Bilde: Ragnar Henriksen og Gunnar Andersen Foto: Einar Hallberg

På medlemsmøtet etter årsmøtet 16. mars 2023 ble Gunnar Olav Andersen hedret med æresmedlemskap for sin mangeårige innsats som styremedlem i historielaget. Gunnar var blant mye annet en aktiv bidragsyter ved produksjonen av Saltverksfilmen, både med innhold og innhenting av midler til finansieringen. Gunnar er fortsatt et svært aktivt medlem i historielaget. Eva Andersen ble overrakt blomster med takk for sin støtte til ektemannen og ikke minst for sin egen innsats for historielaget og museet.