Historielaget setter stor pris på at så mange ønsker å være medlemmer i vår nyopprettede Facebook-gruppe. Målet med historielaget er å samle inn og formidle stoff av historisk interesse for Vallø og omegn (Søndre Slagen). Dette prøver vi å gjøre ved å avholde månedlige medlemsmøter med aktuelle foredragsholdere og ved salg av filmer og historisk litteratur på vårt museum på Vallø. Muséet er åpent fra kl. 12 til kl. 15 de fleste sondagene (stengt påske og pinse) i perioden mars t.o.m. november. Det er gratis adgang og mulighet for å kjøpe mineralvann, kaffe og vafler. På muséet arrangeres jevnlig filmfremvisning og  foredrag for grupper, foreninger og skoleklasser. Historielaget har også ansvaret for guidingen på «Prinds Christians Batterie» på Batteriodden syd på Vallø og vedlikehold av anlegget.

For å holde historielaget levende trenger vi flere medlemmer. Vi ønsker oss medlemmer med interesse for lokalhistorie, og vi ønsker oss medlemmer som kan tenke seg å delta i de mange oppgavene historielaget har. Vi drømmer om å utgi flere hefter med historisk innhold, kanskje et års hefte, og kanskje vi kan få etablert en redaksjonskomité?

Ikke nøl med å melde deg inn i Vallø og omegn Historielag. Ta kontakt med:

Ragnar Henriksen                                          Cathrine Hallberg
telefon: 990 14 817                                        telefon: 926 42 675
e-post: ra-henr2@online.no                         e-post: eincat.hallberg@sf-nett.no

Send en SMS eller e-post til en av kontaktpersonene med opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Medlemskontingenten er nå kr. 250 pr. medlem. Kr. 300 fra 2025.