I november hadde vi besøk på museet av tre skoleklasser fra Kongseik ungdomsskole. Ragnar Henriksen fortalte og viste film om bombingen av Vallø som fant sted få dager før frigjøringen i 1945. 53 sivile nordmenn ble drept da over hundre allierte bombefly angrep oljerafinneriet på Vallø. En rekke privatboliger opp til en kilometer fra rafinneriet ble også rammet av angrepet.