Mandag 20. april. Fra venstre; Ragnar Henriksen, Tor Asgeir Pettersen, Eldar Sveinung og Kai Normann Hansen. Bjørn Simensen kom senere og er ikke med på bildet.

Etter at «Prinds Christians Batteries Venner» i 1999 nedla sin virksomhet overtok Vallø & omegn Historielag i samarbeid med Tønsberg kommune og Esso driften av Batteriodden. Oppgavene for Historielaget besto dermed i en rekke år framover i å klippe og rydde innenfor vollene og drive med guiding av grupper. Men så i 2016 ble Batteriodden (den eies av Esso) avstengt pga. rengjørings- oppgraderingsarbeidene på Esso-området, og etter fire år uten tilsyn ble Batteriodden svært tilgrodd.
Allerede før avstenging av området hadde imidlertid Historielaget igangsatt tiltak for å få til en oppussing av kanonene. Over tid var lavettene blitt svært redusert både pga. råte, tørke og avflassing av maling.
Vi kalte derfor inn til befaring ute på Batteriodden 4. juni 2015 (se artikkel av 11. 06. 2015) hvor vi sammen med Marinemuseet i Horten, som har lånt ut kanonene til Tønsberg kommune, og Tønsberg kommune v/Bydrift ble enige om at Marinemuseet utarbeider en instruks om reparasjoner og maling, Bydrift foretar de nødvendige reparasjoner av lavetter og bekoster linolje og malingsprodukter mens Historielaget pusser, oljer og maler lavetter og kanononer på stedet.
Kommunen med hjelp av Esso fikk demontert kanonene og brakt ødelagte lavettdeler inn til sitt verksted for å lage nye, og i løpet av de årene Batteriodden har vært nedstengt har så kommunen nå laget nytt understell med hjul og aksler til en av kanonlavettene.
Etter at området innenfor vollene er klippet og ryddet og lavetter malt vil Bydrift komme ut med maskinelt utstyr og montere kanonene på plass igjen.
Dugnadsinnsats den 1. uken
Mandag 20. april  kl. 1000 startet den første 2 timers økten. (behørig dekket i Tønsbergs Blad). Historielagets medlemmer Eldar Sveinung og Tor Asgeir Pettersen hadde da tilrettelagt hele dugnadsopplegget, mens selve dugnadsarbeidene i felten nå ledes av Tor Asgeir. Han er også vår kontakt med Bydrift.
Første dugnadsgjeng med 5 deltagere satte i gang med klipping og rydding i og utenfor vollene. Neste dugnadsgjeng, som nå var øket til 6 personer fortsatte med det samme. 3. gjeng på 7 personer delte seg nå i 2 grupper hvor den ene fortsatte med klipping og rydding mens den andre satte i gang med å pusse og grunne lavettene med linolje. Og ettersom treverket bare sugde og sugde til seg linoljen, gikk det med hele 10 liter før alt treverket var mettet.
I alt er det foreløpig nedlagt 36 dugnadstimer, men mye gjenstår og dugnaden fortsetter i neste uke og uker etter dette. 

Og dugnadsinnsatsen fortsette helt fram til  , som vist på bildene nedenfor.

Onsdag. Fra vanstre: Bjørn Dahl, Gunnar Olav Andersen,, Tor Meilegård, Ragnhild Røed, Randi Skorge og Tor Asgeir Pettersen.
Fredag. Fra Venstre: Carl Hermann Wedel Jarlsberg, Bjørn Simensen, Sigmund Fossberg, Tor Asgeir Pettersen, Kai Normann Hansen, Eldar Sveinung og Tore Samuelsen.
Prosjektlederne Tor Asgeir og Eldar. Tor Asgeir leder dugnadsarbeidene i felten.
Mye tornekratt og buskas innenfor vollene. Mengdevis av tornekratt, store busker og slåperis utenfor.
Mye å ta fatt på.
Beskjæring og opprydning.
Kutting, finkutting, raking og opprydning
Fortjent lunsj og pratepause.
Fredag satte man også igang med å mette lavettene med linolje.
På´n igjen. Fra venstre: Kai Normann Hansen, Ragnar Henriksen, Bjørn Dahl, Ove Halvorsen,Tor Asgeir Pettersen, Ragnhild Røed, Bjørn Simonsen, Eldar Sceinung.
2, strøk med rødt på plass. Detaljer i gult føyes til.
Fjerning av slåperis i vest settes igang. Svær jobb som krever en pust i bakken.
Mye rydding, men også hyggelig avbrekk med besøk av spreke jenter fra Åsgårdstrand.