Formann i hovedstyret, Sverre Brydøy, har ordet.

Lørdag 29. april 2017 feiret Flint A.I.L. sin 100-årsdag (selve dagen var 28.) med all den pomp og prakt som hører til ved et slikt jubileum. Tilstede var ordfører, ledere, æresmedlemmer, medlemmer, veteraner, foreldre, idrettskjendiser, naboer, tilskuere, langveisfarende, kort sakt mange.
Solen skinte og idrettsentusiasten Tom Gjermundsen var eminent konferansier. Søndre Slagen skolekorps stemte i med flott janitsjarmusikk og trommeslagere briljerte.
Formann i hovedstyret, Sverre Brydøy og ordfører, Petter Berg, holdt taler og formannen hyllet deretter seks æresmedlemmer, hvorav fire var til stede, og delte ut nye æresbevisninger. I Flint går man gradene. Denne gang var det Espen Røkaas og Kåre Gerhard Christensen som mottok hver sin «Flints ærestegn i gull». Etter lunsj og gratis pølsefest for alle var det både fotball- og håndballkamp. En stor dag for et fantastisk idrettslag. Gratulerer!
I forbindelse med IL Flints 60-årsdag skrev Randulf Kjørboe, tidligere Vallø-gutt, i Tønsbergs blad bl. a om opptakten til selve stiftelsen:
«Thorstensen og jeg ble stående uvirksomme, og følgende samtale utspant seg:
Thorstensen: «Hva mener du om vi stiftet en fotball- og idrettsklubb?»
Kjørboe: «En flott idé – det gjør vi».
Thorstensen: «Når vi spiller skal vi være harde som flint.»
Kjørboe: «Flint skal være navnet og harde skal vi være.»
Noe senere det året, 28. april 1917, var fotballklubben stiftet med Per Nilsen som styreformann. Det fikk da navnet «Vallø idrettsforening», noe etter endret til «Flint».
I tidligere år var det Vallø Tapet- og Sandpapirfabrikk som var Flints støttekontakt. Eier og disponent, Finn Raaen, ble utnevnt til æresmedlem. I dag er det Esso Norge AS som er Flints hovedsponsor.
En trist brann i 2012 forårsaket både tap av klubbhus og hele deres samlede historie. Men i dag har de et nytt flott klubbhus, Flint-Esso Arena, med tribuner på hver side, flott beliggende mellom to store gressbaner. Utenfor dette er det flere gress- og grusbaner. På Råel har de Flint-hallen. Og for disse flotte anleggene mottok de i 2015 Årets anleggspris.
Historien er gjenskapt ved bidrag fra mange kanter, bl. a. fra tidligere og nåværende medlemmer.
Virksomheten i dag består av fylkets største fotballklubb, betydelig håndballklubb, friidretts- og trimaktiviteter og ikke minst seniorgarden. Lykke til med en aktiv fremtid fra oss i Vallø & omegn Historielag!

Foto: Tormod Pettersen der hvor ikke annet er nevnt.

Medlemmenes inntogsmarsj med Søndre Slagen Skolekorps i spissen
I Flint  er det plass til alle, fra knøtter til seniorer.
Trommeslagere briljerer
Konferansier Tom Gjermundsen har ordet.
Ordfører Petter Berg har ordet.
Sverre Brydøy, Ordfører Petter Berg og formann i jubileumskomiteen Bjørn Bergesen.
Fornøyde Esso-sponsor Tore Revå og Flint-formann Sverre Brydøy.
Mye godt å servere. Fra venstre: Kirsten Samuelsen, Seniorgarden, Marita Andersen,
forelder, Anne Katrine Olsen, Seniorgarden. og Therese Varvin Fredriksen, forelder.
Til høyre: Foto: Eldar Sveinung: To av Flints grand, not old, ladies. Katrine Samulsen til
venstre. Anne Katrine Olsen til høyre. I midten: Petter Berg.
Veteran fra Seniorgarden. Har vært med i Flint siden 1945. Inger Andersen
deltok i håndball og friidrett. Her viser hun fram sitt 50-års friidrettsmerke.
Æresmedlem Bernt Drtina var fotballspiller og -dommer og har vært med siden 1945. Han var også til stede, men bildet
er tatt i dag på hans bosted.
De to mottagere av Flints ærestegn i gull: Til venstre: Kåre Gerhard Christensen (Foto:
Eldar Sveinung) mottok det første stykket av jubileumskaken, mens Espen Røkaas ble
utnevnt til Dagens navn i Tønsbers Blad.