Ove Halvorsen og Eldar Sveinung

I forbindelse med årets flaggheising på Batteriodden skriver Eldar Sveinung:
Jeg kontaktet John Egil Merkesvik, Esso for å få adgang til Batteriodden for å sette opp vimpelen igjen på Batteriodden før Påsken.
Etter at vi hadde sjekket inn og fikk egne adgangskort som gjester, møtte John Egil oss i porten. Vi fikk på oss ESSOs verneutstyr selvsagt: Vernesko, overall, hjelm med vernebriller og hansker. Han fulgte oss på oppmerkede gangveier utover mot Batteriodden. Det er imponerende virksomhet der ute. Vi kom fram til Batteriodden, som lå der like fin og urørt i solskinnet. Kanonene ligger jo på paller på bakken, men lavettene er til reparasjon hos Bydrift. Vimpelen kom på plass og viser at Batterodden er tilgjengelig for alle – fra sjøen!
Det er sikkert nødvendig med en dugnad der når graset har grodd. Da bør vi, etter min mening, også klippe noe av slåpebuskene som har vokst opp på vollen mot Jarlsø/Husvik. For at vollene skal synes fra sjøen bør vi, på sikt, klippe ned alle slåpebusker og tornekratt. Jeg tror også at tornebuskene som har vokst opp på bakken opp til inngangen med fordel kunne vært fjernet. (Merkesvik foreslo at det kunne brennes til høsten!)
Det ble en hyggelig tur hvor vi kunne registrere at noen få viper og lerker hadde kommet. En stor takk til Merkesvik for at han brukte tid på oss fra Historielaget.
PS. Parken ved Hovedgården gror igjen etter at vi (kommunen) i noen år har klippet graset og vi har ryddet vekk busker og mindre trær. Saken vil bli forelagt styret..