Foto: Eldar Sveinung: Finn-Aage Christoffersen og Ragnar Henriksen.

Etter at den formelle delen av årsmøtet 17. mars 2016 var avsluttet og etter at Finn-Aage Christoffersen hadde holdt sitt billedkåseri om «Mitt tapte Vallø» ble han utnevnt av leder Ragnar Henriksen til Historielagets æresmedlem nr. 5. Som synlig bevis på dette ble Finn-Aage overrakt et diplom med motiv av Hans Gerard Sørensen – «Vallø Saltverk».
Leder kunne fortelle at æresmedlemskapet fikk han for sitt arbeid gjennom mange år med redigering og tekster til flere av heftene i Historielagets serie av historiehefter. Alt er overlatt vederlagsfritt til Historielagets disposisjon. Ikke minst ble han berømmet for sine interessante og alltid engasjerte foredrag. Kari Christoffersen ble også takket ved overrekkelse av en blomsterbukett.
Hefte nr. 12, «Mitt tapte Vallø» er basert på Finn-Aages personlige opplevelser og betraktninger fra en lykkelig, men også dramatisk, barndoms- og tidlig ungdomstid med jevnlige Vallø-besøk til nær familie. Selv bodde han sammen med sine foreldre på Husvik, men føler seg fremdeles som halvveis Vallø-gutt.
Å skrive heftet «Mitt tapteVallø» har opptatt Finn-Aage gjennom mange år og heldigvis, nå er det på trykk og til salgs i museet. Heftet starter med noen betraktninger om Valløs formidable industrihistorie og fortsetter med «Vallø sett med barneøyne» – en lykkelig tid. Interessant er også forsidebildet. Det viser polarskipet «Fram» bunkre på Vallø-raffineriet. Men bak «Fram» ligger delvis nedriggede seilskipet «Vapna» som senere ble senket og brukt til en del av bryggen ut for Tollefsens forretning.
I det rikt illustrerte heftet får vi et levende inntrykk av idyllen som rådet på denne industritunge halvøya med mange familier, vakre hus og gatemiljøer sammen med velstelte hager frem til at katastrofen rammet både Vallø og Bogen under bombingen 25. april 1945. 53 nordmenn omkom, over 30 boliger ble aldri bygd opp igjen. Finn-Aage var da blitt nesten13 år.
I heftet er det bilder fra strandbebyggelse og de flotte gatemiljøer helt fra raffineriet opp til nord for tapetfabrikken og videre over til den staselige Hovedgården. Alt dette sammen med boliger på Bogen ble lagt i grus under den tragiske bombingen. På et kart ser vi avmerket alle bygninger nord for raffineriet som ble totalødelagt. I sitt hefte har han beskrevet hver bolig, boligstand og skjebnen til de som befant seg der under bombingen.
Heftet er sammen med sine tekster og bilder et meget verdifullt dokument om en idyllisk tid fra 1932 frem til 1940 og om okkupasjonstiden som endte med den uforståelige bombingen av Vallø og Bogen.
Finn-Aages vesentligste rådgivere har vært Arne Conradsen og Ove Halvorsen. Erik Evensen har stått for grafisk utforming og bidratt med noen av bildene. Forøvrig er bildene fra Finn-Aages arkiv og mest fra historielagets billedarkiv.
Hefte nr. 12 er nå til salgs i museet, på medlemsmøter og i Tolvsrød bokhandel.