Foto: Anne Charlotte Schjøll: Stolt leder Ragnar Henriksen flankert av Lise Mandal, Marianne Gran og ordfører Petter Berg.

Ordfører Petter Bergs tale ved tildelingen 10. des. av Tønsberg kommunes kulturpris 2015:

Gratulerer med dagen. I år er det 300 år siden det ble startet saltverk her i Valløbukta av herr Jørgen Michelsen BORNHOLM. Det første  saltverket ble lagt til Narverød gård på Klopp.

Saltverket på Vallø var i drift fra 1739 til 1853.

Er det noe kommunesammenslåingen har vist oss så er det at folk må ha et sted å høre til.
Historielaget på Vallø har vært rause og tatt med omegn. Omegn strekker seg til Narverød og Jarlsø, Ringshaug og Furustrand, Torgersøya og Presterød Gård. Dette er eksempler på en vellykket integrering.

Et historielag har stor betydning for følelsen av tilhørighet. Historielaget samler kunnskap om hendelser, arbeidsliv og dagligliv. Små og store begivenheter.

Et historielag er hukommelsen, men også en møteplass for folk i området. Å treffe folk er noe av det viktigste vi gjør. Vi vet at folk får en helsegevinst av å møtes rundt felles interesse.  
Å MØTE MENNESKER ER NOE VI ALLE HAR GODT AV. Vallø Historielag er og har vært en viktig møteplass i nærmiljøet de siste 23 årene.

Vallø og Omegn historielag har til og med etablert et eget museum ikke minst har ESSO Norge bidratt økonomisk og praktisk. Laget tar også imot skoleklasser på museet. 
Med stadig skiftende tider og endringer i raskt tempo er historielagene en kunnskapsbase og en viktig møteplass for alle historieinteresserte.  Valløfolk har sin stolte historie og Vallø & omegn Historielag er den viktigste formidleren av denne historien.

Industriens arbeidsplasser har naturligvis fått stor plass i historielagets jubileumsbok som kom i 2004. En praktbok med gode  og interessante bilder og små og store fortellinger om livet på Vallø.

Vallø som industristed har profitert på sin beliggenhet ved Oslofjorden. Her lå man nært den store handelsveien som Oslofjorden og Kattegat alltid har vært. Transportveiene har vært til fordel for Vallø.

Tiden er som vinden , du merker den knapt før den er forbi, skrev  Ragnar Dahl i forordet til Historielagets jubileumsbok fra 2004. Nå er jo ikke perioden 1739 til 1853 et kort vindpust, men likevel var det dramatisk økonomisk og sosialt da Saltverket gikk konkurs.

Det har vært mange gode industrietableringer på Vallø og Omegn. Det vil ta lang tid å fortelle hele historien. Men i forhold til folketallet var Vallø det stedet i Vestfold som hadde størst industrikonsentrasjon. Bosetting på Vallø startet på 1300-tallet.
I tidligere år  var det folkesnakk om at Vallø burde bli egen kommune. Vallø hadde egen kirke som ble bygget i 1782,  bekostet av overskuddet fra saltverket.  
Da bodde det ca 600 personer på Vallø og i Tønsberg bodde 1300 sjeler på 1700-tallet. Altså omtrent like mange ifølge folk fra Vallø. Det var på Vallø varene til Tønsberg som oftest ble levert.
Vallø historielag er i år en av kandidatene til Tønsberg kommunes kulturpris.  Utvalg for kultur, idrett og folkehelse har enstemmig vedtatt at prisen skal tildeles  Vallø Historielag.

Prisen består av en sjekk på kr 25.000,- samt et trykk som viser fyrlykta på Torgersøya.

Foto: Anne Charlotte Schjøll: Glade styremedlemmer i Vallø & omegn Historielag