Leder Ragnar Henriksen og æresmedlem Anne Katrine Olsen

På Vallø & omegn Historielags årsmøte 16. mars 2017 ble Anne Katrine Olsen hedret med æresmedlemskap for sin betydelige innsats i Historielaget helt siden det ble opprettet i 1994. Leder Ragnar Henriksen overrakte en fin blomsterbukett og et diplom, som viser at hun nå er vårt 6. æresmedlem. Han begrunnet utnevnelsen med at Anne Katrine var med på stiftelsen av Vallø & omegn Historielag 8. november 1994. Allerede første året ble hun utpekt som medlem i valgkomiteen. Senere ble hun innvalgt i Historielagets styre. Her er hun fortsatt, og vi håper hun vil fortsette i mange år framover. Anne Katrine er kjent av alle som en gledesspreder både i og utenfor styret, Gjennom alle år har hun bidratt med trivsel i Historielaget, ikke minst ved å lede serveringen på alle våre medlemsmøter og være muntrasjonsråd på våre reiser. Hun har også sine meningers mot og vet å holde oss i ørene når engasjementet tar overhånd.
Gratulerer Anne Katrine!