Posisjon:Styremedlemmer:Telefoner:E-post
Formann:Ragnar Henriksen990 14 817ra-henr2@online.no
Kasserer:Finn Hansen930 28 352finnha40@gmail.com
MedlemEldar Sveinung920 38 104eldsvei@gmail-no
Medlem:Gunnar Olav Andersen33 32 86 06 / 958 92 454goa.andersen@gmail.com
Varamedlem:Anne Katrine Olsen33 32 53 94 / 922 90 700anne.kat.olsen@gmail.com
VaramedlemKai Normann hansen33 32 85 12 / 958 84 599hylleborg@nett.no
Varamedlem:Bjørn Dahl4i6 97 195bjoerd@online.no
    
Revisor:Aage Jacobsen33 32 74 75 / 901 35 007 
    
Prosjekter   
Prosjektleder Skolesekken Eldar Sveinung920 38 104eldsvei@gmail.com
Nettredaktør hjemmesiderTormod Pettersen905 36 205tormop@online.no