På medlemsmøtet 16. april berømmet leder Ragnar Henriksen Saltverk-komiteen, med komiteformann Arne Conradsen, Ove Halvorsen og Tor Meilegård, for  fremragende arbeid i forbindelse med utviklingen av Saltverksanimasjonen. Deres arbeid er i sin helhet utført gratis. Eneste påløpne omkostninger av betydning er honorarer til arkitekten, 85 % betalt av historielaget og 15 % sponset.
Deretter tok lederen for seg Arne og hans sønn Bjørn Conradsen og påpekte den spesielt store betydning de begge hadde vært for animasjonens utvikling
Bjørn ble overrakt et gavekort, Arne en gave og et gavekort.
Men Arnes innsats kvalifiserte for noe mer, og under stor applaus ble han overrakt et diplom som et bevis på at han nå er æresmedlem i Vallø & omegn Historielag.
Arne, som er ekte Vallø-gutt, men nå med boplass i Porsgrunn, takket med å fortelle at Saltverket hadde vært hans store interesse helt siden han var guttunge, at han var svært stolt over resultatet de var kommet fram til og at han nå kunne få overlevere stafettpinnen til neste arbeidsgruppe. De skal finne ut hvordan animasjonsfilmen kan benyttes til kommersielle formål og informasjon utad så vel som internt.
Arnes kone, Inger Sofie, ble overrakt en stor blomsterbukett for sin støtte til Arne og ikke minst tålmodighet i de 6 årene mye av hans tid har gått med til dette omfattende utviklingsarbeidet.