Bildene er tatt av Tor Asgeir Pettersen og Eldar Sveinung: Eldar ved siden av plakatene om Batteriodden

Etter over fire års stengning, mens Esso ryddet opp etter forurensning av syrebekk, ble området åpnet igjen torsdag 26. mars 2010.
Det har vært rene folkevandringen ut på hele området og spesielt på Batteriodden. Vi, Tormod, Tor Asgeir og undertegnede, har jobbet for å få opp informasjon om historien på Vallø før Påske. Tormod med å forfatte tekstene og fått de skrevet ut i A 3 format som er plastet inn, og Tor og jeg har montert dette på plater og satt disse på egnet sted i området. (Hovedgården og karpedammen) Det er mange som leser på plakatene, og vi tror at dette er god markedsføring av historielaget vårt.    
Det ble også laget en plakat hvor vi ber om støtte med angivelse av vårt VIPPS  nr. 136 786.

Eldar Sveinung

Plakater om Hovedgården og Tor Asgeir ved siden av plakater om kirken og ande/karpedammen.