I fjor kjørte vi en prøve på et 2 timer undervisningsopplegg for niende-klassinger i regi av Den Kulturelle Skolesekken i Tønsberg kommune og med medlemmer i Vallø & omegn Historielag som undervisere.
I år var vi kommet med i Skolesekkens faste ordning for slik undervisning, og i år som i fjor ble den to timers undervisningen avholdt i Historielagets museum med 1. time om livet på Vallø under 2. verdenskrig og 2. time om opptakten til og bombingen av Vallø og Bogen. Selve undervisningen foregikk gjennom mai-måned og var basert på medlemmer som hadde opplevd krigstiden og selve bombingen. De berettet om dette ved hjelp av power point-presentasjoner og en dramatisert film med intervjuer med folk som hadde overlevd bombingen i hver sine kjellerrom. En liten innledning om museet og hva vi har her ble det også tid til.
I forhold til de oppsatte planer ble undervisningen noe redusert. Men Byskogen Skole stilte sterk med hele 122 niende-klassinger, ti lærere og to døvetolker i flere omganger flere omganger. I tillegg kom 5 elever fra Elihu Kristne Skole. Vårt inntrykk er at alle var fornøyd med hva vi hadde å berette og vise dem.