«Gutta på tur» kommer på historielagets møte 18. april. Møtet holdes i Vallø Båtforenings klubbhus. Gutta, som er kjent for sine mange turer i vårt nærmiljø, vil snakke om «Nærmiljøets kvaliteter». Forhåpentligvis får vi også se bilder fra noen av turene deres. Vel møtt!