Fra venster: Kanonekspert Gisle Larsen, Nestkommanderende Ulf Ketil Gylseth,  Leder Bydrift Oddbjørn Myhren, Kommandant Hans Petter Oset, Styremedlem i Vallø & omegn Historielag Tor Asgeir Pettersen

Befaring på Batteriodden med Marinemuseet
4. juni hadde vi befaring på Batteriodden sammen med 3 representanter fra Marinemuseet og en fra Bydrift i Tønsberg kommune. Fra Vallø & omegn Historielag stilte Tor Asgeir Pettersen og Tormod Pettersen. Hensikten med befaringen var å besiktige de tre kanonene og bedømme festningens tilstand og avklare ansvarsforhold. 
Festningens tilstand var utmerket. Det ble anbefalt å fjerne noe av slåpebuskene for bedre innsikt fra sjøen. 
Alle kanonene trengte oppussing og maling. Kanonen mot sydøst trengte også reparasjon av understell (aksler og fremre hjul) pga. råte. Kanonene trenger også bedre underlag og bør trekkes noe tilbake fra vollen.
Det er marinemuseet som eier kanonene, og de er utlånt til Tønsberg kommune. Kommunen er gjennom kontrakt ansvarlig for kanonenes vedlikehold og har påtatt seg det økonomiske ansvar for dette. Vallø & omegn Historielag har påtatt seg guiding og dugnad, sistnevnte i samarbeid med Bydrift. Historielaget er også pådrivere og bidrar samtidig til å holde festningen i «ship shape». Dette arbeidet koordineres av Tor Asgeir Pettersen.
Marinemuseet vil nå oversende sin rapport fra besøket. Bydrift og Historielaget vil deretter utarbeide en arbeidsspesifikasjon og til høsten få satt i gang oppussing av kanonene. 
Her blir det nok en del å gripe fatt i til høsten.