Alle bilder: Erik Jacobsen

Lydhøre deltagere

13. september hadde Felix Henry Tschudy samlet flere Tschudi-familier til Tschudi-sammenkomst i Vallø-museet. 12 familiemedlemmer møtte opp og medlemmer av Historielaget hadde sammen med Felix Henry laget et program for dagen.
Leder Ragnar Henriksen ønsket velkommen og viste dem gamle trerør fra saltverkstiden. På saltverksveggen viste han fram originale navn og årstall i messing fra hovedgårdens hoveddør som var gitt i gave av Esso. Tormod Pettersen overtok derfra og berettet videre om saltverket og tre Tschudy(i)-generasjoners tid på Vallø i perioden 1831 til 1900.
Deretter ble saltverksfilmen avspilt og Tormod fortsatte med å holde et bildeforedrag om den videre industriutvikling på Vallø.
Professor Svein Disch-Mathiesen overtok ordet og holdt et meget engasjert innlegg om sveitsere på Vallø og tur til Glarus i Sveits. Disch-familien kom til Vallø allerede på midten av 1800-tallet som ystere på Blumer & Tschudys Vallø Ysteri.
Til avslutning fortalte Eldar Sveinung og Gunnar Olav Andersen om sine opplevelser under bombingen av Vallø/Bogen i 1945 og avrundet med å vise bombefilmen.
Hele familiesammenkomsten ble avsluttet med kakeselskap nede på «Redningen». Hit var også vi fra Historielaget invitert.
Vi er både stolte og glade over å ha hatt på besøk og bidratt med familiehistorie til en så interessert gruppe hvis forfedre så til de grader har vært med på påvirke stedets historie.

Tormod Pettersen forteller om saltverket.
Felix Henry Tschudi takker for interessante foredrag og filmfremvisning.