Illustrasjon: Vallø & omegn Historielag – BjH-Arkitekter AS

Det hadde lenge vært et ønske om å få bygd en modell av Vallø Saltverk. Men hvordan bygger man en detaljert modell av et mer enn en kilometer langt industranlegg med et mylder av bygninger og to mer enn 600 m lange graderhus? 
Det ble med tanken frem til styremøtet mai 2009. Da ble man enige om å oppnevne en komite med arbeidsnavnet «Saltverksmodellen» sammensatt av komiteformann Arne Conradsen, Ove Halvorsen og Tor Meilegård. Historielagets formann, Reidar Christoffersen, satte så det hele i gang med å «dele ut to blanke ark og beskjeden: Sett i gang», som Conradsen sier det.
Og nå ble et omfattende forskningsarbeid igangsatt. Informasjon ble innhentet bl. a fra egne publikasjoner, Riksarkivet, gamle arkiver bl.a i Tønsberg, Kongsberg, Trondheim og ved besøk til gamle industristeder. 
Etter hvert fikk de samlet inn en mengde historikk, kart, planer, prospekter og bygningstegninger hvorav utgangspunktet ble tatt i en meget detaljert plan av Vallø fra 1795 oversendt fra NTNU i Trondheim og en branntakst fra 1820 med detaljerte beskrivelser av i alt 70 bygninger. Derved hadde man inngående informasjon om hele Vallø på rundt år 1800. Dette var stort. Nå var det tid for eksperthjelp, og komiteens mandat ble utvidet til å dekke hele Vallø.
Sivilarkitekt Bjørn Haugstad i arkitektfirmaet BjH-Arkitekter AS, Tønsberg ble kontaktet, og man ble snart enig om at modellen best ville kunne utformes i en dataanimasjon. 
Fra da av startet et nært samarbeid mellom komiteformann og arkitekt. Arne fremla all dokumentasjon og Bjørn Haugstad startet på det møysommelige arbeidet med å utarbeide en dataanimasjon som skulle munne ut i en 23 minutters animasjonsfilm satt sammen av 50 000 bilder med koordinater for 3d-kopiering av den enkelte bygning. 
På medlemsmøtet 16. april ble animasjonen, som vi riktignok hadde sett noen bruddstykker av tidligere, vist for en begeistret forsamling. Fra luften fikk vi se det store anlegget i sin helhet, i hestekjerre ble vi så brakt rundt på de mange grus- og brolagte veier og fikk på nært hold se og høre om de flotte fabrikkbyggene, bryggeanlegg, parker, hovedgård, bolig- og kirkehus som til sammen dannet Vallø-bebyggelsen i 1795. I sannhet en fantastisk omvisning.