Ordfører Petter Berg, Esso-direktør Tore Revå og Vallø & omegn Historielags leder Ragnar Henriksen holdt taler..

Gudsdstjenesten 26. mai ble meget spesiell denne dagen. Samtidig som tre små barn ble døpt, mintes man også de 53 omkomne som brått ble fratatt livet under den tragiske bombingen av Vallø 25. april 1945, bare 13 dager før fredsslutningen.
Etter gudstjenesten deltok hele 400 frammøtte i en verdig minnemarkering ute ved minnesmerket like ved kirken.
Ragnar Henriksen, leder i Vallø & omegn Historielag, var glad for at så mange kunne være til stede. Han leste deretter opp navn, alder og hjemsted på alle de omkomne etterfulgt av ett minutts stillhet.
Esso-direktør Tore Revå innledet med Vallø-raffineriets historie og avsluttet med å takke alle ildsjeler for at de tar vare på både de gode og de vonde minnene.
Ordfører Petter Berg talte om selve bombingen og ba alle minnes i ærbødighet de som omkom denne aprildagen for 70 år siden.
Deretter la Ordfører og Esso-direktør samtidig ned to vakre kranser.
Etter en fanfare inviterte Ragnar Henriksen de fremmøtte ned til museet for kaffe og vafler og visning av Historielagets minnefilm om bombingen. Mange strømmet til, men bare rundt 50 fikk plass.

Selve bombingen fikk bred omtale i Byavisa Tønsberg 22. april 2015.

Gudrun Andreassen og Sigmund Steenbuch (se bilde under) overlevde i hver sin kjeller på Vallø. Et intervju med dem om deres opplevelser bombenatten ble slått stort opp i Tønsbergs Blad 24. april. Tønsbergs Blad dekket også selve minnemarkeringen 26. april i sin utgave 27. april.

Mange tilstede. Minnesmerket, utført av Carl E. Paulsen, sees i bakgrunnen midt på bildet
Fra gudstjenesten i fullsatt Vallø kirke  
Mange så Historielagets minnefilm
Sigmund Steenbuch og Gudrun Andreassen
To vakre kranser. Til venstre fra Esso, til høyre fra kommunen