I midten av oktober gjennomførte vi 6 undervisningsomganger av 2 timer for tre niendeklasser fra Kongseik Ungdomsskole og tre niendeklasser fra Ringshaug Ungdomsskole. Siste dagen var det også elever og lærere fra Karlsvik Naturskole tilstede.

Temaet første time var kort innføring i museet og hverdag under krigen. I annen time var temaet bombingen av Vallø og Bogen. Alt vist med Powerpoint presentasjoner, karter og film.
Fra lærere og fra elever fikk vi utsagn som at «dette var spennende og interessant».
I pausen mellom timene fikk elever og lærere anledning til å se seg rundt i museet. De som ønsket det ble vist rundt av oss fra historielaget. Det var populært. 
Vi har anmodet lærerne om å gi tilbakemelding til «Den kulturelle skolesekken» fra timene hos oss og håper at disse er så gode at vi får oppdraget om å fortsette undervisning av alle kommunens niendeklasser i løpet av våren 2016. Da har jo, etter hva vi forstår, temaet «Krigen i Norge» også vært gjennomgått i klassene.

Bildene viser elever og lærere fra tre av de skoleklassene som deltok.