Bombing av Vallø ved to anledninger

Ifem år kom og gikk store og små tankskipså vel somkrigsskip til Vallø. Ubåter kom og lå og fyltedrivstoff for å kunne fortsette sine angrep på handelsfartøyer i Nordsjøen, men ingen allierte fly kom for å stoppe dette. Først da raffineriet var nærmest tomt for olje og det var bare bare 13 dagerigjen tilfredslutningen, kom det over 100 bombefly og raserte det meste av boliger og fabrikker og forårsaket mange dødsfall.

En fortvilt kvinne på leting i ruinene

26. april 1940 ca. kl. 0035 komto engelske fly over Vallø. Det beskjøt raffineriet med mitraliøser og slapp brannbomber mot tankene. Det sies at de også skjøt mot sivilbefolkningen som var på flukt. Ingen menneskeliv gikk tapt. De materielle skader var beskjedne.
25. april 1945 ca. kl 2325, temmelig nøyaktig 5 år senere minus en time, kom plutselig 119 fly, 107 fire-motors Lancaster bombefly og 12 mindre to-motors Mosquitos (markeringsfly) og la Vallø og deler av Bogen i grus. 53 sivile ble drept sammen med et usikkert antall tyske soldater og russiske krigsfanger.
For det lille samfunnet på rundt 400 mennesker var katastrofen total. Over 30 bolighus var totalødelagt og resten var mer eller mindre skadet. Raffineriet var betydelig skadet og tapet- og sandpapirfabrikken var utradert. Vallø kirke var hel, men sterkt ramponert, og bisettelser ble utført i Tønsberg domkirke før sørgetogene beveget seg ut til Vallø.
Etter oppryddingen utvidet Esso sitt anleggsområde nordover helt til Saltverksgaten. Resten av området fra bryggene og opp mot Gata (Carl 15. gate) ble industriområde fortapet- og sandpapirfabrikkenog Vallø Mek. Verksted.

Minnesmerke over sivile som omkom under bombingenavVallø utført av Carl E. Paulsen , Tønsberg. Avduket 26. juni 1949

Navn på de omkomne er hogdut på to av sokkelens sider:

Arne Hagbart Eklund   f. 1917  Vallø 
Kathrine Eklund   f. 1919  Vallø
Alf Evjen   f. 1900  Vallø
Bertha Evjen    f. 1934  Vallø 
Kari Evjen   f. 1934  Vallø
Ingeborg Evjen   f. 1937  Vallø
Reidar Gregersen   f. 1908  Vallø 
Margit Gregersen   f. 1908  Vallø 
Vivian Reidun Gregersen   f. 1931 Vallø 
Randi Gregersen   f. 1937  Vallø
Conrad Hagbart Hansen   f. 1886  Vallø
Fritz Leonard Hansen   f. 1921  Vallø
Aasmund Hansen   f. 1900  Vallø
Signe Hansen   f. 1905  Vallø
Petter Anton Hansen   f. 1927  Vallø
Odd Willy Hansen  f. 1932  Vallø
Erik Dahl Hovland   f. 1874  Vallø
Agnes Hovland   f. 1880  Vallø
Wenche Synnøve Hovland   f. 1939  Vallø
Haakon Nikolai Iversen   f. 1855  Vallø
Hanna Kristensen   f. 1874 Vallø
Odd Willy Mortensen   f. 1915  Vallø
Gerd Mary Mortensen  f. 1917  Vallø
Julius Kristinius Olsen   f. 1876  Vallø
Petra Indiana Olsen   f. 1880  Vallø
Anders Olsen   f. 1884  Vallø
Grethe Marie Olsen   f. 1881  Vallø

Olga Marie Olsen   f. 1862  Vallø
Gunda Birgitte Olsen   f. 1877 Vallø
Solveig Olsen   f. 1920  Vallø
Magnus Godthartd Ottesen   f. 1871  Vallø
Aslaug Ottesen   f.1906  Vallø
Rønnaug Ottesen   f. 1912  Vallø
Aase Bjønnes   f. 1904  Vallø
Einar Wilhelm Thoreen   f. 1897 Vallø
Leif Edgar Thoresen   f.1938
Tom Thoresen   f. 1939  Vallø 
Asta Thorstensen   f. 1902  Vallø
Thorleif Tollefsen   f. 1904  Vallø
Lilly Tollefsen   f. 1909  Vallø
Oddvar Tollefsen   f. 1935  Vallø
Liv Tollefsen   f. 1939  Vallø
Bernt Tollefsen   f. 1911  Vallø
Gerd Tollefsen   f. 1919  Vallø
Josefine Johansen   f. 1873  Bogen
Kjell Johansen   f. 1915  Bogen
Else Johansen   f. 1916  Bogen
Harald Gunnerød   f. 1921  Ringshaug
Georg Gregersen   f. 1888  Moss
Ellen Larsen   f. 1887  Husvik
Margit Larsen   f. 1921  Nordmøre
Mary Marthinsen   f. 1921  Tønsberg
Norvald Nilsen   f. 1935