Foto: Eldar Sveinung. Tore Gjeldsås forteller om Batterioddens blomster

Søndag 14. juni samlet Tønsberg og omegn Botaniske Selskap vel 50 blomsterelskende til vandring ut til Batteriodden på Vallø. Men derved måtte man også vandre over det avstengte industriområdet til Esso. Ettersom området er befengt med overgrodd skrot, olje i grunnen og syrebekk, skal nå omtrent hele tomten renoveres over en 4-årsperiode og vil dermed bli fullstendig avstengt for publikum. Batteriodden vil imidlertid fremdeles være tilgjengelig fra sjøsiden.

Villblomstenes dag arrangeres samtidig over hele Skandinavia og Finland og denne gang hadde Tønsberg og omegn Botaniske Selskap valgt ut bl. a Batteriodden som arena. Men først måtte forsamlingen komme seg over det nedlagte raffineriområdet.
Langsetter området er det en provisorisk vei man fremdeles kan bevege seg på, men da geleidet av folk fra Esso eller Vallø og omegn Historielag. I følget var det derfor også tre medlemmer av Historielaget, de også interessert i hva som var å finne. Det var mye. Ut til Batteriodden tok det en hel time å bli vist og fortalt om alle de blomster som fantes langs veien. 
Dyktig og entusiastisk leder av troppen var Tore Gjeldsås fra Botanisk Selskap. Han visste alt om hva som var å se. Men først ute ved Batteriodden gjorde man et spennende funn. Her hadde den sjeldne Kubjelle funnet sin plass. Kubjelle er rødlistet og finnes i Norge bare langs strendene syd i Østfold og Vestfold og inne på Hovedøya i Oslo. Så sjelden er denne blomsten at den er kommuneblomst for Rygge i Østfold.
Men her var svartelistede blomster også, lupiner og rynkeroser. Begge innført til landet, vakre, men med stor spredning og til fortrengelse av de genuine vekster.
Ute på Batteriodden var det også flust med blomster, og her ble de fremmøtte også fortalt om selve batteriet og kanonene.

Kubjelle Foto: Rolf Hjelmstad,Urtekildens planteleksikon. Finnes også på frimerker