Vear 9cd i Vallø & omegn Historielag

Også i år var vi med i Den Kulturelle Skolesekken i Tønsberg kommunes undervisningsopplegg for 9. klassinger. I fjor var temaet: Livet på Vallø under 2 verdenskrig og bombingen av Vallø, i år konsentrerte vi oss om selve bombingen. Undervisningen var denne gang basert på nært samarbeid med Skolesekkens leder, Ketil R. Teigen. Hele 12. medlemmer i Historielaget, som omtrent alle hadde opplevd bombingen fra nær omegn og i kjellere på Bogen og Vallø, hvor bygninger ble lagt i grus og menneskeliv gikk tapt, deltok i undervisningen. Bombingen av Vallø var en av krigens mest tragiske enkelthendelser i Norge med rasering av over 70 hus og 53 omkomne, 3 på Bogen og hele 50 på Vallø.
Hele 479 elever, i 19 omganger, deltok i et to timers undervisningsopplegg i Historielagets museum i siste halvdel av april og begynnelsen av mai. Undervisningen ble foretatt av 12 medlemmer fordelt på 3 grupper. Den startet med en kort introduksjon om museet, som er basert på Valløs industrihistorie helt fra 1739. Deretter fortalte vi gjennom audiovisuelle hjelpemidler om alle de nervepirrende syns- og lydinntrykk som skapte det vanvittige infernoet denne forferdelige natten. «Sannhetsvitner» fortalte deretter om sine og næres skjebner. To av dem hadde selv oppholdt seg i kjellerne til sammenraste hus og kommet levende fra det.
I andre time viste vi en dramatisert film basert på intervjuer med seks, den gang voksne, personer som hadde overlevd bombingen. Det hele ble avsluttet med å vise og fortelle om minnesmerket i minneparken med vekt på tre av de elleve barna som omkom. På 72 årsdagen for bombingen ble det også lagt blomster på minnesmerket.
Basert på tilbakemeldinger er vårt inntrykk at dette var et både interessant og innholdsrikt opplegg. Vi selv er glade for den ro og orden, interesse og oppmerksomhet som ble utvist av elevene.

Olav Bærland og Ragnar Henriksen (leder gruppe 1) viser fram og forteller om krigs-
gjenstander
Ernst Willy Hertaas viser kjelleren han satt i under bombingen.
Gunnar Olav Andersen, Anne Katrine Olsen, Eldar Sveinung (leder gruppe 2), Turid Hovland, og Finn Hansen. Thor Pettersen, som også underviste, var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Tormod Pettersen (leder gruppe 3) Tore Anthonisen og Ove Halvorsen. 
Ove og Tore prater med spørrelystne elever.