Rivingen foregår fra Sjøen

Arbeid pågår nå med riving av Jarlsø gamle bro fra 1958. Den ble i forbindelse med boligutbyggingen, som startet i 2007, erstattet av en ny og større bro plassert på siden av den gamle. I forbindelse med at kommunen nå har overtatt veinettet på Jarlsø blir den gamle broen revet. I mellomtiden har den stort sett tjent som populær fiskeplass.
Arbeidet med å utføre rivingen, som i sin helhet foregår fra sjøen, er overlatt til AF Gruppen som har sitt hovedsete i Oslo. AF Gruppen er et av Norges store entreprenørfirmaer. De har også spesialisert seg på riving av store konstruksjoner kjent under navnet AF Demag.
Fiskeplassen er det flere som vil savne, og spørsmålet nå er om de kan få lov til å fiske fra den nye broen.

Rivingen foregår både med presslufthammer og grabb