Tore Gjelsås viser og forteller oss om blomster i vannkanten

Rapport fra Villblomstenes dag 14. juni 2020.
Start fra parkeringsplassen ved Vallø kirke kl. 1000.
38 deltagere ble registrert med telefonnummer og e-post i henhold til corona-smittevernreglene. Strålende vær., ormehode, oksetunge mm.
Vi gikk rett øst til området der frøbanken som ble tatt vare på før rensing
Startet ved porten til Vallø hovedgård der Tormod Pettersen fra Vallø historielag orienterte om historien til hovedgården. De gamle alléne av ulike treslag er av stor interesse å få aldersbestemt. Frodig vegetasjon med russekål, hvit steinkløver, stormaure, løkurt, flere kløverarter en av Vallø startet. Her var det allerede blitt ganske grønt og håpet er at artene som ha r spirt her vil spre seg over halvøya etter hvert. Vi registrerte rundskolm, harekløver, ormehode, skogflatbelg, sikori, sølvmure, sneglebelg mm.

På de tørre knausene mot øst fant vi nyresildre, hvit bergknapp, bitter bergknapp, blodstorkenebb, fjørekoll, slåpe mm.
Vi fikk en orientering av Jan Egil Merkesvik fra Esso om hva som er gjort på Vallø de siste 3-4 årene. Det aller meste av forurensningen etter raffinerivirksomheten er fjernet. Noe masse er renset, men mye er fjernet og erstattet med ny masse. Dette er lagt slik at halvøyas opprinnelige topografi er beholdt. Ut mot øst er det lagt en steinmur, utenfor denne ut i vannet er det fortsatt store mengder syrebek som sannsynligvis må fjernes før det blir aktuelt med byggevirksomhet på Vallø.
Deretter gikk turen sørvestover mot der kubjellepopulasjonen som ble ekstra godt tatt vare på under renseprosessen. 10-15 individer, de fleste i frøstadiet ble registrert.
Under rasten på batteriodden (Prinds Christians batterie) fortalte Tormod Pettersen om dugnaden som er utført på batteriodden: Vegetasjonen av busk og kratt (mye slåpe) er fjerne slik at sikten er gjenopprettet. Lavettene til kanonene er restauret og har blitt veldig fine.
Deretter ruslet vi tilbake over det som nå virker som et ørkenområdet, men som inne få år vil være grønt igjen og forhåpentligvis et turområde som blir tilgjengelig for alle.
Tore Gjelsås

Tore forteller også om blomster i parken
Jon-Egil Merkesvik fra Esso forteller om ryddejobben som har pågått i flere år.
Godt oppmøte.
Vi fant også den sjeldne blomsten Kubjelle,
Her er vist hvordan Kubjelle ser ut når den er i blomst.
Ferden går videre til Batteriodden
Et fint sted å ta en rast,