Foto: Eldar Sveinung: Vi er på vei ut til Batteriodden med «Skjærgårdstjenesten 1»

Vallø og omegn er full av industrihistorie og kan vise til Norges første store industrisatsing (fra råmateriale til ferdig produkt) så vel som Nordens første oljeraffineri, for ikke å snakke om middelalderens riksråd og Norges, sannsynligvis verdens, største ansamling av hvalkokerier. Alt dette er nå borte, men aller lengst syd på Vallø ligger en historisk perle, Prinds Christians Batterie fra Napoleonskrigen, eneste gjenværende autentiske kystfort av denne type i Europa som er åpent for publikum. Og denne perle har Vallø & omegn Historielag påtatt seg å holde vedlike, vise fram og fortelle om til publikum. Ikke så enkelt nå pga. miljørydningsarbeidet på raffineritomten, men vedlikeholdet vil bli ivaretatt ved hjelp av Tønsberg kommune og Esso frem til vi igjen kan avholde omvisninger her. Og, selvfølgelig, holde det vedlike.
I dag, 28. juni, var 6 av historielagets medlemmer og sønnesønn til en av dem samlet for årets første dugnad. Ettersom vi ikke lenger kan komme ut dit fra land, sørget Skjærgårdstjenesten for å bringe oss ut og tilbake via sjøveien. Herved mange takk! Her ble alt gress slått og buskas fjernet innenfor og på festningsvollen, to trær på nordsiden fjernet og kanonlavetter skrapet rene for løs maling. De og selve kanonene vil senere bli malt opp til fordums glans. Det kan nevnes at 3 kanoner fra rundt 1800 på Batteriodden er utlånt til Tønsberg kommune fra Marinemuseet i Horten. Esso eier området, men det er Vallø & omegn Historielag som sørger for å ivareta både kanoner og område.
Av bildene kan man se omfanget av arbeidet som ble utført i løpet av en 5 timers tid, inkludert kaffe og prat selvfølgelig. For en slik dugnad er både nyttig og sosial. Av bildene vil man også se at kanonene er tatt ned fra lavettene og at deler av en lavett er borte. Disse har Tønsberg Bydrift mottatt for reparasjon.

Joakim, Tor, Thor Asgeir, Ragnar, Egil, Fritz
Mission accomplished klar til innsats. Tormod tok bildet.
Prosjektleder Thor Asgeir klargjør for felling 
    Historielagets leder Ragnar skraper lavett av trær
Fritz og Joakim i aksjon på henholdvis slette og voll
Hjul og aksler til den østre kanonen er sendt inn til Bydrift for reparasjon