Eldar Sveinung forteller om Hovedgårdparken og våre fremtidsønsker om denne.

I forbindelse med et tidligere innspill fra Vallø & omegn Historielag ang. Essos planer om utbygging av deres tidligere raffineriområde på Vallø, inviterte Historielaget Arealplanavdelingen til en omvisning i Hovedgårdparken.
Besøket fant sted 4. juni og Arealplanavdeling møtte med hele 12 representanter.. Her ble de mottatt av leder Ragnar Henriksen, Eldar Sveinung – begge fra Historielaget – og Essos representant Jacen Jacobsen. 
Jakobsen gjennomgikk først stedets sikkerhetsforskrifter, før han berettet om hvilke planer Esso har for området.
Deretter tok Sveinung dem alle med til Hovedgårdparken og fortalte om tidligere Hovedgården, parken og våre ønsker om at denne må bevares.
Innlagt i omvisningen var også en tur ut på Batteriodden hvor Ragnar Henriksen fortalte om stedets historie.
Arealplanavdelingen takket for en interessant omvisning, og Jacen Jacobsen og Ragnar Henriksen sa seg godt fornøyd med at de fikk denne anledningen til å fortelle om sine planer og ønsker.

Etter befaringen/omvisningen ble Arealplanavdelingen invitert inn i museet for en nærmere redegjørelse om  Historielagets virksomhet.

Eldar Sveinung viser fram restene av karpedammen. 
Ragnar Henriksen forteller om Batterioddens historie
Ragnar Henriksen forteller utvalget om Vallø & omegn Historielag.