Foto over: Veidec. Pumpestøp av siste del av behandlingsplattform i betong til forbehandling av syrebek masser. Her skal bl. a. syrebeken nøytraliseres med kalk og stabiliseres med flis.
Foto under: Veidec. Fantastisk stemningsbilde av Prindz Christians Batterie, omtalt av Veidec som Napoleon Battlement

Fra Veidecs hjemmeside – veidec.info – har vi sakset følgende:
Siden igangsettingstillatelse fra Tønsberg kommune ble gitt i november 2015 er det bygget opp anleggsrigg, etablert gjerder og porter, bygget anleggsveger og startet arbeidet med plattformer til forbehandling og mellomlagring av masser. Det er dessuten gjort en jobb for å ta vare på noen rødlistede planter som befant seg på området.
Gravearbeidene vil foregå over hele anleggsområdet, og alle prosesser med forbehandling av masser vil foregå på et behandlingsanlegg på sydspissen av Vallø. Forbehandlingen består i sikting, sortering, nøytralisering og stabilisering. Så legges massene på mellomlager før de skipes ut eller transporteres ut fra plassen med lastebiler. I tilknytning til behandlingsanlegget anlegges det et vannbehandlingsanlegg som sørger for å rense vannet som samles opp og håndteres i forbindelse med gravearbeidene, før det slippes ut via en egen utslippsledning til Oslofjorden.
På anlegget er det per 25. februar ca. 40 mann fra flere nasjoner i arbeid inklusive maskinførere, arbeidere, funksjonærer og representanter fra Esso. Anleggsområdet er bevoktet med vektere fra Nokas, og det er ikke adgang til anlegget uten tillatelse fra anleggsledelsen.
På veidoc.info kan dere følge med på grundig oppfølging og detaljerte ukesplaner, alt krydret med flotte bilder. Artig å lese og se. Derved får dere innblikk i et meget spesielt og omfattende opprydningsarbeid. T.P.
Det kan nevnes at kart med bilder over hva som skal foregå og en 4-års anleggsplan nå er hengt opp i museet.