Foto: Eldar Sveinung: Fornøyd publikum i fullsatt Vallø kirke.

På et styremøte i fjor høst tok vi for oss at vi neste år fyller 25 år. Hva gjør vi med det.? Jo, man oppretter en jubileumskomite. Med Eldar Sveinung som leder og Kai Norman Hansen og Tormod Pettersen som medlemmer satte de i gang. Lite museum, men stor på historie både lokalt og riksdekkende. Dette måtte bli stort. Etter hvert var både museum, kirke, gravplasser og kirkeplass involvert. For å skape en ramme rundt det hele ble det laget en bildefolder som sammendrar både Historielagets og områdets formidable historie. Etter hvert ble hele styret og flere medlemmer også involvert og nå med Eldar som prosjektleder.
Oppgaver ble fordelt og søndag morgen begynte opprigging av vaffel- og pølseboder utenfor kirkegjerdet. Kuling og regn tvang oss til å bruke kirkens våpenrom (inngangen) til salg av historisk litteratur og filmer samt en populær, skulle det vise seg, saltkrukke m/treskje, emblem og tekst. Allerede dagen før var museet rigget om til filmfremvisning. Før Kl. 1300 strømmet folk til kirken og ganske snart var både skip og galleri fullsatt med ca. 250 personer ifølge kirketjener Terje Holt.
VELKOMMEN
Dermed var det klart for vår leder Ragnar Henriksen til å ønske velkommen. Han fortsatte med å fortelle om historielagets historie, om våre publikasjoner, hva vi driver med og avsluttet med sukket «Nå trenger vi medlemmer også fra den yngre garde». Det hele ledsaget av lysbilder.
INDUSTRIEN PÅ VALLØ
Ordet ble gitt videre til Tormod Pettersen som i et flott anlagt bildeforedrag fortalte om Vallø og omegns fantastiske historie. Han startet med det formidable saltverket, fortsatte med skipsbyggeri og glassverk, tapetfabrikk og raffineri. Deretter berørte han riks- og industrihistorien til Jarlsø, konfeksjonsindustrien langs Narverødveien med Saba som den desidert største, landskjent båtbyggeri for flotte lystbåter og gårdbrukernes rolle. Presterød Gård var militært lasarett under Napoleonskrigen. I 1861 var maleren Peder Balke her og etterlot seg mange av sine malerier. Nevnt ble selvfølgelig også Ringshaug Badehotell og populære Furulund med camping og kabareer, senere, under navnet Furustrand med sine spektakulære borg og hanseaterhytter, utnevnt til landets beste på sitt felt.
SIGØYNERBRYLLUP PÅ VALLØ.
Som innledning til Inger Bjar-Kesslers opptreden ble det fremført nydelig musikk av Per Sandvik på fiolin og Pål Weidemann på piano. Inger deklamerte, også hun ledsaget av lysbilder, i tidsriktig kostyme fra et bryllup mellom en britisk Sir Hubert og sigøynerpiken Esmaralda. Det ble avholdt i den gang Vallø Herregård. Praktfull bryllupsfeiring med overdådig meny, Og dertil en sang som ble spilt av «Per og Pål» og sunget av tilhørerne i kirken. Men det endte med at Esmaralda stakk av med Sir Huberts kusk.
VAKKER OG PASSENDE MUSIKK
Og dette ble etterfulgt av musikk av «Per og Pål» som spilte Franz Lists, «Czardasfyrstinnen».
TALER OG GAVER
Og nå var det tid for hilsener. Ordfører Petter Berg overrakte pengegave og takket for denne innføring i Vallø og omegns omfattende historie og berømmet en liten gruppes innsats for å bevare den. Informasjonssjef Anne Fougner i Esso fulgte opp med pengegave og å overrekke et spektakulært skilt fra ryddearbeidene som nå pågår på Esso-tomten. Hun kunne fortelle at de nå benytter museet i forbindelse med besøk for å sette Esso i det riktige historiske perspektiv. Hun ble etterfulgt av fylkets varaordfører Kåre Pettersen, som sa seg stolt over at han var født og oppvokst på Vallø og glad for at historien nå blir ivaretatt med så stort engasjement.
VALLØ KIRKE, VÅR MENIGHETS KLENODIUM:
Etter åpningsarrangementet i kirken var det tid for innslag av to representanter fra «Vallø Kirkes Venner»
med omvisning ved seks graver av viktige industrislekter ved Turid Myhre. Inne i kirken holdt Arne Frantzen foredrag med lysbilder som viste hvordan kirken ble bygget og, ikke minst, fortalte han om utsmykningene i Vallø Kirke.
I museet, som var omgjort til kino, viste Gunnar Olav Andersen våre filmer om saltverket og bombingen i 1945. Der var det fremvisning av disse filmene i to forestillinger med alle 53 stolene besatt.
Tilbakemeldingene på dette har vært strålende, dog ispedd beklagelse om at de ikke fikk med seg alle tilbud. Dette skal vi gjøre noe med utover høsten og vinteren.
Tormod Pettersen /Eldar Sveinung

Hovedansvarlige for jubileumsarrrangementet: Finn hansen – Boksalg, Ragnar Henriksen – Styreleder, Anne Katrine Olsen – Servering, Eldar Sveinung – Prosjektleder, Gunnar olav Andersen – Filmfremvisning.
Ragnar ønsker velkommen og forteller om Vallø & omegns Historielags historie.
Foto: Arne Jørgen Nerland:Tormod foteller om Vallø og omegns industrihistorie.
Eldar styrer PCen mens Inger i tidsriktig hostyme deklamerer et sigøynerbrullup som fant sted på Vallø Herregård .
Pål Weidemann og Per Sandvik avslutter med feiende flotte Franz Lists «Czardasfyrstinnen»
Ordfører Petter Berg Tønsberg kommune,
Informasjonssjef Anne Fougner Esso og
Varaordfører Kåre Pettersen Vestfold fylkeskommune gratulerer og overrekker gaver.
Ved siden av pengegave ga Esso oss også dette spektakulære skiltet fra før 2. verdenskrig.
Etterkommere av industrieiere: Anne Fougner (Informasjonssjef i Esso). Astrid og Knut Peter Tschudi (Saltverket), Jan og Finn Daniel Raaen (Tapet- og sandpapirfabrikken), Torund Gravdahl gift med Bjørn Gravdal (Saba), 
Astrid og Knut Peter Tschudi, Gerd og Henrik Brun Tschudi og Felix Henry Tschudi.
Foto: Erik Jacobsen: Turid Myhre Forteller om historiske graver på Vallø Kirkegård.
Tormod gjør det samme for to Tschudi-familier
Foto: Erik Jacobsen: Kai Normann Hansen forteller Jan Raaen og Petter Berg om Glarus og ost.
Salg av pølser og vafler m.m. var poulært
Foto: Arne Jørgen Nerland:Travelt i matteltet.
Kø for å se filmer om saltverket og bombingen 1945 i museet.
Foto: Arne Jørgen Nerland: Jan Raaen og Gunnar Olav forteller om tapetfabrikken.
Da siste stol var besatt startet filmfremvisningen