Sverre E. Mortensen (Formann 1994 – 2003) 

 

 

 

Sverre E. Mortensen ble født i på Vallø og tilbrakte hele sin ungdom og voksne liv her. Etter 2. verdenskrig ble han journalist i Vestfold Arbeiderblad og senere også en kjent stemme i Vestfold radio. Han har forfattet flere bøker bl.a to om skøyteløperen Hjalmar Andersen.

Han var svært sportsinteressert og formann i fotballaget Flint gjennom flere år.

Mortensen var også interessert i Valløs fantastiske industrihistorie og svært opptatt av å  få den gjort kjent. For sin interesse og entusiame for dette var han med på stiftelsen av Vallø & omegn  Historielag og valgt til historielagets første formann.
Sverre E. Mortensen gikk av som formann i 2004, men var med i redaksjonskomiteen for historielagets 10-års jubileumsbok. Han hadde samlet inn mye stoff, men døde i 2004 før boken var ferdig.

 

Reidar Christoffersen (Formann 2004 – 2011)

 

 

Reidar Christoffersen tok over som formann etter Sverre G. Mortensen. Han er født på Narverød og hadde sin oppvekst her. Han utdannet seg til ingeniør og innehadde etter hvert flere betydelige lederstillinger innen transportbransjen. Dette brakte ham bl. a til Hønefoss og Saudi Arabia. Etter et langt engasjement i transportbransjen avsluttet han sitt yrkesliv med satsing på egen pionervirksomhet innen HMS i 1986, nærmere bestemt et administrativt datasystem for kjemiske produkter og stoffer med etter hvert virksomheter både i Norge og Sverige. 

Reidar har alltid vært interessert og aktiv i sport, særlig seilsport, og var i mange år formann i Tønsberg seilbåtforenings Prinsessklubb.

 

Ragnar Henriksen (Formann 2012 -)

 

 

Ragnar Henriksen ble født 11. desember 1942 i Tønsberg. Han hadde sin oppvekst på Nøtterøy, men flyttet til Vallø i 1973. Etter flere år på sjøen mottok han sitt skipsførersertifikat og og seilte som kaptein i forskjellig rederier fram til 2004, da han pensjonerte seg fra sjøfarten. Men som pensjonist ble han engasjert til å lede ankerhåndtering for store oljeriggeri China-havet og innehar de nødvendige sertifikater også for dette.
I 2007 forlot han sjølivet for godt, men allerede i 2006 ble han styremedlem i Vallø & omegn Historielag og lagets formann fra 2013. Han var formann i Tønsberg Sjømannsforening i 2010 – 2012