Fra venstre: Sigmund Fossberg, Eldar Sveinung, Tor Asgeir Pettersen, Tore Samuelsen, Kai Normann Hansen, Tore Meilegård, Ragnhild Røed, Randi Skorge. Roy Bjørnstad var opptatt med kutting av slåperis.

Også 8. mai hadde Valløy & omegn Historielag dugnad ute på Batteriodden. Denne dagen ble konsentrert om utsiden av vollene med kutting og rydding av tornebusker i nord, saging av vekster i øst og kutting av slåperis i vest samt en siste finish på kanonlavettene med gulmaling. Skal bli flott å se når også kanonene er på plass, pusset og ferdig malt de også. 8 personer tok del i dugnadsarbeidene
Det ble også satt av tid til behørig feiring av 75-årsdagen for frigjøringen, som for 75 år siden ble feiret med blandede følelser med jubel, flagg og nasjonalsanger, men også med dyp sorg over de 53 sivile som tapte livet i bombingen bare 14 dager tidligere. Man holdt fremdeles på med gravleggingen.

Vimpelen heises på nymalt flaggstang.
Tornekratt i nord kuttes, området rakes og buskas fjernes.
Så fint ble det
Roy Bjørnstad gyver løs på slåperisene i vest.