Medlemsmøte

Klubbhuset til Vallø Båtforening

Vallø og omegn Historielag har møte i Vallø Båtforenings lokaler torsdag 19. mai kl. 18.30. Underholdning ved Harald Aakvik. Utlodning og lett servering. Sosialt samvær. Velkommen.  

Klubbhuset til Vallø Båtforening

Vallø og omegn Historielag har medlemsmøte i Vallø Båtforenings lokaler torsdag 15. september kl. 18.30. Foredrag ved Thorvald Haraldsen om Fulehuk fyr som en del av Ytre Oslofjord. Utlodning og enkel servering. Sosialt samvær. Velkommen.

MEDLEMSMØTE

Klubbhuset til Vallø Båtforening

  Vallø og omegn Historielag har møte i Vallø Båtforenings lokaler torsdag 13. oktober kl. 18.30. Tor Gervin vil holde foredrag om Jeanna Corneliussen (født 8. april 1855 i Tønsberg - død 22, januar 1940). Hun var en av Frelsesarmeens pionerer i Norge. Som vanlig blir det utlodning, lett servering og sosialt samvær. Velkommen!  

Klubbhuset til Vallø Båtforening

Medlemsmøte  i Vallø Båtforenings lokaler 17.november 2022 kl. 18.30. Per Rosenblad Brun holder foredrag om Sveits. Det blir enkel servering og utlodning. Velkommen!

Julemiddag

Redningen

Julemiddag for medlemmene i Vallø og omegn Historielag holdes på Restaurant Redningen torsdag 8. desember kl. 18.00. Det serveres juletallerken og dessert. Prisen er kr. 450 pr. person ekskl. drikke som må kjøpes i baren av den enkelte. Vi håper mange vil delta på årets julemiddag. Påmeldingsfrist er 20. november. Velkommen!

Medlemsmøte

Vallø og omegn Historielag inviterer til årets første medlemsmøte i Vallø Båtforenings lokaler 19. januar kl. 18.30. Naturgeograf Kristian André Gallis vil holde foredrag om vulkanutbruddet på Island i 2022. Det blir enkel servering, sosialt samvær og utlodning. Vi håper mange finner anledning til å delta på møtet og ønsker alle velkommen.

Medlemsmøte

Vallø og omegn Historielag har møte torsdag 16. februar 2023 kl. 18.30 i klubbhuset til Vallø Båtforening. Tore Gjelsås vil holde foredrag om "Floraen på Vallø før og nå". Det blir enkel servering og utlodning. Velkommen!

Årsmøte

Årsmøte i Vallø og omegn Historielag holdes torsdag 16. mars 2023 kl. 18.30. Møtet holdes i Vallø Båtforenings lokaler. Innkalling med årsberetning og regnskap er sendt til medlemmene. Kai Norman Hansen vil holde foredrag om "Da den industrielle revolusjon kom til Vallø". Som vanlig blir det enkel bevertning og loddsalg. Hjertelig velkommen.