Ragnar Henriksen forteller fra Valløs historie

13. april innledet biskop Per Arne Dahl og domprost David Gjerp en sammenhengende 10 dagers lang rundreise i Tønsberg domprosti. Domprostiet er en del av Tunsberg bispedømme og omfatter hele 4 kommuner og 12 menigheter innen Den norske kirke, med over 20 kirker og et samlet innbyggertall på ca. 80.000.
22. april ettermiddag var turen kommet til Vallø. Her ble biskopen og hans følge først mottatt av Vallø Kirkes Venner i Vallø kirke. Vennenes formann Arne Frantzen ønsket velkommen og holdt et glimrende og interessant foredrag om kirkens historie. Han berettet videre om vennenes imponerende virksomhet i sitt arbeid med arrangementer og vedlikehold av kirken både som utøvere og pådrivere.
Vallø kirke (Christians kirke etter kong Cristian VII) ble innviet i 1782 etter anmodning fra ansatte i Vallø Saltverk og videre av Verkets bestyrer Jacob Lerche. Mer om kirken finnes bl. a. i vallohistorie.no.
Vallø Kirkes Venner ble opprettet i 1997, og siden den gang har de vært i jevnlig aktivitet. Oppgaver kan være kirkevert- og medliturgitjenester, sommerkvelder i kirken, sponsing og gaveinnsamling, diverse servinger og ikke minst Olsok-feiringen for hele Søndre Slagen menighet. De har i dag 47 medlemmer.
Etter kirkebesøket gikk biskopen og hans følge ned til Vallø & omegn Historielags museum. Her fortalte leder Ragnar Henriksen om Valløs historie med spesiell vekt på Vallø Saltverk. Han viste også en snutt av en nylig utviklet animasjon av Vallø Saltverk som det fremsto i 1795 – 1820. Animasjonen er utviklet i regi av Vallø & omegn Historielag som også har bekostet selve utførelsen.
Både medlemmer fra Vallø Kirkes Venner og Vallø & omegn Historielag deltok under hele bispevisitaten på Vallø.
Visitasforedraget som biskopen avholdt i domkirken 24. april finnes i kirken.no/Tunsberg – Biskop – Visitas og visitasforedrag.

Domprost David Gjerp og Biskop Per Arne Dahl
Biskopen takker Vallø Kirkes Venner
Arne Frantzen forteller om kirkens historie og venner
Biskopen takker Vallø & omegn Historielag