Langsetter Bogenveien kom det den 2. juni på formiddagen en lang rekke med unge syklister. Det var ca. 60 elever fra tre 4.-klasser ved Husvik skole sammen med 4 lærere som var på vei til Vallø og omegn Historielags museum. Her ble de Kl. 1000 mottatt av historielagets formann, Ragnar Henriksen. Av så mange frammøtte måtte det naturligvis tas et gruppebilde. Deretter ble elever og lærere delt i to grupper. Den ene gruppen ble ledet inn i museet hvor Ragnar Henriksen viste bilder og gjenstander, fortalte og forklarte om alt som er utstilt. Her fikk elevene et grundig innblikk i hvordan det engang hadde vært på denne halvøya med mye industri og til tider opp mot 500 innbyggere, i en periode også over dette. Her var på 1700 og 1800-tallet et enormt saltverk med interessant teknikk for utvinning av salt fra sjøvann. Anlegget strakk seg over hele området fra kapell til batteriodde. Dette brant ned i 1881, men snart kom det en tapet- og sandpapirfabrikk på vestsiden og på den søndre halvdel ble det i 1899 anlagt et oljeraffineri. Rundt disse store bedriftene ble det også knoppskyting av annen industri og virksomheter. Men industriepoken, som hadde vart helt fra 1739 var definitivt over da raffineriet ble nedlagt i 2001 – før elevene var født. Men her er fremdeles virksomhet. Tapetfabrikken er ombygd til næringsbygg og på vest- og nordsiden er det nå to store småbåthavner.  
Tormod Pettersen, medlem av historielaget, tok den andre gruppen med på en vandring i kirkeparken og bort til det som engang hadde vært hovedgårdsområdet og fortalte om hvor og hva alt hadde vært. Kirken er et flott minne fra saltverkstiden, innviet i 1782 og som nå står der stilig og nyoppusset i vakre omgivelser. 
Men snur man seg, ser man minnesmerket over de 53 innbyggerne på Vallø og Bogen som omkom under den tragiske bombingen 25. april 1945. Bilder vist i museet og selve støtten ved kirken gjorde naturligvis et dypt inntrykk. En av gruppene fikk også hilse på Just Andersen, som under bombingen hadde overlevd i kjelleren på et sammenrast hus. 
Elevene var svært opptatt av all syrebekken på raffineriområdet, hoderystende til at noen kunne finne på å dumpe farlig avfall ut over hele det østlige området, men sa seg fornøyd med at Esso nå skulle sette i gang en grundig opprydding og utskifting av jordmasser.
Etter første museumsbesøk og vandring var det lunsj med medbrakt niste i lekeparken før ny runde tok til.
Hele seansen varte i ca. 2 timer. Elevene virket svært interesserte og hadde mange spørsmål om både det ene og det andre og sa seg godt fornøyd med det de hadde fått være med på. Et syn som også ble støttet av lærerne. De berømmet arrangementet og var spesielt glade over at et slikt historisk og interessant område lå bare i kort sykkelavstand fra skolen. De var svært opptatt av at dette ikke måtte bli med bare denne ene gangen, men at det kunne bli et årlig arrangement for på en levende måte å gi elevene et innblikk i nærområdets omfattende og spennende historie.

Historielagets formann Ragnar Henriksen underviser om Valløs industrihistorie
Frikvarter med medbrakt nistepakke
Skolebarna følger spent med.