Illustrasjon: Vallø & omegn Historielag – BjH Arkitekter AS. Redigert av Arne Conradsen
Saltverkskomiteen ble etablert i mai 2009 med 3 aktive medlemmer; leder Arne Conradsen, medlem Ove Halvorsen og medlem Tor Meilegård. Styret, den gang ledet av Reidar Christoffersen, ga dem følgende mandat:
– Komme med forslag til gjennomføring av Prosjekt for utvikling av en modell av Vallø og Saltverket.
– Gjennomføre Prosjektet etter nærmere avtale med Styret.
Første fase av den videre utviklingen av Prosjektet besto i å velge hvilken type modell de skulle ende opp med, en Datamodell eller en Fysisk modell. Til å bistå i dette arbeidet inngikk Komiteen et samarbeid med sivilarkitekt MNAL Bjørn Haugstad, etter anbefaling fra Svein Wollert-Nielsen. Komiteen startet arbeidet med søk og innsamling av dokumentasjon for Prosjektet i form av kart, tegninger og annen info under en rekke besøk på museer, arkiver og eldre industristeder. Sentralt i dette arbeidet stod funnet av et digitalt kart over Vallø og Vallø Saltverk fra 1795, samt en Branntakst fra 1820.
Konklusjonen ble at det skulle utvikles en 3D-datamodell, med mulighet for videre utvikling av en fysisk modell basert på dette arbeidet.

Arkitekten kunne da starte sitt møysommelige arbeid med utviklingen av en modell i nært samarbeid med Komiteen, og fra høsten 2013 gikk dette arbeidet over i utviklingen av en ca. 25 min. lang animasjon, bestående av mer enn 50 000 bilder.
Bildene er hentet fra denne animasjonen.

Bilder fra Illustrasjonen: Vallø & omegn Historielag – BjH Arkitekter AS

Kart over Vallø m/Saltverket 1795 sett fra nord-øst 
Gamle Vallø Gård og Bokholdergården sett fra nord
Pumpestasjonen sett fra syd       
Kokeplassen sett fra nord  
Fra høyre: Kai, lagerhus, kokehus, låve og lakeresvoir  
Søndre brakke sett fra øst
 Kart over Vallø m/Saltverket 1795-1820 sett fra syd-vest
Vallø Saltverk. Prosess
Pumpestasjon, Søndre graderhus og Hestevandring
Kai, kokehus og Nordre graderhus sett fra syd-vest
Vallø Hovedgård og -kirke sett fra syd-øst. Begge fra 1782
Nordstrand/Sandbånn sett fra syd-øst

For mer informasjon, besøk Vallø & omegn Historielags museum på Vallø.