Notat fra medlemsmøte torsdag 14. oktober 2021

i Vallø & omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. Historielagets leder, Ragnar Henriksen ønsket 54 av historielagets medlemmer velkommen.

Kveldens høydepunkt var Tore Simonsens foredrag «Moderne hvalfangst i Sørishavet». Simonsen reiste ut som 15-åring. Han fortalte livfullt om slitsomme arbeidsdager i et barskt miljø, sannsynligvis langt utenfor dagens lovkrav til arbeidsmiljø og arbeidstid. Men han trivdes godt. Flere av medlemmene hadde selv vært på hvalfangst. De fikk denne kvelden smake på gamle minner, mens vi andre lærte mye vi ikke visste om moderne hvalfangst. Simonsen høstet stor applaus for sitt foredrag.

Innkallingen til kveldens møte var sendt til medlemmene på SMS. De fleste syntes dette var en grei løsning. Ragnar opplyste at de fremtidige møtene også vil bli annonsert i Tønsbergs Blad under rubrikken «Vi minner om». Dette er gratis i motsetning til de annonsene historielaget har rykket inn i avisa tidligere.

Historielaget har mottatt opplysninger om at «Redningen» har mottatt oppsigelse fra huseier i forbindelse med at bygningsmassen skal rives og nye boliger skal bygges. Restauranten har en unik samling av bilder og gjenstander fra hvalfangsttiden. I den forbindelse har det vært diskutert om historielaget bør foreta seg noe slik at samlingen blir bevart. Ragnar kunne imidlertid opplyse at restauranten nå har fått fornyet leiekontrakten for ytterligere fem år.

Som vanlig ble det servert kaffe og kringle. I den forbindelse ble det solgt lodd (årer) og en rekke fine gevinster var skaffet til veie. Loddsalget innbrakte kr. 3.700.

Referent: KN