefter og ni DVD-er.

Batteriodden, Hovedgårdsparken: Både Batteriodden og Hovedgårdsparken eies av Esso, kanonene er utlånt av Marinemuseet til Tønsberg kommune. Historielaget ivaretar den daglige drift og guiding. Det har i 2015 vært stor aktivitet på Batteriodden.  Etter at de ble oppdaget råte i kanonlavettene innkalte vi Marinemuseet og Bydrift til befaring av Batteriodden. Dette resulterte i at kanonstillingene ble demontert i samarbeid med Esso v/ Wike & Wike og fraktet til Bydrift på Kilen. De vil i løpet av vinteren foreta de nødvendige reparasjoner. Både på Batteriodden og i Hovedgårdsparken har det vært omfattende dugnadsarbeider. I Hovedgårdsparken deltok også Bydrift med traktor og gressklipper. Det har i år vært avholdt syv omvisninger m/ guide, noen også i Hovedgårdsparken. At Esso stenger Hovedgården og veien ut til Batteriodden i fire år vil bli en utfordring.

Minnemarkering: 70-årsmarkeringen for de omkomne under bombingen av Vallø 25. april 1945 ble avholdt ved krigsminnesmerket søndag 26. april 2015 med over 400 til stede. Historielagets leder Ragnar Henriksen, ordfører Petter Berg og raffineridirektør Tore Revå holdt minnetaler. Deretter ble det i museet vist en minnefilm for de vi hadde plass til basert på intervjuer med seks av de som overlevde bombingen.

Medlemsmøter: Det har vært avholdt ni medlemsmøter inkl. årsmøte og julemiddag med gjennomsnittlig 75 til stede. Det ble også som nevnt arrangert en stor minnemarkering med over 400 til stede og en tur til Danmark med 48 deltagere samt en julemiddag med 48 deltagere. Foredragsholdere som har besøkt oss:

15. jan.            Bente Pedersen, Enklere Liv AS: Utstyr for å gjøre livet enklere.

12. febr.          Tormod Pettersen: Tur til Buthan.

13. mars          Årsmøte. Tormod Pettersen: Gjennomgang av hjemmesider.

16. april           Arne Conradsen: Vallø/Vallø Saltverk 1795 – 1820 m/animasjonsfilm.

21. mai            Per Rosenblad Brun, Gamle Tønsberg: Vyer for kultur i Tønsberg – historie.

10. sept.          Trond Barth Andersen: «Vikings» dramatiske ferd over Atlanteren i 1893.

15. okt.           Tore Gjelsås: Blomsterprakt på Vallø sommeren 2015.

12. nov.           Tore Revå og Jacen Jacobsen, begge Esso og Terje Larsen, Veidec: Vallø miljøoppryddingstiltak.

10. des.           Julemiddag med sanginnslag av Gunnhild Glad.

Skoleundervisning/Skolesekken: Vi har hatt undervisning for to 4. klasser og fem 8. klasser, sistnevnte også med lunsjgrill iLekeparken. I samarbeid med Tønsberg kommunes Kulturelle Skolesekk har vi dessuten utformet og gjennomført et to timers undervisningsopplegg for syv 9. klasser med tema: Dagliglivet under krigen og bombingen av Vallø.

Årsberetning 2014

Styret har i 2014 bestått av:
Leder Ragnar Henriksen, sekretær Tor Meilegård, kasserer Finn Hansen, styremedlemmer Rita Holmøy og Gunnar Olav Andersen.
Varamedlemmer:
Anne Katrine Olsen, Eldar Sveinung og Tor Asgeir Pettersen.
Revisor Aage Jacobsen.

