Foto: Eldar Sveinung. Presterød Ungdomskole lytter

I år hadde vi undervisning fra onsdag 11. april til fredag 15. juni. Det ble ganske mange forandringer av skoler og dager som var uproblematisk for oss da KSYS til enhver tid var oppdatert. Og vi ble forespurt om det passet for oss.
Den eneste gangen vi fikk problem med bemanningen var da Byskogen Ungdomsskole måtte flytte sine dager til uke 24. Men vi fikset det og klassene denne uken var også fornøyd. Og blide, – kanskje fordi de snart skulle ha sommerferie. Til tross for at vi ved noen anledninger ba om bekreftelse fikk oppdraget i 2018 veldig sent. Vi merket på skolene at de hadde lagt sine planer for våren og måtte gjøre endringer i turnèplanen.
I år har vi ikke tatt bilder av alle klassene da vi i fjor opplevet at noen ikke ville bli fotografert. Men alle elever og lærere har skrevet sitt navn i gjesteboken vår. På årsdagen for bombingen, 25. april, var det Presterød Ungdomsskole som besøkte oss. Etter timene tok vi elevene med opp til Minnesmerket og la ned blomster der.
I år var elevene veldig flinke til å stille spørsmål etter at vi hadde oppfordret dem til det. Det var ganske stor forskjell på engasjement og oppmerksomhet på klassene – noe som vi har en følelse av kommer av lærere/ledsageres engasjement.
Når det gjelder de forskjellige elementene i vår presentasjon fungerte det bra, kanskje med de samme kommenterer som i 2017. Våre personlige bekrivelser av våre egne opplevelser bombenatten var også i år det som engasjerte elevene mest.

Eldar Sveinung

Foto: Eldar Sveinung: Formann i Surkabua, Jan Tønnesen, har foretatt bekransning av minnesmerket.