Tekst og Foto oppe og nede: Eldar Sveinung; Mange stillaser
Som noen sikkert har lagt merke til ble Vallø kirke malt utvendig i sommer.
I disse dager foregår det en omfattende opp-pussing innvendig. Se bare på bildene, – det er høyt under taket med mange stillaser for å kunne arbeide sikkert der
Vallø Kirkes Venner har vært pådriver for å få til denne opp-pussingen, og foreningen har bekostet en ny løper som går i hele kirkerommet fram til alteret.
Det hele skal være ferdig til JUL i år.