Det er avholdt 9 styremøter og 8 medlemsmøter. Det har også vært avholdt et møte i Saltverkskomiteen sammen med leder i historielaget.
Medlemsmøtene har hatt et snitt på ca. 75 fremmøtte medlemmer.
Foredragsholdere som har besøkt oss:
16. jan. Tormod Pettersen fortalte om “Don Pedro” fra Tønsberg. Så orienterte Arne Conradsen om Saltverkets historie og produksjon og viste deler av 3-D-modellen.
13. febr. Tormod Pettersen: Kåseri om Svend Foyn.
13. mars. Kjell Vik fortalte om og viste bilder fra Tønsberg i gammel og ny tid.
24. april. Tolvsrød Trafikkskole: Trafikkregler, rundkjøringer, syn og generelt om bilkjøring.
22. mai. Arne Conradsen, Tema: Vallø Saltverk 1739 – 1860
11. sept. Museumspedagog Anne Arveschoug fra Slottsfjellmuseet kåserte.
16. okt. Avdelingsleder Kaia Lind fra VESAR orienterte om bedriften.
13. nov. 5 fortellinger fra Tjømeskjærgården v/ Einar Erlingsen.
9. des. Julemiddag på Redningen
Museet: 
I løpet av 2014 har det vært ca. 970 besøkende på søndager.     Ca. 40 elever / lærere fra Husvik skole var på besøk 2.juni.
Andre aktiviteter:
Den 4-dagers sommerturen til Viborg i Danmark med 35 deltakere var meget vellykket. Flere fine utflukter.
Vi har fått vår egen nettside www.vallohistorie.no med Tormod Pettersen som redaktør. Mye fint innhold med mye informasjon.
Jobbing med Saltverkmodellen v/Arne Conradsen er inne i sin absolutt siste fase for overlevering. Meget spennende.
Ragnar og Eldar har jobbet en del med Esso`s planer mot både Esso og Tønsberg kommune for informasjon og mulig påvirkning. Viktig arbeid.
Det har også vært dugnad på Batteriodden.
27. april var det et fellesopplegg i samarbeid med Tunsberg Historielag og oss om en vandring på Hovedgården og besøk i kirken. Ca. 200 hadde møtt fram. Ragnar Henriksen fortalte om Saltverket. Inger Bjar-Kessler fortalte om Jacob Lerche. Eldar Sveinung fortalte om parken på Hovedgården og Ragnar Dahl fortalte om bygningene som har stått på Hovedgården. Arne Frantzen holdt orientering om kirken. Noen besøkte også museet. Meget vellykket arrangement.
Vi har på nytt trykket opp 4 av våre temahefter. Har også trykket opp nye 250 eksemplarer av jubileumsboka.
Vi har dessverre i året som har gått mistet en av våre æresmedlemmer. Vi minnes Ragnar Dahl med respekt.

Årsberetning 2013

Styret har i 2013 bestått av:
Leder Ragnar Henriksen, sekretær Tor Meilegård, kasserer Finn Hansen, styremedlemmer Rita Holmøy og Gunnar Olav Andersen.
Varamedlemmer: Anne Katrine Olsen, Fritjof Tange og Eldar Sveinung.
Revisor Aage Jacobsen.

Det er avholdt 9 styremøter og 8 medlemsmøter og julemøte. Det har også vært ett fellesmøte med styret og saltverkskomiteen, og ett med Elisabeth Sommer, som vi leier museet av. Fornyet kontrakten for museet for nye 3 år fra 1.okt. 13. Medlemsmøtene har hatt ett snitt på ca. 80 medlemmer.
Foredragsholdere som har besøkt oss:
17.jan. Spir Arkitekter: Boliger på gamle tapetfabrikken ?
13.febr. Kriminalsjef K.  Abrahamsen: Kriminalbekjempelse – et felles ansvar.
21.mars. Eldar Sveinung: SURKA. Fra Pæle til perle.
18.april. Per Skarung: Roald Amundsen`s ekspedisjon til Sydpolen.
22.mai. Optiker Egil. B Stensholt: Syn og synsfeil.
12.sept. Tormod Pettersen: Tur til Israel.
24.okt. Arne Frantzen: Vallø Kirke.
14.nov. Frivilligsentralen i Tønsberg: Underholdning og allsang.
12.des. Julemiddag på Redningen.


MUSEET:
Ca. 800 personer har besøkt oss på søndager.
Presterød U.skole har besøkt oss med 65 elever og lærere Det var omvisning i Vallø Kirke og museet. Pga dårlig vær så ble det ikke besøk på Hovedgården og Batteriodden.

Tønsberg kommune 50 personer.

Andre aktiviteter:
Sommertur til Gotland 5 dager med 31 deltagere. 
Dugnad på Hovedgården på forsommeren.
Nye flotte bilder i monteret ved Hovedgårdporten.
Vært i kontakt med Esso om besøk på Hovedgården og Batteriodden, da opprensingen av området ikke kommer 
I gang for til høsten. Ser ut til at det lar seg ordne.


Saltverksmodellen:
Prosjektet er snart avsluttet og klar til overlevering. I mai i år er det 5 år siden vi hadde første møte med arkitekten.

Styret