Årsmøte

Årsmøte i Vallø og omegn Historielag holdes torsdag 16. mars 2023 kl. 18.30. Møtet holdes i Vallø Båtforenings lokaler. Innkalling med årsberetning og regnskap er sendt til medlemmene. Kai Norman Hansen vil holde foredrag om "Da den industrielle revolusjon kom til Vallø". Som vanlig blir det enkel bevertning og loddsalg. Hjertelig velkommen.

Medlemsmøte

Vallø og omegn Historielag har medlemsmøte i Vallø Båtforenings lokaler torsdag 20. april 2023 kl. 18.30. Erik Evensen fra Husvik Historielag skal holde foredrag om "Hvalfangst på Island med tilknytning til Tønsberg og Husvik". Som vanlig blir det enkel bevertning, loddsalg og sosialt samvær. Vi håper på godt fremmøte og ønsker alle hjertelig velkommen!

Sommeravslutning

Medlemsmøte og sommeravslutning holdes i Vallø Båtforenings lokaler torsdag 25. mai kl. 18.30. Harald Hovland fra Forsvarsforeningen vil fortelle om Museet på Bolærne og Bolærne Fort. Som vanlig, blir det enkel bevertning, utlodning og sosialt samvær. Vi ønsker alle hjertelig velkommen. Neste medlemsmøte i historielaget vil bli holdt torsdag 14. september kl. 18.30.

Medlemsmøte

Vallø og omegn Historielag har høstens første medlemsmøte i Vallø Båtforenings klubbhus torsdag 14. september kl. 18.30. Som vanlig blir det enkel servering, loddsalg og sosialt samvær. Og så kommer Tønsbergguide Tom Ludwigsen for å fortelle om "Tønsbertg på kryss og tvers + litt av hvert". Velkommen. Håper vi får se svært mange av dere.

Medlemsmøte

Vallø og omegn Historielag har medlemsmøte i Vallø Båtforenings klubbhus  torsdag 19. oktober kl. 18.30. Skjærgårdskvinnene fra Loshuset på Bolærne vil holde foredrag om "Fra gravrøyser til vaffelsalg". Det blir utlodning, saker fra styret, enkel bevertning og sosialt samvær. Ta gjerne med noen du kjenner.

Medlemsmøte

Høstens siste medlemsmøte i Vallø og omegn Historielag holdes i Vallø Båtforenings klubbhus  torsdag 16. november kl. 18.30. Kai Norman Hansen vil sammen med sentrale personer i Flint holde foredrag om "Flints historie og Flint i dag". Tradisjonen tro blir det enkel bevertning, loddsalg og sosialt samvær. Vi håper å se mange av dere.  

Julemiddag

Julemiddagen for historielagets medlemmer torsdag 7. desember er avlyst på grunn av for få påmeldte.

Medlemsmøte

Vallø og omegn Historielag har medlemsmøte 18. januar 2024 kl. 18.30 i Vallø Båtforenings klubbhus. Skjærgårdskvinnene fra Loshuset på Bolærne vil underholde med foredrag og sang. Som vanlig blir det enkel bevertning, loddsalg og sosialt samvær. Vi håper mange av dere vil trosse kulde og snø og komme til Vallø på torsdag.

Medlemsmøte

Vallø og omegn Historielag har medlemsmøte 15. februar 2024 kl. 18.30 i Vallø Båtforenings klubbhus.  Det blir foredrag av arkivar Marit Slyngstad fra Vestfoldmuseene. Som vanlig blir det enkel servering, loddsalg og sosialt samvær. Vi håper på å se mange av dere på torsdag. Ta gjerne med historieinteresserte venner og bekjente.

Årsmøte

Årsmøte i Vallø og omegn Historielag avholdes 14. mars 2024 kl. 18.30 i Vallø Båtforenings klubbhus. Innkalling, årsberetning og regnskap er sendt til medlemmene. Etter årsmøtet blir det orientering om aktuelle saker, enkel servering og loddsalg. Vel møtt!

Medlemsmøte

Vallø og omegn Historielag har medlemsmøte 18. april kl. 18.30 i Vallø Båtforenings klubbhus. "Gutta på tur" (Jan Petter Bergan, Ole Sverre Lund og Petter Berg) kommer for å snakke om nærmiljøets kvaliteter. Som vanlig blir det enkel bevertning, loddsalg og sosialt samvær. Hjertelig velkommen. Vi håper vi blir mange denne kvelden.

Sommeravslutning

Vallø og omegn Historielag har siste medlemsmøte før sommeren 23. mai 2024 kl. 18.30 i Vallø Båtforenings klubbhus. Stein Unneberg kommer for å holde sitt foredrag "Jarlsø - gjennom fars øyne". Etter foredraget blir det nytt fra historielaget, enkel bevertning, loddsalg og sosialt samvær. Alle er hjertelig velkommen.