Ragnar Henriksen mintes de falne ved  minnesmerket utført av billedhugger Carl E. Paulsen.

Natt til 25. april – kun 14 dager før tyske styrker overga seg i Norge – mistet 53 personer livet under bombingen av Vallø. Det var britiske bombefly som sto bak angrepet.
Søndag ble 75-årsmarkeringen arrangert. Markeringen foregikk uten publikum på grunn av koronakrisa. Markeringen og minnegudstjenesten ble sendt direkte på tb.no og er nå å finne på Sem og Slagen menighets facebook-sider.
Seremonien startet ved bautaen på Vallø hvor formann i Vallø og omegn Historielag, Ragnar Henriksen, åpnet med noen minneord og fortsatte med å leste opp navnene til samtlige av de 53 personene som omkom denne skjebnesvangre natta. Deretter la ordfører Anne Rygh Pedersen på kransen fra Tønsberg kommune.

Fra Tønsberg Blad sakser vi:
«Alderen på de 53 omkomne spente seg fra seks til 90 år.
Eldar Sveinung var selv sju år gammel da bombene falt. Under minnegudstjenesten leste han opp vitnesbyrd fra flere som overlevde. Han har i et intervju med Tønsbergs Blad selv fortalt sin historie om hvordan han opplevde bombingen.
– Jeg husker jeg ble vekt av flyalarmen. Bombing foregikk alltid om kvelden og natta. Vi løp ned i kjelleren, og der delte mor og far opp søskenflokken i to, og tok med hver sin halvdel inn i hvert sitt rom. Jeg skjønte ikke hvorfor den gang, men det var fordi at hvis vi ble truffet så overlevde kanskje noen av oss, har han fortalt til Tønsbergs Blad.
Sokneprest Sjur Askjer sa under sin preken at landet og verden nå er i en krevende situasjon med mye sårbarhet, men at man også kjente styrke i fellesskapet.
– For deres pårørende vil livet alltid være preget av denne hendelsen. Men også for oss som nærmiljø og by, vil bombingen av Vallø alltid sette preg, sa sogneprest Sjur Askjer under gudstjenesten.
Også Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen talte i markeringen. Hun trakk paralleller til dagens situasjon.
– Selv om vi akkurat nå er i en særegen og dramatisk tid, der vi alle har følt på usikkerhet og frykt, kan vi som samfunn neppe forstå hvilken situasjon innbyggerne her på Vallø befant seg i under andre verdenskrig, sa Rygh Pedersen.»

Filmopptak av både markering og gudstjeneste finnes på Søndre Slagen menighets facebooksider.

Ordfører Anne Rygh Pedersen la på krans fra Tønsberg kommune.
Sogneprest Sjur Askjer ledet gudstjenesten.
Formann i Vallø Kirkes Venner fremførte bønner.
Tidsvitne Eldar Sveinung, som var sju år da det ble bombet, fortalte om sine opplevelser bombenatten på Gårdbo. Og historien til Turid Hovland som var ett år da det ble bombet. Hennes søster Wenche og begge besteforeldrene hennes omkom i Knophegården som var deres bomberom. Han avsluttet med å si at det er viktig å fortelle om denne grusomme hendelsen til barn og voksne som ikke har opplevet det selv. Og med slike markeringer som her i kirken idag. FOR Å KUNNE HUSKE OG LÆRE»  
Bodil Bø Bettum sang «Til ungdommen». Ved pianoet: Organist Pål Weidemann
Domprost Martha Botne leste dagens evangelium og dvelte ved symbolikken i minnesmerket. Beskyttelse og trygghet ved kvinnen som holder sitt barn nært inntil seg. Lidese og sorg ved navnene på de falne hugget inn på bautaens søyle.
Kari Stornes sang » Din fred skal aldri vike».
Vibeke Breian spiller på sopren-saxofon.
Kransen fra Tønsberg kommune flankert av morellkvister i blomst fra noen på Vallø og tulipanbukett fra en engelsktalende person fra omegn.
Hans hilsen er gripende.