Foto: Eldar Sveinung. Dugnad på Batteriodden 

Etter 4 timers dugnadsinnsats inkludert avslutning med boller og brus, fremsto Batteriodden som en velfrisert fjordperle.  Syv medlemmer av Vallø & omegn Historielag stilte opp med 5 kantklippere, grenklipper og river. 
Plassen vil imidlertid bli vanskelig tilgjengelig i flere år fremover. Esso stenger av tilkomsten fra landsiden i forbindelse med sine rensarbeider på raffineriområdet, og svært grunt vann rundt odden gjør den også lite tilgjengelig fra sjøen.
Tønsberg & omegn historielag vil derfor inntil tilgangen åpnes igjen, nedlegge sin guidevirksomhet, men bidra til at anlegget ikke gror igjen og at kanonene m/lavetter ikke blir ødelagt.
Hovedgårdparken, selv om den ligger på raffineriområdet, vil fortsatt være tilgjengelig for omvisning av Historielaget.

Foto: Eldar Sveinung. Bydrift hjelper til i Hovedgårdparken.
Foto: Eldar Sveinung: En fortjent pust i bakken.